By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to document list
Cofnod Pleidleisio Voting Record
09/05/2017
NDM6298 - Dadl ar egwyddorion cyffredinol Bil yr Undebau Llafur (Cymru)NDM6298 - Debate on the General Principles of the Trade Union (Wales) Bill
Derbyniwyd y cynnigMotion agreed
O blaid / For: 36Yn erbyn / Against: 11Ymatal / Abstain: 1
Mick AntoniwMohammad AsgharMichelle Brown
Rhun ap IorwerthAngela Burns
Gareth BennettAndrew R.T. Davies
Hannah BlythynPaul Davies
Dawn BowdenSuzy Davies
Jayne BryantJanet Finch-Saunders
Hefin DavidRussell George
Alun DaviesMark Isherwood
Mark DrakefordDavid Melding
Rebecca EvansDarren Millar
Vaughan GethingNick Ramsay
John Griffiths
Llyr Gruffydd
Sian Gwenllian
Neil Hamilton
Mike Hedges
Vikki Howells
Jane Hutt
Huw Irranca-Davies
Caroline Jones
Carwyn Jones
Steffan Lewis
Dai Lloyd
Neil McEvoy
Jeremy Miles
Eluned Morgan
Julie Morgan
Lynne Neagle
Rhianon Passmore
David Rees
David J. Rowlands
Carl Sargeant
Ken Skates
Simon Thomas
Lee Waters
Leanne Wood
NDM6299 - Cynnig i gymeradwyo'r penderfyniad ariannol ynghylch Bil yr Undebau Llafur (Cymru)NDM6299 - Motion to approve the financial resolution in respect of the Trade Union (Wales) Bill
Derbyniwyd y cynnigMotion agreed
O blaid / For: 37Yn erbyn / Against: 11Ymatal / Abstain: 1
Mick AntoniwMohammad AsgharMichelle Brown
Rhun ap IorwerthAngela Burns
Gareth BennettAndrew R.T. Davies
Hannah BlythynPaul Davies
Dawn BowdenSuzy Davies
Jayne BryantJanet Finch-Saunders
Hefin DavidRussell George
Alun DaviesMark Isherwood
Mark DrakefordDavid Melding
Rebecca EvansDarren Millar
Vaughan GethingNick Ramsay
John Griffiths
Llyr Gruffydd
Sian Gwenllian
Neil Hamilton
Mike Hedges
Vikki Howells
Jane Hutt
Huw Irranca-Davies
Caroline Jones
Carwyn Jones
Steffan Lewis
Dai Lloyd
Neil McEvoy
Jeremy Miles
Eluned Morgan
Julie Morgan
Lynne Neagle
Rhianon Passmore
Jenny Rathbone
David Rees
David J. Rowlands
Carl Sargeant
Ken Skates
Simon Thomas
Lee Waters
Leanne Wood
Gwelliant 36Amendment 36
Gwrthodwyd y gwelliantAmendment not agreed
O blaid / For: 4Yn erbyn / Against: 35Ymatal / Abstain: 11
Gareth BennettMick AntoniwMohammad Asghar
Nathan GillRhun ap IorwerthAngela Burns
Neil HamiltonHannah BlythynAndrew R.T. Davies
Caroline JonesDawn BowdenPaul Davies
Jayne BryantSuzy Davies
Hefin DavidJanet Finch-Saunders
Alun DaviesRussell George
Mark DrakefordMark Isherwood
Yr Arglwydd / Lord Elis-ThomasDavid Melding
Rebecca EvansDarren Millar
Vaughan GethingNick Ramsay
John Griffiths
Llyr Gruffydd
Sian Gwenllian
Mike Hedges
Vikki Howells
Jane Hutt
Huw Irranca-Davies
Carwyn Jones
Steffan Lewis
Dai Lloyd
Neil McEvoy
Jeremy Miles
Eluned Morgan
Julie Morgan
Lynne Neagle
Rhianon Passmore
Jenny Rathbone
David Rees
Carl Sargeant
Ken Skates
Simon Thomas
Lee Waters
Kirsty Williams
Leanne Wood
Gwelliant 39Amendment 39
Gwrthodwyd y gwelliantAmendment not agreed
O blaid / For: 22Yn erbyn / Against: 27Ymatal / Abstain: 0
Rhun ap IorwerthMick Antoniw
Mohammad AsgharHannah Blythyn
Gareth BennettDawn Bowden
Angela BurnsJayne Bryant
Andrew R.T. DaviesHefin David
Paul DaviesAlun Davies
Suzy DaviesMark Drakeford
Janet Finch-SaundersYr Arglwydd / Lord Elis-Thomas
Russell GeorgeRebecca Evans
Nathan GillVaughan Gething
Llyr GruffyddJohn Griffiths
Sian GwenllianMike Hedges
Mark IsherwoodVikki Howells
Caroline JonesJane Hutt
Steffan LewisHuw Irranca-Davies
Dai LloydCarwyn Jones
Neil McEvoyJeremy Miles
David MeldingEluned Morgan
Darren MillarJulie Morgan
Nick RamsayLynne Neagle
Simon ThomasRhianon Passmore
Leanne WoodJenny Rathbone
David Rees
Carl Sargeant
Ken Skates
Lee Waters
Kirsty Williams
Gwelliant 40Amendment 40
Gwrthodwyd y gwelliantAmendment not agreed
O blaid / For: 20Yn erbyn / Against: 27Ymatal / Abstain: 0
Rhun ap IorwerthMick Antoniw
Mohammad AsgharHannah Blythyn
Angela BurnsDawn Bowden
Andrew R.T. DaviesJayne Bryant
Paul DaviesHefin David
Suzy DaviesAlun Davies
Janet Finch-SaundersMark Drakeford
Russell GeorgeYr Arglwydd / Lord Elis-Thomas
Llyr GruffyddRebecca Evans
Sian GwenllianVaughan Gething
Mark IsherwoodJohn Griffiths
Caroline JonesMike Hedges
Steffan LewisVikki Howells
Dai LloydJane Hutt
Neil McEvoyHuw Irranca-Davies
David MeldingCarwyn Jones
Darren MillarJeremy Miles
Nick RamsayEluned Morgan
Simon ThomasJulie Morgan
Leanne WoodLynne Neagle
Rhianon Passmore
Jenny Rathbone
David Rees
Carl Sargeant
Ken Skates
Lee Waters
Kirsty Williams
Gwelliant 27AAmendment 27A
Gwrthodwyd y gwelliantAmendment not agreed
O blaid / For: 24Yn erbyn / Against: 27Ymatal / Abstain: 0
Rhun ap IorwerthMick Antoniw
Mohammad AsgharHannah Blythyn
Gareth BennettDawn Bowden
Michelle BrownJayne Bryant
Angela BurnsHefin David
Andrew R.T. DaviesAlun Davies
Paul DaviesMark Drakeford
Suzy DaviesYr Arglwydd / Lord Elis-Thomas
Janet Finch-SaundersRebecca Evans
Russell GeorgeVaughan Gething
Nathan GillJohn Griffiths
Llyr GruffyddMike Hedges
Sian GwenllianVikki Howells
Neil HamiltonJane Hutt
Mark IsherwoodHuw Irranca-Davies
Caroline JonesCarwyn Jones
Steffan LewisJeremy Miles
Dai LloydEluned Morgan
Neil McEvoyJulie Morgan
David MeldingLynne Neagle
Darren MillarRhianon Passmore
Nick RamsayJenny Rathbone
Simon ThomasDavid Rees
Leanne WoodCarl Sargeant
Ken Skates
Lee Waters
Kirsty Williams
Gwelliant 33Amendment 33
Gwrthodwyd y gwelliantAmendment not agreed
O blaid / For: 24Yn erbyn / Against: 27Ymatal / Abstain: 0
Rhun ap IorwerthMick Antoniw
Mohammad AsgharHannah Blythyn
Gareth BennettDawn Bowden
Michelle BrownJayne Bryant
Angela BurnsHefin David
Andrew R.T. DaviesAlun Davies
Paul DaviesMark Drakeford
Suzy DaviesYr Arglwydd / Lord Elis-Thomas
Janet Finch-SaundersRebecca Evans
Russell GeorgeVaughan Gething
Nathan GillJohn Griffiths
Llyr GruffyddMike Hedges
Sian GwenllianVikki Howells
Neil HamiltonJane Hutt
Mark IsherwoodHuw Irranca-Davies
Caroline JonesCarwyn Jones
Steffan LewisJeremy Miles
Dai LloydEluned Morgan
Neil McEvoyJulie Morgan
David MeldingLynne Neagle
Darren MillarRhianon Passmore
Nick RamsayJenny Rathbone
Simon ThomasDavid Rees
Leanne WoodCarl Sargeant
Ken Skates
Lee Waters
Kirsty Williams
Gwelliant 44Amendment 44
Gwrthodwyd y gwelliantAmendment not agreed
O blaid / For: 23Yn erbyn / Against: 27Ymatal / Abstain: 0
Rhun ap IorwerthMick Antoniw
Mohammad AsgharHannah Blythyn
Gareth BennettDawn Bowden
Michelle BrownJayne Bryant
Angela BurnsHefin David
Andrew R.T. DaviesAlun Davies
Paul DaviesMark Drakeford
Suzy DaviesYr Arglwydd / Lord Elis-Thomas
Janet Finch-SaundersRebecca Evans
Russell GeorgeVaughan Gething
Nathan GillJohn Griffiths
Llyr GruffyddMike Hedges
Sian GwenllianVikki Howells
Neil HamiltonJane Hutt
Mark IsherwoodHuw Irranca-Davies
Steffan LewisCarwyn Jones
Dai LloydJeremy Miles
Neil McEvoyEluned Morgan
David MeldingJulie Morgan
Darren MillarLynne Neagle
Nick RamsayRhianon Passmore
Simon ThomasJenny Rathbone
Leanne WoodDavid Rees
Carl Sargeant
Ken Skates
Lee Waters
Kirsty Williams
Gwelliant 45Amendment 45
Gwrthodwyd y gwelliantAmendment not agreed
O blaid / For: 19Yn erbyn / Against: 28Ymatal / Abstain: 4
Rhun ap IorwerthMick AntoniwGareth Bennett
Mohammad AsgharHannah BlythynMichelle Brown
Angela BurnsDawn BowdenNeil Hamilton
Andrew R.T. DaviesJayne BryantCaroline Jones
Paul DaviesHefin David
Suzy DaviesAlun Davies
Janet Finch-SaundersMark Drakeford
Russell GeorgeYr Arglwydd / Lord Elis-Thomas
Llyr GruffyddRebecca Evans
Sian GwenllianVaughan Gething
Mark IsherwoodNathan Gill
Steffan LewisJohn Griffiths
Dai LloydMike Hedges
Neil McEvoyVikki Howells
David MeldingJane Hutt
Darren MillarHuw Irranca-Davies
Nick RamsayCarwyn Jones
Simon ThomasJeremy Miles
Leanne WoodEluned Morgan
Julie Morgan
Lynne Neagle
Rhianon Passmore
Jenny Rathbone
David Rees
Carl Sargeant
Ken Skates
Lee Waters
Kirsty Williams
Gwelliant 46Amendment 46
Gwrthodwyd y gwelliantAmendment not agreed
O blaid / For: 24Yn erbyn / Against: 27Ymatal / Abstain: 0
Rhun ap IorwerthMick Antoniw
Mohammad AsgharHannah Blythyn
Gareth BennettDawn Bowden
Michelle BrownJayne Bryant
Angela BurnsHefin David
Andrew R.T. DaviesAlun Davies
Paul DaviesMark Drakeford
Suzy DaviesYr Arglwydd / Lord Elis-Thomas
Janet Finch-SaundersRebecca Evans
Russell GeorgeVaughan Gething
Nathan GillJohn Griffiths
Llyr GruffyddMike Hedges
Sian GwenllianVikki Howells
Neil HamiltonJane Hutt
Mark IsherwoodHuw Irranca-Davies
Caroline JonesCarwyn Jones
Steffan LewisJeremy Miles
Dai LloydEluned Morgan
Neil McEvoyJulie Morgan
David MeldingLynne Neagle
Darren MillarRhianon Passmore
Nick RamsayJenny Rathbone
Simon ThomasDavid Rees
Leanne WoodCarl Sargeant
Ken Skates
Lee Waters
Kirsty Williams
Gwelliant 30Amendment 30
Gwrthodwyd y gwelliantAmendment not agreed
O blaid / For: 20Yn erbyn / Against: 26Ymatal / Abstain: 4
Rhun ap IorwerthMick AntoniwGareth Bennett
Mohammad AsgharHannah BlythynMichelle Brown
Angela BurnsDawn BowdenNeil Hamilton
Andrew R.T. DaviesJayne BryantCaroline Jones
Paul DaviesHefin David
Suzy DaviesAlun Davies
Janet Finch-SaundersMark Drakeford
Russell GeorgeYr Arglwydd / Lord Elis-Thomas
Nathan GillRebecca Evans
Llyr GruffyddVaughan Gething
Sian GwenllianJohn Griffiths
Mark IsherwoodMike Hedges
Steffan LewisVikki Howells
Dai LloydJane Hutt
Neil McEvoyHuw Irranca-Davies
David MeldingCarwyn Jones
Darren MillarJeremy Miles
Nick RamsayEluned Morgan
Simon ThomasJulie Morgan
Leanne WoodLynne Neagle
Jenny Rathbone
David Rees
Carl Sargeant
Ken Skates
Lee Waters
Kirsty Williams
Back to document list

Partners & Help