By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to document list
Cofnod Pleidleisio Voting Record
22/10/2013
NDM5336 Gorchymyn Diogelwch Tân Domestig (Diffinio Preswylfa) (Cymru) 2013NDM5336 The Domestic Fire Safety (Definition of Residence) (Wales) Order 2013
Derbyniwyd y cynnigMotion agreed
O blaid / For: 40Yn erbyn / Against: 0Ymatal / Abstain: 10
Leighton AndrewsMohammad Asghar
Mick AntoniwAndrew R.T. Davies
Rhun ap IorwerthByron Davies
Peter BlackSuzy Davies
Jeff CuthbertJanet Finch-Saunders
Alun DaviesRussell George
Jocelyn DaviesWilliam Graham
Keith DaviesMark Isherwood
Mark DrakefordNick Ramsay
Yr Arglwydd / Lord Elis-ThomasAntoinette Sandbach
Rebecca Evans
Vaughan Gething
Janice Gregory
John Griffiths
Lesley Griffiths
Llyr Gruffydd
Edwina Hart
Mike Hedges
Jane Hutt
Julie James
Bethan Jenkins
Alun Ffred Jones
Ann Jones
Carwyn Jones
Elin Jones
Huw Lewis
Sandy Mewies
Julie Morgan
Lynne Neagle
Eluned Parrott
William Powell
Jenny Rathbone
David Rees
Aled Roberts
Carl Sargeant
Kenneth Skates
Gwenda Thomas
Rhodri Glyn Thomas
Simon Thomas
Joyce Watson
NDM5338 Gwelliant 1NDM5338 Amendment 1
Gwrthodwyd y gwelliantAmendment not agreed
O blaid / For: 25Yn erbyn / Against: 27Ymatal / Abstain: 0
Rhun ap IorwerthLeighton Andrews
Mohammad AsgharMick Antoniw
Peter BlackJeff Cuthbert
Angela BurnsAlun Davies
Andrew R.T. DaviesKeith Davies
Byron DaviesMark Drakeford
Jocelyn DaviesRebecca Evans
Paul DaviesVaughan Gething
Suzy DaviesJanice Gregory
Yr Arglwydd / Lord Elis-ThomasJohn Griffiths
Janet Finch-SaundersLesley Griffiths
Russell GeorgeEdwina Hart
William GrahamMike Hedges
Llyr GruffyddJane Hutt
Mark IsherwoodJulie James
Bethan JenkinsAnn Jones
Alun Ffred JonesCarwyn Jones
Elin JonesHuw Lewis
Eluned ParrottSandy Mewies
William PowellJulie Morgan
Nick RamsayLynne Neagle
Aled RobertsJenny Rathbone
Antoinette SandbachDavid Rees
Rhodri Glyn ThomasCarl Sargeant
Simon ThomasKenneth Skates
Gwenda Thomas
Joyce Watson
NDM5338 Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil Rheoli Ceffylau (Cymru)NDM5338 Debate on the General Principles of the Control of Horses (Wales) Bill
Derbyniwyd y cynnigMotion agreed
O blaid / For: 52Yn erbyn / Against: 0Ymatal / Abstain: 0
Leighton Andrews
Mick Antoniw
Rhun ap Iorwerth
Mohammad Asghar
Peter Black
Angela Burns
Jeff Cuthbert
Alun Davies
Andrew R.T. Davies
Byron Davies
Jocelyn Davies
Keith Davies
Paul Davies
Suzy Davies
Mark Drakeford
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas
Rebecca Evans
Janet Finch-Saunders
Russell George
Vaughan Gething
William Graham
Janice Gregory
John Griffiths
Lesley Griffiths
Llyr Gruffydd
Edwina Hart
Mike Hedges
Jane Hutt
Mark Isherwood
Julie James
Bethan Jenkins
Alun Ffred Jones
Ann Jones
Carwyn Jones
Elin Jones
Huw Lewis
Sandy Mewies
Julie Morgan
Lynne Neagle
Eluned Parrott
William Powell
Nick Ramsay
Jenny Rathbone
David Rees
Aled Roberts
Antoinette Sandbach
Carl Sargeant
Kenneth Skates
Gwenda Thomas
Rhodri Glyn Thomas
Simon Thomas
Joyce Watson
NDM5339 Cynnig i gymeradwyo'r Penderfyniad Ariannol ynghylch y Bil Rheoli Ceffylau (Cymru)NDM5339 Motion to approve the Financial Resolution in respect of the Control of Horses (Wales) Bill
Derbyniwyd y cynnigMotion agreed
O blaid / For: 52Yn erbyn / Against: 0Ymatal / Abstain: 0
Leighton Andrews
Mick Antoniw
Rhun ap Iorwerth
Mohammad Asghar
Peter Black
Angela Burns
Jeff Cuthbert
Alun Davies
Andrew R.T. Davies
Byron Davies
Jocelyn Davies
Keith Davies
Paul Davies
Suzy Davies
Mark Drakeford
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas
Rebecca Evans
Janet Finch-Saunders
Russell George
Vaughan Gething
William Graham
Janice Gregory
John Griffiths
Lesley Griffiths
Llyr Gruffydd
Edwina Hart
Mike Hedges
Jane Hutt
Mark Isherwood
Julie James
Bethan Jenkins
Alun Ffred Jones
Ann Jones
Carwyn Jones
Elin Jones
Huw Lewis
Sandy Mewies
Julie Morgan
Lynne Neagle
Eluned Parrott
William Powell
Nick Ramsay
Jenny Rathbone
David Rees
Aled Roberts
Antoinette Sandbach
Carl Sargeant
Kenneth Skates
Gwenda Thomas
Rhodri Glyn Thomas
Simon Thomas
Joyce Watson
NDM5337 Gwelliant 1NDM5337 Amendment 1
Gwrthodwyd y gwelliantAmendment not agreed
O blaid / For: 25Yn erbyn / Against: 27Ymatal / Abstain: 0
Rhun ap IorwerthLeighton Andrews
Mohammad AsgharMick Antoniw
Peter BlackJeff Cuthbert
Angela BurnsAlun Davies
Andrew R.T. DaviesKeith Davies
Byron DaviesMark Drakeford
Jocelyn DaviesRebecca Evans
Paul DaviesVaughan Gething
Suzy DaviesJanice Gregory
Yr Arglwydd / Lord Elis-ThomasJohn Griffiths
Janet Finch-SaundersLesley Griffiths
Russell GeorgeEdwina Hart
William GrahamMike Hedges
Llyr GruffyddJane Hutt
Mark IsherwoodJulie James
Bethan JenkinsAnn Jones
Alun Ffred JonesCarwyn Jones
Elin JonesHuw Lewis
Eluned ParrottSandy Mewies
William PowellJulie Morgan
Nick RamsayLynne Neagle
Aled RobertsJenny Rathbone
Antoinette SandbachDavid Rees
Rhodri Glyn ThomasCarl Sargeant
Simon ThomasKenneth Skates
Gwenda Thomas
Joyce Watson
NDM5337 Gwelliant 2NDM5337 Amendment 2
Gwrthodwyd y gwelliantAmendment not agreed
O blaid / For: 13Yn erbyn / Against: 39Ymatal / Abstain: 0
Rhun ap IorwerthLeighton Andrews
Peter BlackMick Antoniw
Jocelyn DaviesMohammad Asghar
Yr Arglwydd / Lord Elis-ThomasAngela Burns
Llyr GruffyddJeff Cuthbert
Bethan JenkinsAlun Davies
Alun Ffred JonesAndrew R.T. Davies
Elin JonesByron Davies
Eluned ParrottKeith Davies
William PowellPaul Davies
Aled RobertsSuzy Davies
Rhodri Glyn ThomasMark Drakeford
Simon ThomasRebecca Evans
Janet Finch-Saunders
Russell George
Vaughan Gething
William Graham
Janice Gregory
John Griffiths
Lesley Griffiths
Edwina Hart
Mike Hedges
Jane Hutt
Mark Isherwood
Julie James
Ann Jones
Carwyn Jones
Huw Lewis
Sandy Mewies
Julie Morgan
Lynne Neagle
Nick Ramsay
Jenny Rathbone
David Rees
Antoinette Sandbach
Carl Sargeant
Kenneth Skates
Gwenda Thomas
Joyce Watson
NDM5337 Gwelliant 3NDM5337 Amendment 3
Gwrthodwyd y gwelliantAmendment not agreed
O blaid / For: 25Yn erbyn / Against: 27Ymatal / Abstain: 0
Rhun ap IorwerthLeighton Andrews
Mohammad AsgharMick Antoniw
Peter BlackJeff Cuthbert
Angela BurnsAlun Davies
Andrew R.T. DaviesKeith Davies
Byron DaviesMark Drakeford
Jocelyn DaviesRebecca Evans
Paul DaviesVaughan Gething
Suzy DaviesJanice Gregory
Yr Arglwydd / Lord Elis-ThomasJohn Griffiths
Janet Finch-SaundersLesley Griffiths
Russell GeorgeEdwina Hart
William GrahamMike Hedges
Llyr GruffyddJane Hutt
Mark IsherwoodJulie James
Bethan JenkinsAnn Jones
Alun Ffred JonesCarwyn Jones
Elin JonesHuw Lewis
Eluned ParrottSandy Mewies
William PowellJulie Morgan
Nick RamsayLynne Neagle
Aled RobertsJenny Rathbone
Antoinette SandbachDavid Rees
Rhodri Glyn ThomasCarl Sargeant
Simon ThomasKenneth Skates
Gwenda Thomas
Joyce Watson
NDM5337 Dadl ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd y Gymraeg 2012-2013NDM5337 Debate on The Welsh Language Commissioner's Annual Report 2012-13
Derbyniwyd y cynnigMotion agreed
O blaid / For: 52Yn erbyn / Against: 0Ymatal / Abstain: 0
Leighton Andrews
Mick Antoniw
Rhun ap Iorwerth
Mohammad Asghar
Peter Black
Angela Burns
Jeff Cuthbert
Alun Davies
Andrew R.T. Davies
Byron Davies
Jocelyn Davies
Keith Davies
Paul Davies
Suzy Davies
Mark Drakeford
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas
Rebecca Evans
Janet Finch-Saunders
Russell George
Vaughan Gething
William Graham
Janice Gregory
John Griffiths
Lesley Griffiths
Llyr Gruffydd
Edwina Hart
Mike Hedges
Jane Hutt
Mark Isherwood
Julie James
Bethan Jenkins
Alun Ffred Jones
Ann Jones
Carwyn Jones
Elin Jones
Huw Lewis
Sandy Mewies
Julie Morgan
Lynne Neagle
Eluned Parrott
William Powell
Nick Ramsay
Jenny Rathbone
David Rees
Aled Roberts
Antoinette Sandbach
Carl Sargeant
Kenneth Skates
Gwenda Thomas
Rhodri Glyn Thomas
Simon Thomas
Joyce Watson
Back to document list

Partners & Help