Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Newyddion

​​Yn yr adran hon, gallwch ddarllen y datganiadau diweddaraf i’r wasg, chwiliwch drwy’r archif newyddion a dod o hyd i wybodaeth ar gyfer aelodau’r wasg.

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni​.

Newyddion a Chofnodion Blog

Bil i gyflwyno enw newydd a gostwng oed pleidleisio yn dod yn Deddf
Bil i gyflwyno enw newydd a gostwng oed pleidleisio yn dod yn Deddf
15/01/2020 - Mae’r Bil a fydd yn cyflwyno enw newydd i’r Cynulliad Cenedlaethol ac yn rhoi’r hawl i bobl 16 ac 17...
Ymgynghori ar ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru)
Ymgynghori ar ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru)
20/12/2019 - Mae Pwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol yn ymgynghori ar Fil drafft sy'n diwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 (PAWA 2013)....
Addurniadau arbennig coed Nadolig y Cynulliad
Addurniadau arbennig coed Nadolig y Cynulliad
20/12/2019 - Disgyblion ysgolion cynradd o Ddolgarrog a Threlai sydd wedi addurno coed Nadolig Cynulliad Cenedlaethol Cymru eleni. Mae eu haddurniadau unigryw...
Y Cynulliad Cenedlaethol yn clywed bod cymorth i’r digartref yn “broblem i bawb ond yn gyfrifoldeb i neb”
Y Cynulliad Cenedlaethol yn clywed bod cymorth i’r digartref yn “broblem i bawb ond yn gyfrifoldeb i neb”
19/12/2019 - ​Heddiw, mae Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau'r Cynulliad Cenedlaethol wedi galw am i ragor gael ei wneud i helpu...
“Busnes fel arfer” chwe mis ar ôl datgan 'argyfwng hinsawdd'
“Busnes fel arfer” chwe mis ar ôl datgan 'argyfwng hinsawdd'
18/12/2019 - Chwe mis ar ôl i Lywodraeth Cymru ddatgan argyfwng hinsawdd, mae Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig Cynulliad...

Archif newyddion

Chwiliwch yn yr archif newyddion a darllenwch ddatganiadau i’r wasg o’r gorffennol

Cael gwybod y diweddaraf

Mae gennym sawl sianel cyfryngau cymdeithasol ichi bori trwyddynt

Gwybodaeth am y Cynulliad

Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Deisebau

Deisebau

Cyflwynwch ddeiseb i’r Cynulliad, trafodwch, cyflwynwch a llofnodwch ddeisebau ar-lein Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help