Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Newyddion

​​Yn yr adran hon, gallwch ddarllen y datganiadau diweddaraf i’r wasg, chwiliwch drwy’r archif newyddion a dod o hyd i wybodaeth ar gyfer aelodau’r wasg.

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni​.

Newyddion a Chofnodion Blog

“Digwyddiad pwysig iawn a cham tyngedfennol ar ein taith ddatganoli” –  Elin Jones AC, Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol
“Digwyddiad pwysig iawn a cham tyngedfennol ar ein taith ddatganoli” – Elin Jones AC, Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol
15/07/2019 - ​Cynulliad Dinasyddion cyntaf Cymru yn cyfarfod yn y DrenewyddMewn digwyddiad pwysig iawn, bydd Cynulliad Dinasyddion cyntaf Cymru yn cyfarfod rhwng...
Y Cynulliad yn pleidleisio o blaid egwyddorion y Bil Senedd ac Etholiadau i ostwng oed pleidleisio a newid ei enw
Y Cynulliad yn pleidleisio o blaid egwyddorion y Bil Senedd ac Etholiadau i ostwng oed pleidleisio a newid ei enw
10/07/2019 - ​Mae Aelodau'r Cynulliad wedi pleidleisio o blaid egwyddorion cyffredinol y Bil Senedd ac Etholiadau. Mae'r cam yn paratoi'r ffordd i'r...
“Dim digon o arian yn mynd i mewn i'r system addysg yng Nghymru” –  Lynne Neagle AC
“Dim digon o arian yn mynd i mewn i'r system addysg yng Nghymru” – Lynne Neagle AC
10/07/2019 - ​Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru heddiw i gynnal adolygiad brys...
Rhy gynnar i benderfynu a fydd Mesur y Gymraeg yn ddigon i gefnogi’r targed o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg
Rhy gynnar i benderfynu a fydd Mesur y Gymraeg yn ddigon i gefnogi’r targed o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg
09/07/2019 - ​Mae'n rhy gynnar i benderfynu a yw Mesur y Gymraeg yn ddigonol i gefnogi nod Llywodraeth Cymru o gyrraedd miliwn...
Cynulliad Dinasyddion cyntaf Cymru yn cwrdd yn Y Drenewydd
Cynulliad Dinasyddion cyntaf Cymru yn cwrdd yn Y Drenewydd
09/07/2019 - Ar 19-21 Gorffennaf, mi fydd 60 o bobl o bob cornel o Gymru yn cwrdd fel aelodau o Gynulliad Dinasyddion...

Archif newyddion

Chwiliwch yn yr archif newyddion a darllenwch ddatganiadau i’r wasg o’r gorffennol

Cael gwybod y diweddaraf

Mae gennym sawl sianel cyfryngau cymdeithasol ichi bori trwyddynt

Gwybodaeth am y Cynulliad

Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Deisebau

Deisebau

Cyflwynwch ddeiseb i’r Cynulliad, trafodwch, cyflwynwch a llofnodwch ddeisebau ar-lein Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help