Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Aelodau’r Cynulliad,​ eu swyddogaethau a’u cyfrifoldebau

Daw Aelodau’r Cynulliad (yr Aelodau) o holl etholaethau a rhanbarthau Cymru i’ch cynrychioli chi yn y Cynulliad Cenedlaethol. Yr Aelodau sy’n cyflawni gwaith democrataidd y Cynulliad; maent yn cynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, yn deddfu ar gyfer Cymru, ac yn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

Mae gan bawb yng Nghymru bum Aelod Cynulliad i’w cynrychioli. Mae un yn cynrychioli’r etholaeth rydych chi’n byw ynddi, ac mae pedwar yn cynrychioli’r rhanbarth rydych chi’n byw ynddo. Yn yr adran hon, gallwch ddarganfod mwy am sut mae Aelodau’r Cynulliad yn cyflawni eu dyletswyddau a sut maent yn eich cynrychioli chi.

Pwy yw eich Aelodau Cynulliad

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad. Darganfyddwch pwy sy’n eich cynrychioli chi

Rolau a Chyfrifoldebau

Mae Aelodau’r Cynulliad yn cyflawni gwaith democrataidd y Cynulliad. Dysgwch fwy am rôl Aelod Cynulliad

Pryd i gysylltu â’ch Aelod Cynulliad

Mae gan bawb yr hawl i gysylltu â’u Haelod Cynulliad lleol i drafod materion sy’n effeithio arnynt. Darganfyddwch am beth y gallwch gysylltu â’ch Aelod.

 
Sut mae Aelodau’r Cynulliad yn cael eu hethol

Mae’r Cynulliad wedi’i ffurfio o 40 Aelod Etholaeth a 20 Aelod Rhanbarthol. Darganfyddwch fwy am y broses etholiadol a sut mae’r systemau rhanbarthol ac etholaeth yn gweithio.

Sut mae fy Aelodau Cynulliad yn fy nghynrychioli?

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw’r fforwm ar gyfer trafod materion sy’n bwysig i Gymru a’i phobl. Darganfyddwch sut mae eich Aelod Cynulliad yn eich cynrychioli chi.

Cyfraniadau Aelodau’r Cynulliad

Chwiliwch drwy Gofnod y Trafodion (trawsgrifiadau o gyfarfodydd Pwyllgorau a’r Cyfarfod Llawn), yn ogystal â busnes defnyddiol arall a gyflwynwyd, gan gynnwys yr holl gwestiynau llafar, cwestiynau amserol a chwestiynau ysgrifenedig a’r holl gynigion.

 
Grwpiau trawsbleidiol

Gall Aelodau’r Cynulliad sefydlu grwpiau trawsbleidiol i ymchwilio i unrhyw faes pwnc sy’n berthnasol i’r Cynulliad.

Aelodau Blaenorol y Cynulliad

Chwiliwch drwy’r archif i weld Aelodau Cynulliadau blaenorol.

Gwneud cwyn

Darganfyddwch fwy am ein polisi cwyno, y drefn gwyno a sut i wneud cwyn

 

Partners & Help