Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Codau a ffurflenni cysylltiedig eraill

Codau

Cod Ymddygiad ar gyfer staff Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Yn disgrifio'r safonau ymddygiad sy'n ofynnol gan bob aelod o staff Cynulliad Cenedlaethol Cymru (cyflogeion Comisiwn y Cynulliad). Mae hefyd yn ymwneud â pharagraff 12 o'r Cod Ymddygiad (y berthynas rhwng Aelodau'r Cynulliad a Staff y Cynulliad).

Cod Ymddygiad Staff Cymorth Aelodau'r Cynulliad  

Yn disgrifio'r safonau ymddygiad a ddisgwylir gan bob staff cymorth Aelodau'r Cynulliad.

Cod y Gwasanaeth Sifil

 

Yn disgrifio'r safonau ymddygiad sy'n ofynnol gan bob aelod o Wasanaethau Sifil y DU, gan gynnwys Gweision Sifil Llywodraeth Cymru. Mae hefyd yn ymwneud â pharagraff 12 o'r Cod Ymddygiad (y berthynas rhwng Aelodau'r Cynulliad a Staff y Cynulliad).

Polisi ar fynediad at wybodaeth

Cod Ymarfer ar Ganiatáu i'r Cyhoedd Weld Gwybodaeth

 

Mae'r cod hwn yn nodi sut y bydd y Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cyflawni ei ymrwymiad i ddarparu mynediad at wybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998, Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Mae hefyd yn ymwneud â pharagraff 11 o'r Cod Ymddygiad (Caniatáu i'r Cyhoedd Weld Gwybodaeth).

Cynllun cyhoeddi

 

Mae'r cynllun cyhoeddi hwn wedi'i wneud o dan adran 19 o Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 ac yn ymrwymo Cynulliad Cenedlaethol Cymru i sicrhau bod gwybodaeth ar gael i'r cyhoedd fel rhan o'i weithgareddau busnes arferol.

Arweiniad i wybodaeth

 

Yn darparu trosolwg o'r mathau o wybodaeth y mae'r Cynulliad yn ei chyhoeddi.

 

Ffurflenni

Ffurflen Cofnodi a Chofrestru Buddiannau ddiwygiedig

 

Mae'r ffurflen hon i'w chwblhau gan Aelodau sy'n dymuno cofrestru a diddordebau cofnodi yn y Gofrestr o Fuddiannau Aelodau.

Ffurflen i gofnodi cyflogaeth Aelodau'r Teulu

 

Mae'r ffurflen hon i'w chwblhau gan Aelodau sy'n dymuno cofnodi cyflogi aelodau o'r teulu gan ddefnyddio cronfeydd Comisiwn y Cynulliad.

Ffurflen Gofrestru ar gyfer Grwpiau Trawsbleidiol

 

Mae'r ffurflen hon i'w chwblhau gan Aelodau sy'n dymuno cofrestru Grwpiau Trawsbleidiol newydd.

Ffurflen neilltuo ystafell (linc mewnol yn unig)

 

Mae'r ffurflen hon i'w chwblhau gan Aelodau sy'n dymuno neilltuo ystafelloedd ar ystad y Cynulliad.

Polisïau, rheolau a chanllawiau cysylltiedig eraill

Diogelwch TGCh a Rheolau Defnydd  (linc mewnol yn unig)

 

Mae'r ddogfen yn amlinellu'r rheolau manwl ynghylch defnydd derbyniol o rhwydwaith, offer a holl ddyfeisiadau cyfathrebu swyddogol TGCh y Cynulliad. 

Rheolau a Chanllawiau ar archebu ystafelloedd i'w defnyddio gyda ymwelwyr Allanol  (linc mewnol yn unig)

Yn nodi egwyddorion a chanllawiau yn ymwneud â'r defnydd o ystafelloedd a gweithdrefnau ar gyfer archebu ystafelloedd ar ystad y Cynulliad. Mae hefyd yn ymwneud â pharagraff 10 o'r Cod Ymddygiad (Defnydd o Adnoddau'r Cynulliad).

Polisi Digwyddiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn amlinellu polisi'r Cynulliad ar gynnal digwyddiadau neu arddangosfeydd ar ystad Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Canllawiau ar y Gronfa Polisi, Ymchwil a Chyfathrebu (linc mewnol yn unig)

Cyhoeddwyd y ddogfen hon gan y Bwrdd Taliadau ac mae'n nodi'r amgylchiadau lle y gall Aelodau gael mynediad i'r Gronfa Polisi, Ymchwil a Chyfathrebu, a sut i wneud cais am y cymorth hwn.

 

Partners & Help