Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Aelodau'r Cynulliad

News

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad.

Deugain Aelod Cynulliad sy'n cynrychioli etholaethau Cymru – eich ardal leol – ac 20 Aelod Cynulliad sy'n cynrychioli'r pum rhanbarth: Gogledd Cymru, Canolbarth a Gorllewin Cymru, Gorllewin De Cymru, Dwyrain De Cymru a Chanol De Cymru. 

Mae Aelodau'r Cynulliad yn cyflawni gwaith democrataidd y Cynulliad; maent yn cynrychioli buddiannau Cymru a'i phobl, yn deddfu ar gyfer Cymru, ac yn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

Aelodau'r Cynulliad

​Mae gan bawb yng Nghymru bump o Aelodau i’w cynrychioli yn y Cynulliad: un Aelod etholaethol – eich ardal leol – a phedwar Aelod ar gyfer eich rhanbarth, sef Gogledd Cymru, Canolbarth a Gorllewin Cymru, Gorllewin De Cymru, Dwyrain De Cymru neu Ganol De Cymru.

Dod o hyd i’ch Aelodau Cynulliad

I ddod o hyd i enw a manylion cyswllt eich AC rhowch eich cod post neu cliciwch ar y rhanbarth ar y map.

​Yn yr Adran hon

Swyddogaethau a chyfrifoldebau'r Aelodau

Dysgwch ragor am y modd y mae Aelodau'r Cynulliad yn cyflawni eu dyletswyddau a sut maent yn eich cynrychioli chi.

Eich Aelodau Cynulliad

Gwybodaeth am y 60 o Aelodau'r Cynulliad, eu swyddogaethau arbenigol a'r ardaloedd y maent yn eu cynrychioli.

Gweithio i Aelod neu sit i gael eich ethol i'r Cynulliad

Dysgwch sut i sefyll yn etholiad nesaf y Cynulliad, neu sut i weithio i Aelod Cynulliad.

Cyflogau, treuliau, buddiannau ariannol a safonau

Gwybodaeth am safonau ariannol a gweld y gofrestr buddiannau ariannol a'r gofrestr o'r aelodau teuluol y mae'r Aelodau'n eu cyflogi.

Cynllun seddi'r Senedd

Edrychwch lle mae'r Aelodau a'u pleidiau'n eistedd yn Siambr y Senedd

Cyfraniadau Aelodau'r Cynulliad

Beth y mae Aelodau'r Cynulliad wedi'i ddweud mewn Cyfarfodydd Llawn a sut y maent wedi pleidleisio ar faterion sy'n bwysig i chi?

Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau'r Cynulliad

Mae'r Cod yn berthnasol i holl Aelodau'r Cynulliad Cenedlaethol. Mae'n rhaid i'r holl Aelodau gydymffurfio ag ef.  Os oes gennych unrhyw bryderon am ymddygiad un o’r Aelodau, neu os ydych am wneud cwyn, cysylltwch â’r Comisiynydd Safonau.Gwybodaeth am y Cynulliad

Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Ymweld â’r Senedd

Ymweld â’r Senedd

Dewch i weld y Cynulliad ar waith neu dewch i wylio'r Cyfarfod Llawn neu gyfarfodydd Pwyllgor. Darllen mwy
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help