Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Suzy Davies AC

Suzy Davies AC

Teitl: Comisiynydd

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Rhanbarth: Gorllewin De Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
Cornhill Chambers
8 Christina Street
Abertawe
SA1 4EW

Cyfeiriad Cynulliad: 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn:  0300 200 7209

E-bost:  Suzy.Davies@cynulliad.cymru

Gwefan (y tu allan i'r Cynulliad) :  www.suzydaviesam.com

Facebook :  www.facebook.com/SuzyDaviesWales

Twitter :  www.twitter.com/SuzyDaviesAM

Cynulliad Cenedlaethol Cymru nid yw'n gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Mae gan Suzy swyddfa hefyd yn 1A Bryn yr Orsaf, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1EA

 

Hanes personol

Mae Suzy yn briod ac mae ganddi ddau fab.

 

Cefndir proffesiynol

Ar ôl gyrfa ym myd marchnata a rheoli yn y celfyddydau, cymhwysodd Suzy fel cyfreithiwr, gan weithio mewn nifer o feysydd o deuluoedd sy’n agored i niwed i gynllunio treth.

Mae wedi hyfforddi fel mentor i weithio gyda throseddwyr ifanc ac wedi mentora gyda Prime Cymru. Bu Suzy hefyd yn ymddiriedolwraig i nifer o brosiectau plant. Bu’n cynnal Clwb Swyddi ac yn gwirfoddoli gyda grwpiau cymorth cymunedol, gan gynnwys Cyfeillion a Theuluoedd Carcharorion yng ngharchar Abertawe. Mae wedi ysgrifennu ar gyfer nifer o gyhoeddiadau ac roedd yn un o sylfaenwyr Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Cymru.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help