Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Russell George AC

Russell George AC

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Etholaeth: Sir Drefaldwyn

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
13 Parker's Lane
Y Drenewydd
SY16 2LT

Cyfeiriad Cynulliad: 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn:  0300 200 7206

E-bost:  Russell.George@cynulliad.cymru

Gwefan (y tu allan i'r Cynulliad) :  www.RussellGeorge.com

Twitter :  www.twitter.com/Russ_george

Cynulliad Cenedlaethol Cymru nid yw'n gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Blaenoriaethau presennol Russell yw sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus lleol yn parhau ac yn gwella yn Sir Drefaldwyn. Mae Russell hefyd yn frwd iawn dros annog pobl iau i gymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus ac yn awyddus i gefnogi a hybu’r rhai sydd am gychwyn busnesau ac i helpu busnesau bach i dyfu.

Mae gan Russell gysylltiad cryf â’r ymgyrch i adeiladu ffordd osgoi’r Drenewydd a’r ymgyrch i wella band eang yng nghefn gwlad Cymru. Mae hefyd wedi gwrthwynebu cynlluniau i ddatblygu tyrbinau gwynt ar hyd a lled canolbarth Cymru.

Mae ei ddiddordebau personol yn cynnwys cadw’n iach. Ef yw Llywydd Cyngor Sgowtiaid Ardal Sir Drefaldwyn ac Is-lywydd Cymdeithas MND Sir Drefaldwyn. Fel aelod o Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Drefaldwyn, ac Eglwys Hope yn y Drenewydd, mae wedi bod ynghlwm wrth nifer o brosiectau cymunedol.

 

Hanes personol

Ganed Russell yn y Trallwng yn 1974. Fe'i magwyd yn Sir Drefaldwyn ac fe’i haddysgwyd yn ysgolion y sir. Mae ganddo radd mewn Astudiaethau Gwybodaeth a’r Cyfryngau gan Brifysgol Canolbarth Lloegr.

 

Cefndir proffesiynol

Cyn cael ei ethol i'r Cynulliad, roedd Russell yn gynghorydd tref, yn llywodraethwr ysgol, roedd ar Fwrdd Coleg Powys, ac roedd yn aelod o Bwyllgor Rheoli Theatr Hafren.

 

Hanes gwleidyddol

Russell George yw Aelod Cynulliad Sir Drefaldwyn ac mae wedi cynrychioli’r etholaeth ers 2011 fel aelod o’r Ceidwadwyr Cymreig. Russell yw Gweinidog yr Wrthblaid dros yr Economi a Thrafnidiaeth, ac fel rhan o’i rôl fel llefarydd Grŵp y Ceidwadwyr Cymreig yn y Cynulliad, maen gyfrifol am Ddiwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon.

Cafodd Russell ei ethol i Gyngor Sir Powys yn 2008 ac roedd yn aelod o fwrdd rheoli gweithredol y Cyngor rhwng 2008 a 2011. Ar ôl ei ethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2011, cafodd ei benodi'n Weinidog yr Wrthblaid dros yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy cyn dod yn Weinidog yr Wrthblaid dros Amaethyddiaeth a Materion Gwledig rhwng 2014 a 2016. Ym mis Mai 2016, ail-etholwyd Russell i'r Cynulliad a llwyddodd i gynyddu ei fwyafrif.

Rhwng 2013 ac 2016, sefydlodd a chadeiriodd Russell y Grŵp Trawsbleidiol ar Gyfathrebu Digidol a fun ymgyrchu dros wella cysylltiadau band eang cyflym iawn a signal ffonau symudol yng Nghymru ac, yn ystod y Pedwerydd Cynulliad, bu'n aelod gweithgar o Bwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd, a Phwyllgor Deisebau’r Cynulliad.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help