Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Lynne Neagle AC

Lynne Neagle AC

Plaid: Llafur Cymru

Etholaeth: Torfaen

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
73 Heol Trosnant Uchaf
Pont-y-pŵl
NP4 8AU

Ffôn:  01495 740 022

Cyfeiriad Cynulliad: 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn:  0300 200 7508

E-bost:  Lynne.Neagle@cynulliad.cymru

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 07/05/1999 - 30/04/2003
  • 02/05/2003 - 02/05/2007
  • 04/05/2007 - 31/03/2011
  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Hanes personol

Ganwyd Lynne Neagle ym Merthyr Tudful ym 1968 ac aeth i Ysgol Uwchradd Cyfarthfa, wedyn Prifysgol Reading, lle y bu'n astudio Ffrangeg ac Eidaleg. Mae'n briod â Huw Lewis, sef Aelod Cynulliad Merthyr Tydfil a Rhymni tan y Pumed Cynulliad, ac mae ganddi ddau fab.

Cefndir proffesiynol

Cyn iddi gael ei hethol yn Aelod Cynulliad ym 1999, bu Lynne yn gweithio mewn sawl swydd yn y sector gwirfoddol yng Nghymru, gan weithio i sefydliadau fel Shelter Cymru, Mind a Cyngor ar Bopeth.  Roedd yn Swyddog Datblygu Gofalwyr i Gweithredu Gwirfoddol Caerdydd a bu hefyd yn gweithio fel ymchwilydd i Glenys Kinnock ASE.

 

Hanes gwleidyddol

Lynne oedd cadeirydd y Grŵp Llafur yn y Cynulliad am gyfnod hir tan 2008. Mae ei diddordebau gwleidyddol yn cynnwys iechyd, tai, gwasanaethau cymdeithasol, Ewrop a dyfodol cymoedd de Cymru. Mae wedi arwain ymgyrchoedd proffil uchel ar faterion fel y brechlyn MMR a gwasanaethau i blant anabl.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help