Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​​​​Data Agored

Mae'r rhyngrwyd wedi newid y ffordd rydym yn cael gwybodaeth, yn ei defnyddio a’i rhannu. Fel corff yn y sector cyhoeddus sy'n deddfu ar gyfer Cymru ac yn edrych ar waith Llywodraeth Cymru, rydym yn cynhyrchu llawer o wybodaeth. Mae hyn yn cynnwys rhai setiau data sy'n cael eu darparu fel data agored. Un o brif flaenoriaethau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw sicrhau bod ein gwaith yn dryloyw ac yn atebol. Mae ein cynnwys ni’n agored, gan mai eich cynnwys chi ydyw.​​

Pa ddata sydd ar gael ar hyn o bryd?

Mae'r setiau data canlynol ar gael ar hyn o bryd i'w hailddefnyddio o dan y Drwydded Llywodraeth Agored. I gael rhagor o wybodaeth am drwyddedu, ewch i Ailddefnyddio gwybodaeth y sector cyhoeddus.

Mewn sawl enghraifft, rydym yn defnyddio XML (Iaith Arwyddnodi Estynadwy) i sicrhau bod y wybodaeth rydym yn ei chyhoeddi yn agored, yn dryloyw ac nad yw mewn fformat perchnogol. Yn nhermau cyfrifiadurol, mae XML yn iaith arwyddnodi sy'n diffinio set o reolau ar gyfer amgodio dogfennau mewn fformat sy'n ddarllenadwy i bobl a pheiriannau fel ei gilydd. Dyluniwyd XML i'w gwneud yn haws rhannu gwybodaeth a dehongli data. Yn ei hanfod, mae'n helpu gwahanol bobl, cyfrifiaduron a systemau i ddeall ei gilydd ar blatfform digidol. I gael rhagor o wybodaeth am sut i ddefnyddio XML, ewch iw3schools.com.

Data

Disgrifiad

Ffynhonnell

Llyfrgell XML Cofnod y Trafodion (Cyfarfod Llawn):

Yma gallwch lwytho a gweld y Cofnod swyddogol o Gyfarfod Llawn Cynulliad Cenedlaethol Cymru mewn fformat XML.

I gael rhagor o wybodaeth am XML, ewch i w3schools.com.

http://cofnod.cynulliad.cymru/XMLExport

​Llyfrgell XML Deddfwriaeth

​Yma gallwch lwytho data sy'n ymwneud â deddfwriaeth (Biliau, Deddfau, rhestrau wedi'u gosod mewn trefn) yn fformat XML y Goron

Arweiniad pellach ar XML y Goron
​http://data-deddfwriaeth.cynulliad.cymru

​Gwybodaeth am gyfarfodydd​​

​Gwybodaeth am gyfarfodydd Pwyllgorau a Chyfarfod Llawn y Cynulliad. Mae'r data'n cynnwys cynrychiolwyr, lleoliadau ac amseroedd, testun agendâu a chofnodion a lincs i ddogfennau perthnasol mewn fformat XML.
Mae'r llyfrgell hon hefyd yn cynnwys gwybodaeth am Aelodau'r Cynulliad a'u hetholaethau mewn fformat XML
Arweiniad ar ein gwybodaeth am gyfarfodydd
http://senedd.cynulliad.cymru/mgwebservicew.asmx
​Calendr a gwybodaeth am digwyddiadau​Gallwch weld digwyddiadau yng nghalendr y Cynulliad gyda pharamedrau opsiynau ar gyfer y dyddiad a'r math o ddigwyddiad. Ar gael fel XML neu JSON
Mae hefyd yn bosibl tanysgrifio i galendrau unigol mewn fformat iCal neu vCal o'u tudalennau gwe
Cymorth ynghylch defnyddio ein gwybodaeth am galendrau
http://senedd.cynulliad.cymru/mgwebservicew.asmx
http://senedd.cynulliad.cymru/calJson.aspx
​Ffrwd RSS Deddfwriaeth​Ffrwd RSS yn cynnwys cyfnodau cyfredol holl Filiau'r Cynulliad​http://www.cynulliad.cymru/cy/bus-home/Pages/LegislationProgressRSS.aspx
​Ffrydiau RSS busnes eraill​Mae amrywiaeth o ffrydiau RSS eraill yn ymwneud â busnes y Cynulliad ar gael. Mae'r ystod lawn i'w gweld ar ein tudalen egluro RSS​http://senedd.cynulliad.cymru/mgrss.aspx

 

Mae gennym ddiddordeb yn eich barn chi wrth inni weithio tuag at wneud mwy o ddata yn agored yn y dyfodol. Cysylltwch â ni yn cysylltu@cynulliad.cymru / 0300 200 6565 os oes gennych unrhyw adborth.​

Rhagor o wybodaeth

Rydym yn cyhoeddi llawer iawn o wybodaeth, gan gynnwys manylion cyfarfodydd pwyllgorau, data o eisteddiadau blaenorol y Cynulliad cyn 2011 a'n hadroddiadau blynyddol. Ewch i'r dudalen Ein Gwybodaeth am fanylion.

Partners & Help