Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cyfryngau Cymdeithasol

 Twitter

 

@CynulliadCymru dilynwch ein prif lif am newyddion y Cynulliad, datganiadau gan y Llywydd, gwybodaeth am ein hadeiladau a chyhoeddiadau pwysig.

@SeneddIeuenctid Cyfrif swyddogol Senedd Ieuenctid Cymru

@SeneddAllgym dilynwch y Tîm Allgymorth. 

@SeneddYmchwil dilynwch ein negeseuon trydar am gyhoeddiadau ymchwil newydd a dogfennau eraill sy'n berthnasol i fusnes y Cynulliad a datganoli yng Nghymru.

@ypierhead dilynwch y wybodaeth am oriau agor a digwyddiadau ac arddangosfeydd a gynhelir yn y Pierhead ym Mae Caerdydd (llif dwyieithog).

@yLlywydd cyfrif swyddogol dwyieithog Elin Jones AC, Llywydd

Pwyllgorau ar Twitter


@SeneddMADY Pwyllgor Cynulliad Cymru sy'n gyfrifol am archwilio'r goblygiadau i Gymru oherwydd i'r DU benderfynu gadael yr UE.  

@SeneddPPIA Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

@SeneddNHAMG Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig.

@SeneddMCD Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.

@SeneddDGCh Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu.

@SeneddESS Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau.

@SeneddCLlLCh Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

@SeneddIechyd Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon.

@SeneddDeisebau Pwyllgor Deisebau.

@SeneddCyllid Pwyllgor Cyllid.

@SeneddArchwilio Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

@SeneddSiambr Trydar o'r Siambr.

 

  Facebook

 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Y Senedd

Senedd Ieuenctid Cymru

 Blogiau

Darllenwch ragor am ein gwaith, ein staff a’r gwaith cefndir ar flog y Cynulliad.

Mae gan y Gwasanaeth Ymchwil flog. Bydd Pigion yn cynnwys erthyglau ymchwil byr a hygyrch ar faterion cyfoes.

YouTube

Dilynwch ein sianel YouTube ar gyfer cwestiynau wythnosol i'r Prif Weinidog, cyflwyno deisebau, crynodeb o ymatebion i ymchwiliadau a llawer mwy.

 

 Senedd.tv

Gwylio Cyfarfod Llawn a Phwyllgorau'r Cynulliad ar Senedd.TV

 

Flickr  

Defnyddiwch Flickr i weld lluniau o ddigwyddiadau yn y Senedd, ar ystâd y Cynulliad ac ymweliadau ledled Cymru.

 

 Instagram

 Dilynwch y Senedd ar Instagram


 

 


 

Partners & Help