Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Gweithio i Aelod Cynulliad

Mae Aelodau Cynulliad hefyd yn gyflogwyr ac maent yn arferol yn cyflogi pobl yn eu hetholaethau ac ym Mae Caerdydd.

Bydd y telerau cyflogaeth yn amrywio, yn dibynnu ar y swydd wag dan sylw ond mae’r holl swyddi yn bensiynadwy ac yn cynnig telerau ac amodau gwaith cystadleuol.

Ar ran Aelodau’r Cynulliad, fel rhan o unrhyw broses recriwtio, mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn casglu ac yn prosesu data personol mewn perthynas ag ymgeiswyr swydd. Gallwch weld ein hysbysiad preifatrwydd 'GDPR' llawn yma

Os hoffech chi weithio i Aelod Cynulliad, dylech glicio’r linc isod i gael manylion.

Er gwybodaeth, yr Aelod Cynulliad sy’n recriwtio sy’n gyfrifol am gynnwys yr hysbysebion swyddi.  Dylai ymgeiswyr ofyn i’r cais y byddant yn ei wneud am ad-daliad o’u treuliau ar gyfer y cyfweliad gael ei awdurdodi cyn y gwneir unrhyw daliadau. I drafod hyn ymhellach, anfonwch e-bost at yr unigolyn cyswllt perthnasol a nodir ym manyleb y swydd a’r person.

Mae'r penodiad yn amodol ar y gwiriadau diogelwch a ganlyn:

Cliriad diogelwch a fydd yn cael ei gynnal naill ai ar lefel gwiriad y Safon Ddiogelwch Safonol ar gyfer Personél i gyflogeion etholaethol neu ar lefel Gwiriad Gwrthderfysgaeth i gyflogeion ar ystâd y Cynulliad. 

Swyddi Gwag Presennol

Caerdydd
Gweithiwr Achos Cymunedol i Neil McEvoy - Dyddiad cau: 14 Ebrill 2020

Uwch-swyddog Dylunio a Chyfathrebu Cyfryngau Cymdeithasol i Grŵp y Ceidwadwyr Cymreig yn y Cynulliad - Dyddiad cau: 14 Ebril 2020

Canol De Cymru

Gorllewin De Cymru​

Dwyrain De Cymru

Canolbarth a Gorllewin Cymru

​Gogledd Cymru

Gweler hefyd

Partners & Help