Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Etholiadau a refferenda

 
Cewch wybod rhagor am etholiadau a refferenda blaenorol isod.

Canlyniadau etholiadau'r Cynulliad

Gallwch ddod o hyd i ganlyniadau holl etholiadau ac is-etholiadau'r Cynulliad Cenedlaethol yn yr adran hon.

Y Refferendwm

Yn dilyn pleidlais gadarnhaol yn y refferendwm, gall y Cynulliad, bellach, basio deddfau ar bob pwnc yn yr 21 maes datganoledig heb orfod cael caniatâd yn gyntaf gan Senedd y DU. Canfyddwch fwy am y refferendwm a’r hyn mae’n ei olygu i’r Cynulliad ac i bobl Cymru.

Sut caiff y Cynulliad ei ethol

Ceir 60 Aelod Cynulliad (AC). Cynhelir etholiadau bob pedair blynedd ac mae gan bob etholwr ddwy bleidlais.

 

 

Partners & Help