Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Ymweld â ni

Dewch i Siambr Hywel, Siambr drafod bwrpasol y Cynulliad, i ddysgu am rôl Aelod Cynulliad, a beth sy'n digwydd y tu mewn i'r Senedd. Rydym yn derbyn unrhyw ysgol, goleg neu grwp ieuenctid, o flwyddyn 4 i fyny. Mae'r Cynulliad yn cynnig dau ymweliad addysgol y dydd, Mawrth trwy Iau, yn ystod yr amserau hyn:

10.00 – 12.00
12.50 – 14.30

Ymweliad addysgol

Mae eich ymweliad, sy'n cynnwys dadl yn Siambr Hywel, gweithgaredd gweithdy ac ymweliad â'r Senedd ei hun yn adnodd pwerus a hyblyg i'ch ysgol. Gallwn gynnwys amrywiaeth o grwpiau oedran ac rydym yn cymryd agwedd hyblyg tuag at y ffordd yr ydym yn llunio'r sesiynau. Dywedwch wrthym beth yr hoffech ei ddysgu. Yn y gorffennol rydyn ni wedi gwneud sesiynau ar bleidleisio, cynaladwyedd, a diwrnod ym mywyd Aelod Cynulliad. Mae tocynnau i wylio'r cyfarfod llawn ar ddydd Mawrth a dydd Mercher ar gael os bydd angen.
I gael gwybod mwy cysylltwch â'n tîm drwy ebostio cyswllt@cynulliad.cymru neu ffonio 0300 200 6565.

Anghenion dysgu ychwanegol

Bydd y gweithgareddau hwyliog a rhyngweithiol hyn yn ysbrydoli'r dysgwyr i chwarae rôl Aelod Cynulliad. Gweler mwy o wybodaeth yma.

Ymweliad Cyngor yr Ysgol

Ymweliad arbennig i gynghorau ysgol sy'n cynnwys y cyfle i gynnal cyfarfod cyngor ysgol yn Siambr Hywel, gweithgaredd ac ymweliad â'r Senedd. Mae tocynnau i wylio'r cyfarfod llawn ar ddydd Mawrth a dydd Mercher ar gael os bydd angen. Mae hwn ar gael ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd.

Llywodraeth a Gwleidyddiaeth AS

Rydym yn gallu teilwra rhaglen hanner diwrnod ar gyfer anghenion pob grŵp. Gall y rhaglenni hyn gynnwys tocynnau i’r Cyfarfod Llawn a Pwyllgor gan gynnwys trefnu siaradwyr gwadd.

Bagloriaeth Cymru

Gallwn gynnig ymweliad cyffredinol ar gyfer grwpiau Bagloriaeth Cymru ar bob lefel. Gall grwpiau llogi Siambr Hywel yn rhad ac am ddim ar gyfer trefnu Cynhadledd Her Fyd Eang.

Rydym yn cynnig ein rhaglen ymweliadau addysgol cyffredinol ar gyfer grwpiau Bagloriaeth Cymru ar bob lefel. Gall ysgolion a cholegau hefyd logi Siambr Hywel i drefnu eu cynhadledd heriau byd-eang eu hunain. Bydd y dysgwyr yn ymchwilio i fater, yn ystyried gwahanol ddadleuon ac yn cyfleu eu safbwynt personol drwy drefnu trafodaeth mewn cynhadledd yn Siambr Hywel, sef Siambr drafod ieuenctid y Cynulliad. Gallem gynnig cyflwyniad byr i waith y Cynulliad cyn iddynt gynnal eu cynhadledd eu hunain.

 
 

Gwybodaeth bwysig:

• I drefnu ymweliad e-bostiwch cyswllt@cynulliad.cymru neu ffoniwch 0300 200 6565.

• Mae cymhorthdal tuag at gostau teithio i'r Senedd ar gael i ysgolion cymwys.

• Rhaid i chi lenwi ffurflen risg cyn ymweld.

• Caiff eich Aelodau Cynulliad lleol eu gwahodd i gyfarfod â chi yn ystod eich ymweliad ond, yn anffodus, ni allwn warantu y byddant yn gallu bod yn bresennol.

• Ar wahân i ymweliadau'r cyngor ysgol, dylai grwpiau fod o un cyfnod allweddol yn unig.

• Rydym yn croesawu pob ysgol a grŵp ieuenctid arall.

• Mae pob ymweliad yn cychwyn yn Tŷ Hywel, Bae Caerdydd.

• Mae ardal ginio ar gael ar gyfer unrhyw ymweliad (angen archebu ymlaen llaw).

• Gallwch drefnu i swyddog addysg ymweld â chi cyn neu ar ôl eich ymweliad.

Partners & Help