Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Arwyddo deiseb

Ceir rhestr isod o’r holl ddeisebau sydd ar agor. Cliciwch ar deitl y ddeiseb i gael rhagor o wybodaeth amdani.

 

Sylwer:

  • Gan fod deisebau yn ddogfennau cyhoeddus, bydd eich enw i'w weld ar y wefan e-ddeisebau, ac mae'n bosibl y gall peiriannau chwilio'r rhyngrwyd ddod o hyd iddo.
  • Am resymau diogelwch, unwaith yn unig y gallwch ddefnyddio cyfeiriad e-bost wrth lofnodi deiseb.
  • Ni all mwy nag un person ddefnyddio'r un cyfeiriad e-bost.
Os yw hyn yn achosi unrhyw anghyfleustra, neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â ni fel a ganlyn:

 

Rhestr o e-ddeisebau sydd ar agor:

Teitl y ddeiseb Cynigiwyd y ddeiseb gan Gellir ei lofnodi hyd nes Llofnodion
Y ffyrdd o amgylch Trago Mills/Parc Manwerthu Cyfarthfa Rowan Powell 29/07/2018 140
Rhagdybiaeth o blaid Ysgolion Gwledig Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Gymunedol Bodffordd 11/08/2018 717
Gwella gwasanaethau rheilffordd i Gas-gwent Richard Lemon 31/08/2018 25
Rhowch ddiwedd ar yr annhegwch a'r gwahaniaethu yn y cymorth ariannol a roddir i ddioddefwyr sgandal gwaed wedi'i heintio yng Nghymru Contaminated Whole Blood UK Group 31/08/2018 85
Gwahardd Eitemau Plastig Untro yng Nghymru Ban Plastic Straws Wales 03/09/2018 141
Ailagor Canolfan Feddygol Dewi Sant, Pentwyn, yn Amser Llawn Joe Carter 03/09/2018 84
Dylai Pob Ysgol Fod yn Ysgol Cyfrwng Cymraeg ac Addysgu Hanes Cymru Ashley Davies 08/09/2018 66
Caniatáu i Yrwyr Tacsi Symud yn Rhydd i wneud Gwaith Hurio Preifat Unrhyw Le yng Nghymru Taxis Without Borders 10/09/2018 129
Adroddiadau ar y Bwlch Cyflog rhwng y Rhyweddau Estelle Hart 14/09/2018 51
Ynni Gwyrdd er Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yng Nghymru Welsh Anti Nuclear Alliance 14/09/2018 368
Cefnogwch y Llwybr Du o ran Ffordd Liniaru’r M4 South Wales Chamber of Commerce 28/09/2018 941
Rhowch lais i bobl ifanc yn y broses o gomisiynu gwasanaethau lleol yng Nghymru Changing Minds Campaign Group 09/10/2018 2
Creu ffynhonnau dŵr yng nghanol dinasoedd a threfi er mwyn rhoi diwedd ar wastraff plastig Tereza Tothova 31/10/2018 103
Dylai pob dyn yng Nghymru gael mynediad drwy'r GIG at y profion diagnostig gorau posibl ar gyfer canser y prostad. Stuart Davies 30/11/2018 2465
Hawliau pleidleisio Cymry ar wasgar Dafydd Lewis 07/12/2018 5
Gwneud hyfforddiant Anabledd Dysgu yn orfodol ar gyfer staff ysbytai The Paul Ridd Foundation 28/12/2018 0
Dylid gwarchod tafodieithoedd Cymru mewn ysgolion yng Nghymru Aled Thomas 31/12/2018 15
Cael Gwared â’r Cyfyngiadau Cyflymder yn Nhwneli Bryn Glas Philip James 31/12/2018 11
Creu Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i Gymru o dan arweiniad maer a etholwyd yn uniongyrchol Professor Doctor Joseph Chikelue Obi 01/01/2019 9
Galwn ar Lywodraeth Cymru i ddarparu cynhyrchion hylendid am ddim i bob menyw mewn cartrefi incwm isel. Malpas Women's Institute 01/02/2019 117
Rheilffordd i Hirwaun Clive Griffiths 04/02/2019 12
Gwahardd y defnydd o 'Bensaernïaeth Elyniaethus' People Over Profit 25/02/2019 92
Rhoi’r gorau i gyflwyno isafbris am alcohol Hywel Dyer 20/06/2019 16

Partners & Help