Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Arwyddo deiseb

Ceir rhestr isod o’r holl ddeisebau sydd ar agor. Cliciwch ar deitl y ddeiseb i gael rhagor o wybodaeth amdani.

 

Sylwer:

  • Gan fod deisebau yn ddogfennau cyhoeddus, bydd eich enw i'w weld ar y wefan e-ddeisebau, ac mae'n bosibl y gall peiriannau chwilio'r rhyngrwyd ddod o hyd iddo.
  • Am resymau diogelwch, unwaith yn unig y gallwch ddefnyddio cyfeiriad e-bost wrth lofnodi deiseb.
  • Ni all mwy nag un person ddefnyddio'r un cyfeiriad e-bost.
Os yw hyn yn achosi unrhyw anghyfleustra, neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â ni fel a ganlyn:

 

Rhestr o e-ddeisebau sydd ar agor:

Teitl y ddeiseb Cynigiwyd y ddeiseb gan Gellir ei lofnodi hyd nes Llofnodion
Labelu cig o anifeiliaid sydd wedi’u lladd mewn modd crefyddol Leslie Freke 30/06/2019 347
Trethu Ail Gartrefi Mr Alun Roberts 01/07/2019 1275
Mae angen dod â phrofion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol ar gyfer plant mor ifanc â 6 oed i ben ar unwaith Tanya Beer 02/07/2019 256
Achub Ein Parciau yng Nghymru Crispian Huggill 17/07/2019 241
Dechrau cynllun fel Nyth, ond ar gyfer insiwleiddio rhag sŵn rhwng tai teras Cassian Lodge 07/08/2019 7
Newidiwch enwau’r gorsafoedd trên newydd i adlewyrchu enw’r gymuned Rhys Williams 12/08/2019 8
Mwy o ymdrechion i atal bwlio LHDT mewn ysgolion Aled Thomas 13/08/2019 26
Ardrethi busnes tecach i fusnesau Cymru Your Pontypridd Business Improvement District 13/08/2019 43
Etifeddiaeth Rosa: Dylid cyflwyno cynllun i helpu pobl i gael hawl i ofal milfeddygol ar gyfer eu hanifeiliaid anwes Linda Joyce Jones 20/08/2019 88
Atal Ward 35 yn Ysbyty’r Tywysog Siarl rhag Cau Beverly Gillespie 20/08/2019 267
Rhwystrwch Ddatblygwyr rhag gosod rhwydi yn y gwrychoedd a’r coed Chris Evans 31/08/2019 1472
Dylid gwahardd defnyddio byrddau A yng Nghymru Angharad Paget-Jones 31/08/2019 50
Bysiau i bobl nid er elw Councillor Carolyn Thomas 01/09/2019 358
Ymchwilio i’r ffordd y mae rhieni’n cael eu trin gan y gwasanaethau cyhoeddus Reann Jenkins 02/09/2019 111
Gwahardd Gwerthu Ffwr Anifeiliaid yng Nghymru Cardiff Animal Rights 06/09/2019 313
Iechyd Meddwl Tadau (Iechyd Meddwl Tadau Newydd) Mark Williams 10/09/2019 92
Dylid ailadeiladu Synagog Merthyr Tudful yn San Ffagan Mr Lewis Rees 27/09/2019 34
Gwahardd y defnydd o anifeiliaid mewn syrcasau a sioeau teithiol yng Nghymru Linda Joyce-Jones, Kirsty John and Jayne Dendle 30/09/2019 671
Sicrhewch fod gwasanaeth galwadau Galw Iechyd Cymru yn rhad ac am ddim David Hole 30/09/2019 32
Diwygio Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 Harry Hayfield 30/09/2019 1
Mae arnom angen adran damweiniau ac achosion brys yn Ysbyty Ystrad Fawr Jade Tilley 06/10/2019 5
Cyfleoedd cyflogaeth i bobl nad ydynt yn siarad Cymraeg yng Nghymru Chris Naylor 11/10/2019 15
Dod ag achosion o droi allan heb fai i ben Cassian Lodge 16/10/2019 6
Gwasanaeth bws cyhoeddus am ddim i bawb yng Nghymru Mark Griffiths 19/10/2019 8
Caniatewch i bobl sydd â meddygon teulu yng Nghymru atgyfeirio eu hunain yn uniongyrchol ar gyfer therapi Timothy Lincoln 24/10/2019 10
Hyrwyddo'r defnydd o iaith arwyddion Makaton ym mhob ysgol yng Nghymru Isabella Evans 24/10/2019 950
Gwneud thrombectomi ar gael 24-7 i gleifion yng Nghymru Callum Rogers 26/10/2019 663
Cynorthwyo teuluoedd sy’n colli plant a phobl ifanc yn sydyn ac yn annisgwyl Rhian Mannings 26/10/2019 5419
Addysgu Llesiant Mislifol mewn Ysgolion: Peidio â Gadael Cymru Tu Ôl Jade Morgan 06/12/2019 406
Dylid Darparu Adran Blinder Cronig yng Nghymru Marjorie Ann Lasebikan 11/12/2019 17
Cyfleusterau toiled Changing Places Llanelli Changing Places Campaign Group 12/12/2019 173

Partners & Help