Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Arwyddo deiseb

Ceir rhestr isod o’r holl ddeisebau sydd ar agor. Cliciwch ar deitl y ddeiseb i gael rhagor o wybodaeth amdani.

 

Sylwer:

  • Gan fod deisebau yn ddogfennau cyhoeddus, bydd eich enw i'w weld ar y wefan e-ddeisebau, ac mae'n bosibl y gall peiriannau chwilio'r rhyngrwyd ddod o hyd iddo.
  • Am resymau diogelwch, unwaith yn unig y gallwch ddefnyddio cyfeiriad e-bost wrth lofnodi deiseb.
  • Ni all mwy nag un person ddefnyddio'r un cyfeiriad e-bost.
Os yw hyn yn achosi unrhyw anghyfleustra, neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â ni fel a ganlyn:

 

Rhestr o e-ddeisebau sydd ar agor:

Teitl y ddeiseb Cynigiwyd y ddeiseb gan Gellir ei lofnodi hyd nes Llofnodion
Amddiffyn Maint Dosbarthiadau mewn Ystafelloedd Dosbarth a Gweithdai Dylunio a Thechnoleg Aled Dafis 28/02/2018 307
Mae angen cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer chwarae!! RAY Ceredigion 28/02/2018 315
Mae ein byd naturiol yn cael ei wenwyno gan blastigau untro...mae'n bryd cyflwyno treth! Friends of Barry Beaches 01/03/2018 101
Diddymu’r dreth trafodiadau tir o fis Ebrill Mafalda Williams 01/03/2018 7
Rhoi chwarae teg i Athrawon Cyflenwi Sheila Jones 22/03/2018 917
Cynyddu cyflogau nyrsys rhag inni eu colli Tony Evans 27/03/2018 17
Rydym yn galw am roi rhif Tystysgrif Mynediad i bob safle busnes yng Nghymru, yn debyg i'r Dystysgrif Hylendid Bwyd. Bridgend Coalition of Disabled People 31/03/2018 1974
Dylid adolygu a newid y canllawiau o ran gwobrau am bresenoldeb mewn ysgolion yng Nghymru Laura Charles-Price 31/03/2018 119
(Diarddel) Aelod Cynulliad drwy ddeiseb Harry Hayfield 31/03/2018 1
Galluogi cleifion canser i gael mynediad at y cyffur Pertuzumab drwy'r GIG yng Nghymru Sara Morgan 31/03/2018 628
Cyllid myfyrwyr i bawb Tony Keel 31/03/2018 1
Stopiwch y Rhaglen Cymru o Blaid Affrica Darren Smith 01/04/2018 16
Enwau Lleoedd Cymru – Bil Diogelu a Hyrwyddo Dr Dafydd Williams 01/04/2018 8
Cerflun ac Arddangosfa Barhaol i Anrhydeddu Roald Dahl Flowers 4 Cardiff 02/04/2018 26
Mae angen gwneud gwaith ymchwil newydd i addysgu a dysgu'r Gymraeg mewn ysgolion Howard Gunn B.Ed.,M.Ed., 03/04/2018 9
Ni ddylai Cymraeg fod yn orfodol i blant â dyslecsia ac anghenion arbennig Jessica Fox 05/04/2018 78
Rheoli'r Diwydiant Dofednod Dwys Sy'n Ehangu'n Gyflym Yng Nghymru Brecon and Radnor Branch of the Campaign for the Protection of Rural Wales 26/04/2018 774
Ased o Werth Cymunedol i'w wneud yn gyfraith yng Nghymru Caroll Ann Morris 30/04/2018 8
Gwahardd y DEFNYDD O FAGLAU LARSEN (maglau dal sawl math o frân) Action Against Wildlife Persecution 30/04/2018 738
Pob Adeilad Newydd yng Nghymru i Gael Paneli Solar Harriet King 01/05/2018 58
Gwahardd Eitemau Plastig Untro yng Nghymru Ban Plastic Straws Wales 03/09/2018 32
Dylai Pob Ysgol Fod yn Ysgol Cyfrwng Cymraeg ac Addysgu Hanes Cymru Ashley Davies 08/09/2018 49
Hawliau pleidleisio Cymry ar wasgar Dafydd Lewis 07/12/2018 4
Dylid gwarchod tafodieithoedd Cymru mewn ysgolion yng Nghymru Aled Thomas 31/12/2018 13
Creu Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i Gymru o dan arweiniad maer a etholwyd yn uniongyrchol Professor Doctor Joseph Chikelue Obi 01/01/2019 7
Rheilffordd i Hirwaun Clive Griffiths 04/02/2019 1

Partners & Help