Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Arwyddo deiseb

Ceir rhestr isod o’r holl ddeisebau sydd ar agor. Cliciwch ar deitl y ddeiseb i gael rhagor o wybodaeth amdani.

 

Sylwer:

  • Gan fod deisebau yn ddogfennau cyhoeddus, bydd eich enw i'w weld ar y wefan e-ddeisebau, ac mae'n bosibl y gall peiriannau chwilio'r rhyngrwyd ddod o hyd iddo.
  • Am resymau diogelwch, unwaith yn unig y gallwch ddefnyddio cyfeiriad e-bost wrth lofnodi deiseb.
  • Ni all mwy nag un person ddefnyddio'r un cyfeiriad e-bost.
Os yw hyn yn achosi unrhyw anghyfleustra, neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â ni fel a ganlyn:

 

Rhestr o e-ddeisebau sydd ar agor:

Teitl y ddeiseb Cynigiwyd y ddeiseb gan Gellir ei lofnodi hyd nes Llofnodion
Rheoli'r Diwydiant Dofednod Dwys Sy'n Ehangu'n Gyflym Yng Nghymru Brecon and Radnor Branch of the Campaign for the Protection of Rural Wales 22/05/2018 2412
Mae angen newidiadau radical i wasanaethau Plant sy’n Derbyn Gofal yng Nghymru Mrs Marilyn Patterson 31/05/2018 36
Aelodau prosthetig arbenigol i blant Rebecca Roberts 31/05/2018 103
Isafswm pris fesul uned ar gyfer alcohol Philip Hosler 31/05/2018 3
Cyflwyno Cofrestr o Lobïwyr yng Nghymru Centre for Welsh Studies - Think Tank 02/06/2018 53
Ailgyflwyno cyllid cymorth addysgol i awdurdodau lleol ar gyfer y Gwasanaeth Cyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig a’r Gwasanaeth Addysg i Deithwyr UNISON Neath Port Talbot 04/06/2018 226
Gwahardd gwellt plastig(wrth yfed llaeth) yn ein hysgolion Ysgol y Wern 05/06/2018 437
Diogelu ysgyfaint plant rhag llygredd niweidiol tra maent yn yr ysgol British Lung Foundation Cymru 30/06/2018 28
Ffordd Osgoi Derwen Brimmon y Drenewydd Mervyn Lloyd Jones and Rob McBride 02/07/2018 160
Y ffyrdd o amgylch Trago Mills/Parc Manwerthu Cyfarthfa Rowan Powell 29/07/2018 137
Rhagdybiaeth o blaid Ysgolion Gwledig Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Gymunedol Bodffordd 13/08/2018 148
Gwahardd Eitemau Plastig Untro yng Nghymru Ban Plastic Straws Wales 03/09/2018 81
Dylai Pob Ysgol Fod yn Ysgol Cyfrwng Cymraeg ac Addysgu Hanes Cymru Ashley Davies 08/09/2018 54
Cefnogwch y Llwybr Du o ran Ffordd Liniaru’r M4 South Wales Chamber of Commerce 28/09/2018 502
Hawliau pleidleisio Cymry ar wasgar Dafydd Lewis 07/12/2018 4
Dylid gwarchod tafodieithoedd Cymru mewn ysgolion yng Nghymru Aled Thomas 31/12/2018 14
Creu Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i Gymru o dan arweiniad maer a etholwyd yn uniongyrchol Professor Doctor Joseph Chikelue Obi 01/01/2019 9
Rheilffordd i Hirwaun Clive Griffiths 04/02/2019 8
Gwahardd y defnydd o 'Bensaernïaeth Elyniaethus' People Over Profit 25/02/2019 91

Partners & Help