Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Arwyddo deiseb

Ceir rhestr isod o’r holl ddeisebau sydd ar agor. Cliciwch ar deitl y ddeiseb i gael rhagor o wybodaeth amdani.

 

Sylwer:

  • Gan fod deisebau yn ddogfennau cyhoeddus, bydd eich enw i'w weld ar y wefan e-ddeisebau, ac mae'n bosibl y gall peiriannau chwilio'r rhyngrwyd ddod o hyd iddo.
  • Am resymau diogelwch, unwaith yn unig y gallwch ddefnyddio cyfeiriad e-bost wrth lofnodi deiseb.
  • Ni all mwy nag un person ddefnyddio'r un cyfeiriad e-bost.
Os yw hyn yn achosi unrhyw anghyfleustra, neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â ni fel a ganlyn:

 

Rhestr o e-ddeisebau sydd ar agor:

Teitl y ddeiseb Cynigiwyd y ddeiseb gan Gellir ei lofnodi hyd nes Llofnodion
Gwneud addysg wleidyddol yn elfen orfodol o'r cwricwlwm cenedlaethol newydd Kaiesha Ceryn Page 21/01/2019 117
Caniatáu i drychedigion gael pengliniau a reolir gan ficrobrosesydd, ac a ariennir gan y GIG Sarah Farrant 31/01/2019 11
Galwn ar Lywodraeth Cymru i ddarparu cynhyrchion hylendid am ddim i bob menyw mewn cartrefi incwm isel. Malpas Women's Institute 01/02/2019 134
Rheilffordd i Hirwaun Clive Griffiths 04/02/2019 25
Gwahardd y defnydd o 'Bensaernïaeth Elyniaethus' People Over Profit 25/02/2019 97
Dylid gwarantu bod dewisiadau sy’n seiliedig yn llwyr ar blanhigion ar bob bwydlen y sector cyhoeddus, i ddiogelu hawliau figaniaid ac er budd ein hiechyd, yr amgylchedd ac anifeiliaid Louise Davies 28/02/2019 839
Diogelwch Dŵr/Atal Boddi ac effeithiau Sioc Dŵr Oer i'w haddysgu ym mhob Ysgol yng Nghymru Carmarthenshire Water Safety Partnership 12/03/2019 372
Gadewch i ni Sicrhau y Caiff Calon Pob Person Ifanc (10-35 oed) ei Sgrinio Sharon Owen 22/03/2019 6
Gwersi Cymraeg am ddim i bobl Cymru Sheryl Callard 29/03/2019 74
Gwahardd gwerthu nwyddau sydd wedi eu pecynnu mewn plastig untro ar wasanaethau Trafnidiaeth Cymru Lydia Jackson 31/03/2019 84
Diogelu Capel Rehoboth, Nant Peris, i'r genedl Eilian Williams 21/04/2019 2
Dylid ychwanegu addysg iechyd meddwl at y cwricwlwm addysgu gorfodol ar gyfer pob ysgol yng Nghymru Annie Harris 14/05/2019 1074
Meddygon teulu ac Ysbytai i roi Bathodynnau Glas dros dro i’r rhai sy’n dod allan o’r ysbyty ar ôl cyflwr sy’n achosi anabledd neu salwch Gaynor Reid 14/05/2019 15
Mae Cymru yn prysur golli ei henw da o ran cerddoriaeth, a’i threftadaeth Active Music Services 17/05/2019 1560
Dylai Cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer Dysgu Cymraeg i Oedolion gael ei roi i Golegau Addysg Bellach Howard GUNN B.Ed.,M.Ed., 31/05/2019 6
Trawsnewid yr ymateb i bobl hŷn sy'n dioddef camdriniaeth ddomestig - galw am weithredu Sarah Wydall 31/05/2019 115
Hawliau pleidleisio Cymry ar wasgar Dafydd Lewis 07/06/2019 13
Rhoi’r gorau i gyflwyno isafbris am alcohol Hywel Dyer 20/06/2019 27
Achub Ein Parciau yng Nghymru Crispian Huggill 17/07/2019 68
Newidiwch enwau’r gorsafoedd trên newydd i adlewyrchu enw’r gymuned Rhys Williams 12/08/2019 5
Mwy o ymdrechion i atal bwlio LHDT mewn ysgolion Aled Thomas 13/08/2019 12
Dylid ailadeiladu Synagog Merthyr Tudful yn San Ffagan Mr Lewis Rees 27/09/2019 25
Gwahardd y defnydd o anifeiliaid mewn syrcasau a sioeau teithiol yng Nghymru Linda Joyce-Jones, Kirsty John and Jayne Dendle 30/09/2019 193
Caniatewch i bobl sydd â meddygon teulu yng Nghymru atgyfeirio eu hunain yn uniongyrchol ar gyfer therapi Timothy Lincoln 24/10/2019 1

Partners & Help