Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

LLINELL AMSER
DEISEBAU

Y broses ddeisebu yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru


 


Mae gen ti syniad

Mae rhywbeth rwyt ti eisiau ei newid yng Nghymru. Ti'n penderfynu gwneud rhywbeth yn ei gylch ac yn mynd i wefan y Cynulliad i ddechrau deiseb.

Bydd yn greadigol!

Darllena pa ddeisebau y gallwn eu derbyn. Ti'n medru dilyn ein harweiniad ar sut i gyflwyno.

Nawr ti'n barod i greu deiseb dy hun!

Y tîm deisebau

Ar ôl i ti gyflwyno dy ddeiseb bydd y tîm yn taro golwg arno i sicrhau ei fod yn gymwyus. Nid yw'r hyn y gall y Cynulliad ei newid bob amser yn syml. Rydyn ni yma i'ch cefnogi chi.

Llongyfarchiadau!

Mae dy ddeiseb yn cael sêl bendith. Mae nawr yn fyw ond mae angen cefnogaeth ar dy syniad. Cer amdani a dangosa hi i'r byd. 

 

Mae pethau yn mynd yn dda

Mae dy ddeiseb yn gwneud yn wych – mae pobl yn arwyddo a rwyt ti wedi cyrraedd y rhif hudolus – 50!

Mae deisebau yn cychwyn yn 50

Mae dy ddeiseb bellach yn cael sylw! Gan dy fod wedi taro 50 o lofnodion, gall y Pwyllgor Deisebau ei ystyried yn awr.

Am ba hyd mae'n rhedeg?

Ti sy'n dewis am by hyd mae dy ddeiseb yn hel llofnodion – yr uchafswm yw 6 mis. Yna, bydd y Pwyllgor yn trafod dy ddeiseb.

Deisebau nodweddiadol

Mynediad at drafnidiaeth gyhoeddus - 97 o lofnodion
Cynhaliwyd ymchwiliad gan y Pwyllgor a chynhaliodd ddadl

Diabetes math 1 mewn plant - 2,570 o lofnodion
Pwyllgor yn cyhoeddi adroddiad ac yn argymell gweithredu

Anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau - 6,398 o lofnodion
Cynnal dadl a deddfwriaeth arfaethedig


Y Pwyllgor

Bydd y Pwyllgor yn penderfynu ar yr hyn y gall ei wneud i helpu. Gallai hyn gynnwys:

Cynnal ymchwiliad manwl
Ysgrifennu at Lywodraeth Cymru neu eraill
Gofyn i ti ddod i gyfarfod Pwyllgor

Tyd i'n gweld

Cyn trafod dy ddeiseb am y tro cyntaf, merdi ei gynnig mewn person, tynnu llun gyda rhai o'r Pwyllgor a dweud ychydig mwy wrthynt am y ddeiseb. Does dim rhaid i ti ond fe fydd hi'n braf dy weld!

Felly, i grynhoi

Creu dy ddeiseb

Annog 50 person (go iawn) i'w harwyddo a gall fynd i'r Pwyllgor Deisebau

Mi fydd y Pwyllgor yn ei drafod ac yn penderfynnu beth i'w wneud

Os yn casglu 5000 o lofnodion bydd y Pwyllgor yn ystyried gofyn am Ddadl

Cadw mewn cyswllt

Byddwn yn dy gadw yn y ddolen pan fydd y Pwyllgor yn trafod dy ddeiseb a beth sy'n digwydd nesaf.

Mae gan ein gwefan lawer o wybodaeth am dy ddeiseb, medri ei holrhain o'r fan honno.

Hefyd, medri wylio'r Pwyllgor yn trafod yn fyw neu ar Senedd.tv.

Gall pethau rhyfeddol ddigwydd

Gall deisebau fod yn llwyddiannus mewn llawer o wahanol ffyrdd. Gallant helpu i ddenu sylw, ysgogi ymchwiliad, dwyn y Llywodraeth i gyfrif. Ni fydd Deisebau bob amser yn troi allan fel y dymunwn ond gallwn helpu i godi'r materion sydd o bwys i ti.

MYND I DDEISEBU!

Nawr ti'n deall beth i ddisgwyl, cymra'r camau cyntaf tuag at wneud y newid yr wyt am ei weld yng Nghymru.
Partners & Help