Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

e-Ddeiseb: Ceisiadau cynllunio nwy ac olew anghonfensiynol.

open quote / dyfyniad agored

​Rydym yn galw ar y Gweinidog Cyfoeth Naturiol i ddiwygio CYFARWYDDYD CYNLLUNIO GWLAD A THREF (HYSBYSU) (OLEW A NWY ANGHONFENSIYNOL) (CYMRU) 2015 er mwyn galw pob cais cynllunio'n ymwneud â datblygiadau olew a nwy  anghonfensiynol i mewn. Mae'r datblygiadau hyn yn cynnwys drilio arbrofol am nwy siâl, methan gwely glo a nwyeiddio glo tanddaearol.

Ar hyn o bryd mae'r Cyfarwyddyd yn ymwneud â cheisiadau sy'n cynnwys dulliau echdynnu anghonfensiynol penodol yn unig ac mae'r Awdurdodau Cynllunio Lleol yn tueddu i ganiatáu'r cais.

Nid yw'r Cyfarwyddyd presennol yn berthnasol i nwyeiddio glo tanddaearol er y gall effeithiau'r broses hon fod yr un mor niweidiol i'r amgylchedd a chymunedau. Nid yw ychwaith yn berthnasol i ddrilio arbrofol neu ddrilio prawf. Mae pryderon cynyddol ynghylch effaith drilio arbrofol, yn enwedig o safbwynt sŵn, traffig, y posibilrwydd o darfu ar gyrsiau dŵr ac o greu symudiadau seismig, creu safleoedd diwydiannol yng nghefn gwlad a'r effaith ar brisiau tai.

Os oes moratoriwm ar echdynnu, yna beth yw pwrpas archwilio? Os yw gwaith echdynnu wedi'i wahardd, mae'n annerbyniol ac afresymol caniatáu i waith archwilio fynd rhagddo.

close quote / dyfyniad agos

 

Manylion deiseb

Statws y ddeiseb: Hyn o bryd yn cael ei ystyried gan y Pwyllgor
Derbyniwyd y ddeiseb: 14/07/2015
Ar agor tan ganol dydd: 14/09/2015

 

Petition Signatories

Cyfanswm y llofnodion: 1255

Enw Etholaeth neu Ardal breswyl Dyddiad
Beth Whelan Vale of Glamorgan 14/09/2015
Eleanor Leah Chell Cardiff South and Penarth 14/09/2015
Anonymous Arfon 14/09/2015
James Foxhall Cardiff Central 14/09/2015
Lucy jane Simmonds Pontypridd 14/09/2015
Laura Gulliford Cardiff Central 14/09/2015
Scott Travers Cardiff Central 14/09/2015
alwyn pritchard Dwyfor Meirionnydd 14/09/2015
Billy Pezzack Cardiff South and Penarth 14/09/2015
Kate Wheeler Ogmore 14/09/2015
Brett Sawmy Cardiff South and Penarth 14/09/2015
ann pritchard Dwyfor Meirionnydd 14/09/2015
Matilda Rhode Ogmore 14/09/2015
Anonymous Bridgend 14/09/2015
Helen Finney Gower 14/09/2015
Giselle Hodgkinson Bridgend 14/09/2015
Clare Barrett Cardiff North 14/09/2015
Anonymous Bridgend 14/09/2015
Eryl Bryn Davies Arfon 14/09/2015
Jamie Gilchrist Ogmore 14/09/2015
Richard Chitty Cardiff West 14/09/2015
Blanche Rowen Cardiff West 14/09/2015
Darren James Cardiff Central 14/09/2015
Laura morgan Vale of glamorgan 14/09/2015
Nic Rhode Ogmore 14/09/2015

Partners & Help