Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

e-Ddeiseb: Dylid Darparu Tai Plant yng Nghymru i Blant sy'n Dioddef Camdriniaeth Rywiol

open quote / dyfyniad agored

​Mae'r syniad y tu ôl i dai plant yn seiliedig ar yr arferion gorau a welir yn yr UDA a Sgandinafia. Gan gydnabod bregusrwydd plant sy'n ddioddefwyr, a'r niwed y mae cyfweliadau niferus yn ei achosi iddynt, mae tai plant yn ymateb sy'n ystyriol o blant wrth ymdrin ag achosion lle y cam-driniwyd plentyn yn rhywiol.

Yn y DU, mae dau dŷ plant yn ninas Llundain, ond nid oes yr un yng Nghymru.

Nid yw plant yn gwybod at bwy nac i ble y gallent droi, nid ydynt yn gwybod bod cymorth ar gael, ond trwy gynnig Tai Plant ledled y DU, gallwn achub plant.

Parhau â llochesi i ddioddefwyr trais domestig, ond dylai fod Tai Plant ar gyfer plant sy'n dioddef camdriniaeth rywiol.

Gwyddom y bydd llawer o blant sy'n cael eu cam-drin yn ceisio dianc rywbryd; byddant am ddod yn rhydd o'u sefyllfa, ond nid oes ganddynt rywle i droi. Cânt eu dychwelyd adref, yn ôl i afael y sawl sy'n eu cam-drin.

Gallai darparu tŷ diogel sy'n ystyriol o blant agor y ffordd at ddatgelu a diogelu.

Yng Ngwlad yr Iâ, mae model 'Barnahús' ar waith er 1998, sef lle ar gyfer cynnal cyfweliadau fforensig, gwneud datganiadau llys, cynnal archwiliadau meddygol a chael mynediad at wasanaethau therapiwtig, i gyd o dan un to. Dylem roi hyn ar gael, fel y gwnawn o ran llochesi i ddioddefwyr trais domestig. Ers i Wlad yr Iâ sefydlu'r model Barnahús, mae nifer y plant sy'n gofyn am gymorth ar ôl dioddef camdriniaeth rywiol wedi mwy na dyblu bob blwyddyn, mae nifer y cyhuddiadau wedi treblu, ac mae nifer yr euogfarnau wedi dyblu. Mae hyn yn ddigon o dystiolaeth i ddangos bod y tai hyn yn hanfodol.

Dylid darparu tai plant, ac ar ben hynny dylid dysgu i blant fod yr opsiynau hyn ar gael.

Ymunwch â ni yn yr ymgyrch i fynd i'r afael â'r mater hwn, a phwyso ar i Lywodraeth Cymru ddarparu Tŷ Diogel yng Nghymru - ni allwn ddisgwyl i blant fynd i Lundain, hyd yn oed lle maent yn gwybod am fodolaeth tai o'r fath. 

​Mae ar ein plant angen rhywle iddynt fynd iddo, mae angen iddynt fod yn ddiogel, ac mae angen iddynt allu cyrraedd y cymorth cywir i achub y plant hyn rhag oes o ddioddef oherwydd Camdriniaeth Rywiol.

Llofnodwch y ddeiseb hon a gwneud i bethau ddechrau symud! 

close quote / dyfyniad agos

 

Manylion deiseb

Statws y ddeiseb: Hyn o bryd yn cael ei ystyried gan y Pwyllgor
Derbyniwyd y ddeiseb: 11/10/2018
Ar agor tan ganol dydd: 31/12/2018

 

Petition Signatories

Cyfanswm y llofnodion: 227

Enw Etholaeth neu Ardal breswyl Dyddiad
Jane Storer Gower 30/12/2018
Julie Jones Swansea East 30/12/2018
Glenn Miles Gower 19/12/2018
Anonymous Swansea West 16/12/2018
Anonymous Swansea East 15/12/2018
Anonymous Swansea East 15/12/2018
Anonymous Wolverhampton 15/12/2018
Sharon Jenkins West M8dlands 15/12/2018
wolfgang kemptner Northumberland 15/12/2018
Shavanah Taj Cardiff Central 15/12/2018
Rachel Poolton Cardiff North 15/12/2018
Natalie Von Loeben London 15/12/2018
Emma Drummond Swansea East 13/12/2018
HANNAH M GRANTON Swansea East 12/12/2018
Alexander McMahon Alyn and Deeside 08/12/2018
Anonymous London 06/12/2018
Birgitte Svenningsen London 30/11/2018
Anonymous Pontypridd 30/11/2018
Natalie Benns Brecon and Radnorshire 29/11/2018
Gulnar Sohail Stockport 29/11/2018
Sian Thomas Rhondda 22/11/2018
Katherine Edwards Bangor 21/11/2018
Helen Mayers Bridgend 17/11/2018
Hafsah kechiche West Yorkshire 16/11/2018
Anonymous Manchester 16/11/2018

Partners & Help