Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

e-Ddeiseb: Rhagdybiaeth o blaid Ysgolion Gwledig

open quote / dyfyniad agored

Galwn ar y Llywodraeth i gymryd camau i sicrhau y bydd awdurdodau lleol yn dilyn canllawiau'r cod trefniadaeth ysgolion presennol a'r cod newydd (pan ddaw i rym) gan gynnwys gweithredu'n unol â'r rhagdybiaeth o blaid ysgolion gwledig. Derbyniwn nad yw hyn yn golygu na chaiff ysgol wledig byth ei chau, ond mae penderfyniad diweddar Pwyllgor Gwaith Cyngor Ynys Môn i gau ysgol Bodffordd yn dangos bod rhwydd hynt i awdurdodau lleol anwybyddu'r cod newydd (y maent i fod i weithredu yn unol â'i ysbryd) a chau hyd yn oed ysgolion poblogaidd a llawn.

close quote / dyfyniad agos

 

Manylion deiseb

Statws y ddeiseb: Hyn o bryd yn cael ei ystyried gan y Pwyllgor
Derbyniwyd y ddeiseb: 18/05/2018
Ar agor tan ganol dydd: 11/08/2018

 

Petition Signatories

Cyfanswm y llofnodion: 945

Enw Etholaeth neu Ardal breswyl Dyddiad
Jonathan Jenkins Mynwy 11/08/2018
Alan Kennett Ynys Mon 10/08/2018
Arwel Ewing Ynys Mon 09/08/2018
Michelle Ewing Ynys Mon 09/08/2018
Thomas Williams De Caerdydd a Phenarth 09/08/2018
Andrew asanders Dwyfor Meirionnydd 09/08/2018
Leanne Williams Ynys Mon 09/08/2018
Monty Slocombe Gorllewin Clwyd 09/08/2018
John Sowerby Dwyfor Meirionnydd 09/08/2018
lynn childs Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro 09/08/2018
A R Jones Ynys Mon 09/08/2018
Elspeth Adele Jones Ynys Mon 09/08/2018
Anonymous Ynys Mon 09/08/2018
Eirian Huws Ynys Mon 09/08/2018
Jên Morris Arfon 08/08/2018
Nia Medi Ynys Mon 08/08/2018
Ann Williams Ynys Mon 08/08/2018
Mary Williams Ynys Mon 08/08/2018
Evan Rhys Williams Ynys Mon 08/08/2018
Lilian Edwards Dyffryn Clwyd 08/08/2018
Ceri Hayes Brycheiniog a Sir Faesyfed 08/08/2018
Anonymous Preseli Sir Benfro 08/08/2018
Bryn Fôn Arfon 08/08/2018
Dafydd Bates Gorllewin Clwyd 08/08/2018
Sulwen Edwards Dwyfor Meirionnydd 08/08/2018

Partners & Help