Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Deisebu'r Cynulliad

Statws cyfredol

Mae'r broses ddeisebau'n dal ar agor yn ystod achos Covid-19. Fodd bynnag, mae'r Cynulliad wedi cytuno i ganolbwyntio ar fusnes hanfodol ar hyn o bryd ac efallai y bydd yn hwy na'r arfer hyd nes y gall y Pwyllgor Deisebau ystyried deisebau. Felly, efallai y byddwch am gysylltu â'ch Aelodau Cynulliad i godi materion brys.


• A ydych chi'n teimlo'n gryf am fater sy'n effeithio arnoch chi neu'ch cymuned?

• Gwnewch yn siŵr bod eich llais yn cael ei glywed gan y Cynulliad Cenedlaethol - trefnwch neu lofnodwch ddeiseb.

• Gweld hyd bywyd y broses deisebu.

• Ymweld ac ein tudalen 'sut i ddeisebu'.

 
 

Create a petition at the National Assembly for Wales
 

 
 


Deisebu'r Cynulliad yw un o'r ffyrdd mwyaf uniongyrchol y gallwch godi eich pryderon. Deisebwch ni i awgrymu polisi newydd, ffyrdd gwahanol o wneud pethau neu i newid rhywbeth yng Nghymru.

Pan fyddwch yn creu deiseb, rydych chi'n gofyn i ni edrych ar fater, problem, neu gynnig. Rhaid iddo fod yn ymwneud â rhywbeth sydd wedi'i ddatganoli i Gymru y mae gan y Cynulliad Cenedlaethol neu Lywodraeth Cymru y pŵer i'w newid.

Pan fyddwch chi'n llofnodi deiseb, rydych chi'n dangos eich cefnogaeth. Rydych chi'n cefnogi eraill sy'n teimlo yr un peth â chi ynglŷn â'r mater. Wrth ymchwilio a rhannu, rydych chi'n dod ynghyd fel cymuned i wneud i rywbeth ddigwydd.


Title


Darllenwch y rheolau sy'n llywodraethu derbynioldeb deisebau.

Darllenwch daflen ar sut mae'r broses ddeisebu yn gweithio (PDF, 1.84MB)

 
 

Sut i Ddeisebu'r Cynulliad

Yr hyn sydd angen i chi ei wybod cyn creu deiseb

Rôl y Pwyllgor Deisebau

Sut y mae’r Pwyllgor Deisebau yn ystyried deisebau.

Deisebau wedi’u cau

Gweld y deisebau sydd wedi cael eu hystyried gan y Pwyllgor Deisebau yn y gorffennol.

 
 
 

​Cysylltu â ni

Gall y Pwyllgor Deisebau helpu i’ch tywys drwy'r broses ddeisebu. Os oes angen cymorth neu ragor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â:

Partners & Help