Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
 

 

Mae gan Gymru arbenigedd, ymchwil a gwybodaeth o safon fyd eang yn ei phrifysgolion a'i byd academaidd.  Gyda phedair prifysgol ymhlith y 500 gorau yn y byd, mae gan Gymru un o'r crynodiadau uchaf o'r prifysgolion gorau yn nhermau poblogaeth a CMC y pen. 

Am ragor o wybodaeth, gweler cyhoeddiad Cymdeithas Ddysgedig Cymru / Times Higher Education Wales and the World.

Mae'r Cynulliad eisoes yn elwa ar arbenigedd academaidd. Bydd gwneud mwy o ddefnydd o'r arbenigedd hwn i gefnogi polisi a gwaith craffu deddfwriaethol y Cynulliad yn helpu i gyflawni nodau strategol y Comisiwn o ddarparu cefnogaeth seneddol o'r radd flaenaf ac ymgysylltu â holl bobl Cymru.  Mae Strategaeth y Comisiwn ar gyfer 2016-2021 yn cynnwys ymrwymiad penodol i 'ddefnyddio arbenigedd allanol lle y bo angen'.  yn cynnwys ymrwymiad penodol i 'ddefnyddio arbenigedd allanol lle y bo angen'. 

Mae Deddf Cymru 2017 yn rhoi mwy o bwerau a chyfrifoldebau i'r Cynulliad, a bydd penderfyniad y DU i adael yr UE erbyn mis Mawrth 2019 yn gwneud y polisïau a'r ddeddfwriaeth y bydd yn rhaid i'r Cynulliad fynd i'r afael â hwy yn fwy dyrys.  Mae mynediad gwell at arbenigedd academaidd yn helpu i gwrdd â'r heriau hyn ac yn gwella gwaith craffu'r Cynulliad ar gynigion polisi a deddfwriaethol Llywodraeth Cymru.

Mentrau allweddol ym maes ymgysylltu academaidd

Mae gan y Cynulliad nifer o fentrau newydd ym maes ymgysylltu academaidd ac mae'n datblygu rhai sydd eisoes yn bodoli.

Mae hyn yn cynnwys:

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi sefydlu 'cronfa' o arbenigwyr a all ddarparu gwasanaethau ymchwil a briffio sy'n gysylltiedig â phenderfyniad y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd (Brexit a materion cysylltiedig).

Darperir gwasanaethau ymchwil a gwybodaeth yn y Cynulliad gan Ymchwil y Senedd, gwasanaeth ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Fodd bynnag, ar adegau, mae angen am friff neu gyngor arbenigol i ategu'r gwasanaethau a ddarperir gan Ymchwil y Senedd. Gall Pwyllgorau'r Cynulliad hefyd nodi materion penodol lle mae angen arbenigedd ychwanegol. O dan Gytundeb Brexit, bydd modd i Gomisiwn y Cynulliad ymrwymo i gontractau galw-i-ffwrdd unigol gyda'r gronfa o arbenigwyr wrth i'r angen am wasanaethau ymchwil a briffio godi.

Cyhoeddwyd y gwaith canlynol o dan y Cytundeb fframwaith Brexit:

Yn flaenorol, fe wnaethom ni hefyd drefnu'r Gyfres Seminarau Cyfnewid Syniadau.

Darllenwch Ganllawiau Ymgyrch y Gwyddorau Cymdeithasol i Lwybrau at Effaith yng Nghymru.

 

Ymchwil Academaidd a'r Cynulliad
Y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil
Cynllun Cymrodoriaeth Academaidd
 
  

 

Seminarau Cyfnewid Syniadau
Lleoliadau Myfyrwyr PhD UKRI
Cyfnewid Gwybodaeth
 
  

Partners & Help