Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Manylion y pwyllgor

Newyddion

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddIechyd


 

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 28 Mehefin 2016 i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisïau, yn cynnwys y meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): iechyd corfforol, iechyd meddwl, iechyd y cyhoedd a llesiant pobl Cymru, gan gynnwys y system gofal cymdeithasol.

Deddfwriaeth sy’n destun gwaith craffu ar hyn o bryd

Ymchwiliadau cyfredol

 

Amcanion strategol, blaenoriaethau’r Pwyllgor a blaenraglen waith  

 

Trawsgrifiadau

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

 

 

Adran-Aelodau

 

Dai Lloyd AC (Cadeirydd)Angela Burns ACLynne Neagle AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Sarah Beasley.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: SeneddIechyd@cynulliad.cymru

Title

 


Partners & Help