Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - y Pedwerydd Cynulliad

Manylion y pwyllgor

Cafodd y Pwyllgor hwn o’r Pedwerydd Cynulliad ei ddiddymu. Caiff pwyllgorau newydd eu ffurfio yn ystod y Pumed Cynulliad

 

Sefydlwyd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar 22 Mehefin 2011. Ei rôl oedd sicrhau bod gwaith craffu cywir a thrylwyr yn cael ei wneud ar wariant Llywodraeth Cymru. Câi swyddogaethau penodol y Pwyllgor eu nodi yn Rheol Sefydlog 18. Ystyriodd y Pwyllgor adroddiadau gan Archwilydd Cyffredinol Cymru ar gyfrifon Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus eraill, ac ar ba mor ddarbodus, effeithlon ac effeithiol y cafodd adnoddau eu defnyddio wrth gyflawni swyddogaethau cyhoeddus.

 

Trawsgrifiadau

 

Gwaith a gwblhawyd gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

 

Is-grŵpiau’r pwyllgor

 

Aelodaeth

Gellir gweld rhestr o’r Aelodau a fu’n gwasanaethu ar y Pwyllgor yn ystod y Pedwerydd Cynulliad isod:

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: Cysylltu@Cynulliad.Cymru

Title

 


Partners & Help