Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Mesur Arfaethedig ynghylch Plant a Theuluoedd (Cymru)

Gwelliannau Cyfnod 2

Ystyried gwelliannau

Ar ôl i’r Cynulliad gytuno ar egwyddorion cyffredinol y Mesur arfaethedig, dechreuodd Cyfnod 2 ar 1 Gorffennaf 2009. Cyfarfu'r Pwyllgor ar 1 Hydref 2009 i ystyried a gwaredu'r gwelliannau i'r Mesur arfaethedig (fel y’i cyflwynwyd).

Mae’r hysbysiadau ynghylch gwelliannau yn dangos gwelliannau sydd wedi’u cyflwyno ar ddyddiad penodol. Mae’r rhestri wedi’u didoli yn dangos y gwelliannau sydd i’w hystyried mewn cyfarfod. Mae’r ddogfen Grwpio gwelliannau yn nodi ym mha drefn y caiff gwelliannau eu trafod mewn cyfarfod penodol ac unrhyw wybodaeth berthnasol sy'n ymwneud â’r gweithdrefnau.

Gwybodaeth ddefnyddiol

Ceir rhagor o wybodaeth am gyflwyno gwelliannau yn ystod Cyfnod 2 ym mhenderfyniad y Llywydd ar ffurf briodol gwelliannau. (PDF, 33KB).

Partners & Help