Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Y Trydydd Cynulliad (2007 - 2011)

Mesurau

Yn ystod y Trydydd Cynulliad gallai Llywodraeth Cymru, Pwyllgorau’r Cynulliad, Aelodau’r Cynulliad neu Gomisiwn y Cynulliad gynnig Mesur Cynulliad. Mae’r gweithdrefnau sy’n berthnasol i Fesurau wedi’u gosod allan yn Rheol Sefydlog 23.

Yn ystod y Trydydd Cynulliad, roedd yna bedwar cyfnod yn y broses ar gyfer ystyried Mesur arfaethedig, sef:

  • Cyfnod 1 - pwyllgor yn ystyried egwyddorion cyffredinol y Mesur arfaethedig a'r Cynulliad yn cytuno ar yr egwyddorion cyffredinol hynny;

  • Cyfnod 2 - pwyllgor yn ystyried y Mesur arfaethedig ac unrhyw welliannau a gyflwynwyd yn fanwl;  

  • Cyfnod 3 - y Cynulliad yn ystyried y Mesur arfaethedig ac unrhyw welliannau a ddewiswyd yn fanwl;

  • Cyfnod 4 - pleidlais gan y Cynulliad i basio testun terfynol y Mesur arfaethedig.

Mae gwybodaeth am ddeddfwriaeth a ystyriwyd yn ystod y Trydydd Cynulliad ar gael yn Gorchmynion Cymhwysedd Deddfwriaethol a Mesurau'r Trydydd Cynulliad

|

Balot Deddfwriaethol

|
O dro i dro, roedd y Llywydd yn cynnal balot i benderfynu ar enw Aelod Cynulliad a gaiff gyflwyno cynigion ar gyfer deddfwriaeth trwy  Fesur Cynulliad. Balot Deddfwriaethol >>

Partners & Help