Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad  

Agenda STD(3)-03-07

Dyddiad: Dydd Mercher 21 Tachwedd 2007
Amser: 6.00 - 7.30pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2

1. Ymddiheuriadau

2. Enwebu aelod pwyllgor o dan adran 10.2 o'r Drefn Gwyno (6.00 - 6.05pm)

3. Adolygu a diwygio'r Drefn Gwyno (6.05 - 6.25pm)

Papur STD(3) 03-07 (p1) Adolygu a diwygio'r Drefn Gwyno

Gwahoddir aelodau'r Pwyllgor i drafod y papur a baratowyd gan yr Ysgrifenyddiaeth ynghylch adolygu arferion da o ran y drefn gwyno ar ôl pob cwyn.

4. Cod y Gweinidogion (6.25 - 6.35pm)

Papur STD(3) 03-07 (p2) Cod y Gweinidogion

5. Statws y Comisiynydd Safonau (6.35 - 6.45pm)

Papur STD(3) 03-07 (p3)

6. Blogs Aelodau'r Cynulliad (6.45 - 7.05pm)

Gwahoddir aelodau'r Pwyllgor i drafod materion yn ymwneud â chyhoeddi blogs Aelodau'r Cynulliad a'r posibilrwydd y gallai hyn arwain at dorri'r Cod Ymddygiad. Fe'u gwahoddir hefyd i drafod a ddylid cyhoeddi nodyn i'r Aelodau ynghylch defnyddio blogs.

7. Ymweliad y Cadeirydd â Phrifysgol Strathclyde (7.05 - 7.15pm)

Papur STD(3) 03-07 (p4)

Gwasanaeth y PwyllgorauPartners & Help