Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Pwyllgor Deddfwriaeth Rhif 2 (2007-2011)

Y Trydydd Cynulliad (2007 - 2011)

Sefydlwyd y Pwyllgor gan y Trydydd Cynulliad ar 9 Rhagfyr 2008, fel un o’r  pum pwyllgor deddfwriaeth parhaol, i ystyried deddfwriaeth a gyflwynwyd i’r Cynulliad yn bennaf gan Lywodraeth Cymru a chyflwyno adroddiad arni. Mae hefyd yn bosibl i’r Pwyllgor ystyried deddfwriaeth heblaw deddfwriaeth y Llywodraeth a chyflwyno adroddiad arni fel y bo’n briodol.

Mae pwerau’r Pwyllgor wedi’u nodi yn Rheolau Sefydlog Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn benodol Rheol Sefydlog 10, 22 a 23.

|

Statws

|

Daeth y Pwyllgor i ben am hanner nôs ar 31 Mawrth 2011.

|

Deddfwriaeth a Ystyriwyd yn Flaenorol

|

Partners & Help