Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Noder: Mae'r rhestr ganlynol o dudalennau a dogfennau sy'n ymwneud â busnes pwyllgorau hanesyddol yn anghyflawn ar hyn o bryd. Rydym yn gweithio i adfer yr holl wybodaeth berthnasol cyn gynted â phosibl.

Os oes gennych ymholiad ynglŷn â dogfennau penodol sy'n gysylltiedig â phwyllgor, ac na allwch chi ddod o hyd iddynt, cysylltwch â'r Cynulliad gan ddefnyddio'r ffurflen gyswllt.

 

I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
HSS(2)-06-07 Papur 03 Fframwaith cymunedol arfaethedig y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer gwasanaethau iechyd diogel ac effeithlonY Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 1433614KB14/03/2007
HSS(2)-06-07 Papur 05 Adroddiad Terfynol ar Orddyled yng NghymruY Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 185344181KB14/03/2007
HSS(2)-06-07 Papur 04 Adroddiad y Pwyllgor o dan Reol Sefydlog Rhif 9.9 a'i Bapur i'w Gyflwyno i'r Trydydd CynulliadY Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 7577674KB14/03/2007
HSS(2)-06-07 CofnodionY Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 2662426KB14/03/2007
HSS(2)-06-07 Papur 06 Gwariant ar iechyd fesul pen yng NghymruY Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 2560025KB14/03/2007
HSS(2)-06-07 Papur 01 Y Ddiweddaraf ar Gynllun Moderneiddio'r Ymddiriedolaeth AmbiwlansY Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 2048020KB14/03/2007
HSS(2)-06-07 Papur 09 Y Diweddaraf am y Gyfarwyddeb Amser Gweithio Ewropeaidd a'r prosiectau Ysbytai Liw NosY Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 1024010KB14/03/2007
HSS(2)-06-07 Papur 10 Ffigurau ar yr achosion lle rhoddwyd blaenoriaeth i wneud meddygfeydd yn gydnaws â gofynion y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd wrth roi grantiau i wella meddygfeyddY Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 1024010KB14/03/2007
HSS(2)-06-07 Papur 07 Amrywiant yng nghyfraddau cyfranogiad brechu plant ledled CymruY Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 1024010KB14/03/2007
HSS(2)-06-07 Papur 08 Adolygiad Annibynnol ar Oedi Cyn Trosglwyddo GofalY Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 1433614KB14/03/2007
HSS(2)-06-07 Trawsgrifiad y PwyllgorY Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 228352223KB14/03/2007
HSS(2)-06-07 AgendaY Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 2048020KB14/03/2007
HSS(2)-06-07 Papur 02 Canllawiau Comisiynu Ddrafft ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 8396882KB14/03/2007
HSS(2)-06-07 Papur 11 Y ddiweddaraf ar Incwm Ymddiriolaethau GIG trwy PatientlineY Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 1843218KB14/03/2007
HSS(2)-06-07 Papur 14 Comisiynu Trefniadau ar gyfer cleifion mewnol Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS) ledled CymruY Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 1126411KB14/03/2007
HSS(2)-06-07 Papur 12 Canllawiau NICE ar Glefyd AlzheimersY Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 1433614KB14/03/2007
HSS(2)-06-07 Papur 13 Y sefyllfa bresennol o ran defnyddio Safonau Twf Plant newydd Sefydliad Iechyd y Byd yng NghymruY Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 1331213KB14/03/2007
JC(2)-01-07 CofnodionY Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 3481634KB08/03/2007
JC(2)-01-07 AgendaY Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 1945619KB08/03/2007
Trawsgrifiad y Pwyllgor ar y cydY Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 133120130KB08/03/2007
HSS(2)-04-07 Trawsgrifiad y PwyllgorY Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 242688237KB01/03/2007
HSS(2)-04-07 AgendaY Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 2764827KB01/03/2007
HSS(2)-04-07 CofnodionY Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 3891238KB01/03/2007
HSS(2)-04-07 Papur 02b Rhestr o Is-ddeddfwriaeth Asiantaeth Safonau Bwyd (Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 3993639KB01/03/2007
HSS(2)-04-07 Papur 03 Is-ddeddfwriaeth - Rheoliadau Strategaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles (Cymru) (Diwygio) 2007 (Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 8704085KB01/03/2007
HSS(2)-04-07 Papur 01 Adroddiad y GweinidogY Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 6963268KB01/03/2007
HSS(2)-04-07 Papur 02a Rhestr o Is-ddeddfwriaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 7987278KB01/03/2007
HSS(2)-04-07 Papur 05a Is-ddeddfwriaeth Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Treuliau Teithio a Pheidio â Chodi Tâl) 2007- Pwyntiau o Eglurhad â godwyd gan Aelodau (Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 92169KB01/03/2007
HSS(2)-04-07 Papur 03a Is-ddeddfwriaeth Rheoliadau Strategaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles (Cymru) (Diwygio) 2007 (Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 81928KB01/03/2007
HSS(2)-04-07 Papur 05 Is-ddeddfwriaeth - Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Treuliau Teithio a Pheidio â Chodi Tâl) 2007Y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 160768157KB01/03/2007
HSS(2)-04-07 Papur 07 Cyflwyniad gan yr Asiantaeth Safonau BwydY Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 92169KB01/03/2007
HSS(2)-04-07 Papur 06 Practisau Deintyddol Preifat - Adroddiad Dichonoldeb o dan Reol Sefydlog 31 (Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 3174431KB01/03/2007
HSS(2)-04-07 Papur 04a Is-ddeddfwriaeth Rheoliadau Cymorth Gwladol (Asesu Adnoddau a Symiau at Anghenion Personol) (Diwygio) (Cymru) 2007 - Pwyntiau o Eglurhad â godwyd gan Aelodau (Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 92169KB01/03/2007
HSS(2)-04-07 Papur 04 Is-ddeddfwriaeth - Rheoliadau Cymorth Gwladol (Symiau at Anghenion Personol) (Cymru) 2007 a Rheoliadau Cymorth Gwladol (Asesu Adnoddau) (Diwygio) (Cymru) 2007Y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 150528147KB01/03/2007
HSS(2)-04-07 Papur 07 Atodiad A Cyflwyniad gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd (Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 638976624KB01/03/2007
HSS(2)-04-07 Papur 08 Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i Adroddiad y Comisiwn Hawliau Anabledd ar Anghydraddoldebau IechydY Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 7475273KB01/03/2007
HSS(2)-04-07 Papur 09 Gweithredu Fformiwla TownsendY Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 1843218KB01/03/2007
HSS(2)-04-07 Papur 08a Adroddiad y Comisiwn Hawliau Anabledd ar Anghydraddoldebau Iechyd - Y diweddaraf oddi wrth Comisiwn Hawliau Anabledd (Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 2048020KB01/03/2007
HSS(2)-04-07 Papur 10 Trosglwyddiadau yn ystod y flwyddyn (Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 3072030KB01/03/2007
HSS(2)-04-07 Papur 12 Cronfa Anghydraddoldebau Iechyd (Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 1638416KB01/03/2007
HSS(2)-04-07 Papur 11 Y ddiweddaraf ar y Refeniw a godwyd gan Ymddiriolaethau GIG trwy Daliadau teleffônY Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 2150421KB01/03/2007
HSS(2)-04-07 Papur 13 Datganiad Ysgrifenedig y Gweinidog ar bracytherapiY Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 3174431KB01/03/2007
HSS(2)-03-07 papur 01 Adroddiad Prif Arolygydd y Gwasanaethau CymdeithasolY Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 1228812KB07/02/2007
HSS(2)-03-07 AgendaY Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 2355223KB07/02/2007
HSS(2)-03-07 papur 02a Is-Ddeddfwriaeth Rheoliadau Byrddau Iechyd Lleol (Cyfansoddiad, Aelodaeth a Gweithdrefnau) (Diwygio) (Cymru) 2006 (Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 92169KB07/02/2007
HSS(2)-03-07 papur 04 Y Wybodaeth Ddiweddaraf am weithredu Argymhellion Adolygiadau Polisi'r Pwyllgor (Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 158720155KB07/02/2007
HSS(2)-03-07 papur 02 Is-ddeddfwriaeth - Rheoliadau Byrddau Iechyd Lleol (Cyfansoddiad, Aelodaeth a Gweithdrefnau) (Cymru) (Diwygio) 2007Y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 151552148KB07/02/2007
HSS(2)-03-07 papur 03a Is-Ddeddfwriaeth Rheoliadau Gwasanaethau Cymorth Mabwysiadu (Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2007. (Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 1024010KB07/02/2007
HSS(2)-03-07 Cofnodion y PwyllgorY Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 3481634KB07/02/2007
HSS(2)-03-07 papur 05 Paratoadau ar gyfer Cyfrifiad Poblogaeth 2011Y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 2355223KB07/02/2007

Partners & Help