Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Noder: Mae'r rhestr ganlynol o dudalennau a dogfennau sy'n ymwneud â busnes pwyllgorau hanesyddol yn anghyflawn ar hyn o bryd. Rydym yn gweithio i adfer yr holl wybodaeth berthnasol cyn gynted â phosibl.

Os oes gennych ymholiad ynglŷn â dogfennau penodol sy'n gysylltiedig â phwyllgor, ac na allwch chi ddod o hyd iddynt, cysylltwch â'r Cynulliad gan ddefnyddio'r ffurflen gyswllt.

 

I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
EDC 06-03 Cofnodion - 3 Ebrill 2003Y Pwyllgor Datblygu Economaidd7884877KB14/04/2003
Polisi band eang yng NghymruY Pwyllgor Datblygu Economaidd173056169KB04/04/2003
EDC 05-03 Cofnodion - 20 Mawrth 2003Y Pwyllgor Datblygu Economaidd7372872KB03/04/2003
EDC 06-03 AgendaY Pwyllgor Datblygu Economaidd1945619KB03/04/2003
EDC 06-03(p1) Adroddiad y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd (yn Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Datblygu Economaidd8089679KB03/04/2003
EDC 06-03(p3) Adroddiad ar gynnydd datblygu cynaliadwyY Pwyllgor Datblygu Economaidd3072030KB03/04/2003
EDC 06-03(p1a) LG - papur oddi wrth y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd (yn Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Datblygu Economaidd3481634KB03/04/2003
EDC 06-03(p5) Blaenoriaethau ar gyfer y pwyllgor newydd (yn Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Datblygu Economaidd3481634KB03/04/2003
EDC 06-03(p4) Ein fframwaith gwyddoniaeth i GymruY Pwyllgor Datblygu Economaidd7372872KB03/04/2003
EDC 06-03(p2) Caerdydd - Prifddinas Diwylliant Ewrop (yn Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Datblygu Economaidd8089679KB03/04/2003
EDC 06-03(p7) Polisi band-eang yng Nghymru (yn Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Datblygu Economaidd5529654KB03/04/2003
EDC 06-03(p6) Awdurdod Datblygu Cymru Cynllun Gweithredol Terfynol 2003-04Y Pwyllgor Datblygu Economaidd106496104KB03/04/2003
Adolygiad o bolisi ynni yng Nghymru Effeithlonrwydd Ynni - adroddiad terfynolY Pwyllgor Datblygu Economaidd215040210KB02/04/2003
EDC 04-03 Cofnodion - 6 Mawrth 2003Y Pwyllgor Datblygu Economaidd7270471KB20/03/2003
EDC 05-03(p2) Papur gan Fenter Etifeddiaeth Ddiwydiannol De Cymru (yn Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Datblygu Economaidd6758466KB20/03/2003
EDC 05-03(p1) Adroddiad y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd (yn Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Datblygu Economaidd4608045KB20/03/2003
EDC 05-03 AgendaY Pwyllgor Datblygu Economaidd1945619KB20/03/2003
EDC 05-03(p4) Atodiad B (yn Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Datblygu Economaidd109568107KB20/03/2003
EDC 05-03(p3) Balchder broY Pwyllgor Datblygu Economaidd3891238KB20/03/2003
EDC 05-03(p4) Adroddiad terfynol ar Effeithlonrwydd Ynni (Drafft) (yn Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Datblygu Economaidd2457624KB20/03/2003
EDC 05-03(p5) Papur gan Progressive Energy Cyf. (yn Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Datblygu Economaidd232448227KB20/03/2003
EDC 05-03(p7) Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Datblygu EconomaiddY Pwyllgor Datblygu Economaidd5734456KB20/03/2003
EDC 03-03 Cofnodion - 13 Chwefror 2003Y Pwyllgor Datblygu Economaidd6860867KB06/03/2003
EDC 04-03 Action outstanding from previous meetings (Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Datblygu Economaidd3891238KB06/03/2003
EDC 04-03(p2) Papur gan Federasiwn Busnesau Bach Cymru (yn Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Datblygu Economaidd3584035KB06/03/2003
EDC 04-03(p3) EDC 04-03(p3) Papur gan Siambr Fasnach Caerdydd (yn Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Datblygu Economaidd3072030KB06/03/2003
EDC 04-03 AgendaY Pwyllgor Datblygu Economaidd1945619KB06/03/2003
EDC 04-03(p2b) Federasiwn Busnesau Bach Cymru - atodiad 2 (yn Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Datblygu Economaidd3276832KB06/03/2003
EDC 04-03(p2a) Federasiwn Busnesau Bach Cymru - atodiad 1 (yn Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Datblygu Economaidd437248427KB06/03/2003
EDC 04-03(p5) Adroddiad Drafft ar Bolisi Band Eang yng Nghymru (yn Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Datblygu Economaidd7782476KB06/03/2003
EDC 04-03(p6) Ystadegau Cymorth Rhanbarthol Dewisol (RSA) a Grant Buddsoddi'r Cynulliad (AIG) 2002-03Y Pwyllgor Datblygu Economaidd124928122KB06/03/2003
EDC 04-03(p1) Adroddiad y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd (yn Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Datblygu Economaidd105472103KB06/03/2003
EDC 04-03(p7) Cronfeydd Strwythurol ôl-2006 yr UE Ail Adroddiad Cynnydd y Comisiwn Ewropeaidd ar Gydlyniant Economaidd a ChymdeithasolY Pwyllgor Datblygu Economaidd3276832KB06/03/2003
EDC 04-03(p4) Dulliau Amgen o Fesur Perfformiad EconomaiddY Pwyllgor Datblygu Economaidd6246461KB06/03/2003
EDC 04-03(p8) Rhaglen Ddeddfwriaethol a Rhaglen Waith y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer 2003 - dadansoddiad o'r goblygiadau i Lywodraeth Cynulliad Cenedlaethol CymruY Pwyllgor Datblygu Economaidd4505644KB06/03/2003
EDC 01-03(p3) Adroddiad y Pwyllgor Archwilio ar Gronfeydd Strwythurol - Trefnwyd i'w drafod ar 13 IonawrY Pwyllgor Datblygu Economaidd5017649KB13/02/2003
Camau i'w cymryd (Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Datblygu Economaidd3686436KB13/02/2003
EDC 03-03(p3) Papur gan TUC Cymru (yn Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Datblygu Economaidd168960165KB13/02/2003
EDC 03-03(p2) Adroddiad Chwarterol ar y Cronfeydd Strwythurol (yn Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Datblygu Economaidd147456144KB13/02/2003
EDC 03-03(p1) Adroddiad y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd (yn Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Datblygu Economaidd103424101KB13/02/2003
EDC 03-03(p4) Ymweliad y Pwyllgor ag Unol Daleithiau AmericaY Pwyllgor Datblygu Economaidd4812847KB13/02/2003
EDC 01-03 Minutes - 16 January 2003 (Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Datblygu Economaidd7372872KB30/01/2003
EDC 02-03(p5) Ymweliad y Pwyllgor Datblygu Economaidd â Rhanbarth Västra Götaland, SwedenY Pwyllgor Datblygu Economaidd6553664KB30/01/2003
EDC 02-03(p1) Welsh Assembly Government's Broadband Wales programme (Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Datblygu Economaidd7270471KB30/01/2003
EDC 02-03(p7) Adroddiad Economaidd Chwarterol (yn Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Datblygu Economaidd3584035KB30/01/2003
EDC 02-03 AgendaY Pwyllgor Datblygu Economaidd1945619KB30/01/2003
EDC 02-03(p6) Adroddiad y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd (yn Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Datblygu Economaidd5222451KB30/01/2003
EDC 02-03(p2) papur gan British Telecom (yn Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Datblygu Economaidd541696529KB30/01/2003
EDC 02-03(p3) Papur gan Total Network Solutions Cyf. (yn Saesneg yn unig).Y Pwyllgor Datblygu Economaidd5427253KB30/01/2003
EDC 02-03(p10) Wales Tourist Board remit letter 2003-2004 (Saesneg yn Unig)Y Pwyllgor Datblygu Economaidd9625694KB30/01/2003

Partners & Help