Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Noder: Mae'r rhestr ganlynol o dudalennau a dogfennau sy'n ymwneud â busnes pwyllgorau hanesyddol yn anghyflawn ar hyn o bryd. Rydym yn gweithio i adfer yr holl wybodaeth berthnasol cyn gynted â phosibl.

Os oes gennych ymholiad ynglŷn â dogfennau penodol sy'n gysylltiedig â phwyllgor, ac na allwch chi ddod o hyd iddynt, cysylltwch â'r Cynulliad gan ddefnyddio'r ffurflen gyswllt.

 

I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
CC(3)-18-10 Papur 01 Ymchwiliad i’r sector rhentu preifat Cyflwyniad gan Sefydliad Tai Siartredig Cymru Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant323584316KB08/12/2010
CC(3)-18-10 Papur 02 Ymchwiliad i’r sector rhentu preifat Y Gymdeithas Genedlaethol Landlordiaid (Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant1022976999KB08/12/2010
CC(3)-18-10 Papur 09 Gohebiaeth gan y Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes (PDF,394KB) ( Saesneg yn Unig) Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant403456394KB08/12/2010
CC(3)-18-10 Papur 06 Gwybodaeth ychwanegol gan y Gymdeithas (PDF,886KB) (Saesneg yn unig) Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant564224551KB08/12/2010
CC(3)-18-10 Papur 10 Gwybodaeth ychwanegol gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn dilyn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Hydref (PDF,1.21KB) (Saesneg yn Unig) Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant10485761MB08/12/2010
CC(3)-18-10 Papur 07 Gwybodaeth ychwanegol gan y Gweinidog dros ( Saesneg yn unig) Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant388096379KB08/12/2010
CC(3)-18-10 Trawsgrifiad (PDF, 505KB)Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant516096504KB08/12/2010
CC(3)-18-10 : Agenda Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant6758466KB08/12/2010
CC(3)-18-10 : Cofnodion cryno Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant7065669KB08/12/2010
CC(3)-17-10 Paper 1 Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2011-2012 Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant710656694KB24/11/2010
CC(3)-17-10 Papur 3 Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2011-2012 - Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol (PDF, 97.5 KB)Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant9728095KB24/11/2010
CC(3)-17-10 Papur 2 Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2011-2012 (PDF,156KB)Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant159744156KB24/11/2010
CC(3)-17-10 Papur 4 Gwybodaeth bellach gan Shelter Cymru yn dilyn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Tachwedd (PDF,366KB)(Saesneg yn unig) Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant373760365KB24/11/2010
CC(3)-17-10 Papur 9 Papur i'w nodi - Draft Budget narrative document (PDF, 406 KB) (Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant415744406KB24/11/2010
CC(3)-17-10 Papur 7 Papur i'w nodi - Statement by the Minister for Business and Budget Draft Budget 2011-2012 (PDF, 153 KB)Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant172032168KB24/11/2010
CC(3)-17-10 Papur 8 Papur i'w nodi - The Draft Budget Proposals 2011-12 (PDF, 153 KB)Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant156672153KB24/11/2010
CC(3)-17-10 Papur 10 Papur i'w nodi - Note from Jane Hutt, Minister for Business and Budget to Angela Burns, Chair of Finance Committee, setting out an overview of the Strategic Priorities which have shaped the Welsh Assembly Government's spending plansY Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant796672778KB24/11/2010
CC(3)-17-10 Trawsgrifiad (PDF, 508KB)Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant519168507KB24/11/2010
CC(3)-17-10 : Agenda Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant6758466KB24/11/2010
CC(3)-17-10 : Cofnodion Cryno Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant6963268KB24/11/2010
CC(3)-16-10 Cofnodion Cryno(PDF,63KB)Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant6553664KB10/11/2010
CC(3)-16-10 Papur 1 Ymchwiliad i’r sector rhentu preifat casglu tystiolaeth Cyflwyniad gan Shelter Cymru(PDF,244KB)(Saesneg yn unig) Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant248832243KB10/11/2010
CC(3)-16-10 Trawsgrifiad (PDF, 352KB)Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant359424351KB10/11/2010
CC(3)-16-10 Papur 2 Ymchwiliad i’r sector rhentu preifat Cyflyniad gan Cymorth Cymru(PDF, 278KB)(Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant283648277KB10/11/2010
CC(3)-16-10 Papur 4 Papurau i’w nodi Blaenraglen Waith y Pwyllgor(PDF,192KB)Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant716800700KB10/11/2010
CC(3)-16-10 : Agenda Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant6553664KB10/11/2010
CC(3)-15-10 Cofnodion Cryno(PDF,116KB) Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant117760115KB03/11/2010
CC(3)-15-10 Papur 2 Ymchwiliad i hygyrchedd gweithgareddau celfyddydol a diwylliannol yng Nghymru Cyflwyniad gan Amgueddfa Cymru Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant749568732KB03/11/2010
CC(3)-15-10 Papur 2a Ymchwiliad i hygyrchedd gweithgareddau celfyddydol a diwylliannol yng Nghymru Cyflwyniad gan Amgueddfa Cymru Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant20971522MB03/11/2010
CC(3)-15-10 Papur 3 Gwybodaeth ychwanegol gan Theatr Gwent yn dilyn y cyfarfod ar 22 Medi Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant31457283MB03/11/2010
CC(3)-15-10 Papur 4 Gwybodaeth ychwanegol am Theatr Gwent Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant8089679KB03/11/2010
CC(3)-15-10 Papur 6 Gwybodaeth ychwanegol gan Ty Cerdd yn dilyn y cyfarfod ar 13 HydrefY Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant112640110KB03/11/2010
CC(3)-15-10 Trawsgrifiad (PDF, 474KB)Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant484352473KB03/11/2010
CC(3)-15-10 Paper 8 Gwybodaeth ychwanegol gan sefydliad Celfyddydau Gwirfoddol Cymru yn dilyn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 HydrefY Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant31457283MB03/11/2010
CC(3)-15-10 Papur 7 Gwybodaeth ychwanegol gan Gyngor Celfyddydau CymruY Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant20971522MB03/11/2010
CC(3)-15-10 : Agenda Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant6553664KB03/11/2010
CC(3)-14-10 Papur 2 Ymchwiliad i hygyrchedd digwyddiadau celfyddydol a diwydiannol yng Nghymru Cyflwyniad gan Ty Cerdd(PDF,304KB)(Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant311296304KB13/10/2010
CC(3)-14-10 Cofnodion Cryno(PDF, 117KB)Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant118784116KB13/10/2010
CC(3)-14-10 Papur 1 Ymchwiliad i hygyrchedd digwyddiadau celfyddydol a diwydiannol yng Nghymru Cyflwyniad gan Celfyddydau Gwirfoddol Cymru (PDF,82KB)(Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant191488187KB13/10/2010
CC(3)-14-10 Papur 2a Ymchwiliad i hygyrchedd digwyddiadau celfyddydol a diwydiannol yng Nghymru Cyflwyniad gan Ty Cerdd (PDF,1.03KB)(Saesneg yn unig) Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant10485761MB13/10/2010
CC(3)-14-10 Papur 3 Ymchwiliad i hygyrchedd digwyddiadau celfyddydol a diwydiannol yng Nghymru Cyflyniad gan Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru(PDF,199KB)(Saesneg yn unig) Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant6144060KB13/10/2010
CC(3)-14-10 Paper 3 Camau dilynol i’r ymchwiliad i Rianta yng Nghymru a rhoi’r Cynllun Gweithredu Rhianta ar Waith Cyflwyniad gan Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant6144060KB13/10/2010
CC(3)-14-10 Papur 4 Ymchwiliad i hygyrchedd digwyddiadau celfyddydol a diwydiannol yng Nghymru Cyflwyniad gan Celfyddydau Anabledd Cymru(PDF,214KB) Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant219136214KB13/10/2010
CC(3)-14-10 Papur 6 Gwybodaeth ychwanegol gan Theatr Gwent yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 6 HydrefY Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant4915248KB13/10/2010
CC(3)-14-10 Papur 5 Gwybodaeth ychwanegol gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn dilyn ei sesiwn dystiolaeth ar 22 Medi Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant517120505KB13/10/2010
CC(3)-14-10 Trawsgrifiad (PDF, 475KB)Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant485376474KB13/10/2010
CC(3)-14-10 : Agenda Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant6656065KB13/10/2010
CC(3)-13-10 Cofnodion Cryno(PDF,59KB)Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant135168132KB06/10/2010
CC(3)-13-10 Papur 1 Ymchwiliad i hygyrchedd gweithgareddau celfyddydol a diwylliannol yng Nghymru Cyflwyniad gan RNID Cymru (Saesneg yn unig) (PDF,95.2KB) Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant9728095KB06/10/2010
CC(3)-13-10 Papur 3 Ymchwiliad i hygyrchedd gweithgareddau celfyddydol a diwylliannol yng Nghymru Cyflwyniad gan Cymdeithas Celfyddydau Perfformio Cymru(Saesneg yn unig)(PDF, 91KB) Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant648192633KB06/10/2010

Partners & Help