Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Yr Ymgynghorydd Annibynnol ar Safonau Ymddygiad

Yn unol â Rheol Sefydlog 16.3, bydd y Cynulliad yn penodi person nad yw’n Aelod o’r Cynulliad nac yn aelod o’i staff i roi cyngor a chymorth i’r Llywydd ar unrhyw fater ynglyn ag ymddygiad yr Aelodau. Yn ogystal â phenodi ei ymgynghorydd ei hun fel y bo’n briodol o dan baragraff 8.14, gall y Pwyllgor wahodd y sawl a benodir gan y Cynulliad i ymchwilio i faterion ffeithiol sy’n codi o unrhyw fater dan ei sylw. Penodwyd Mr Richard Penn yn Ymgynghorydd Annibynnol ar Safonau Ymddygiad. Gellir cael mynediad i ragor o wybodaeth ar rôl yr Ymgynghorydd isod:-

Partners & Help