Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Pwyllgor Addysg a Dysgu Gydol Oes (Tachwedd 2000 - Ebrill 2003)

Adolygiadau Polisi

Mae gan y Pwyllgor raglen o adolygiadau polisi sydd wedi’u cynnwys yn ei Raglen Waith Strategol. Rhestrir yr adolygiadau sydd ar y gweill ar hyn o bryd isod. Cliciwch ar un o’r teitlau i gael manylion pellach am yr adolygiad, gan gynnwys y cylch gorchwyl, y broses ymgynghori a’r adroddiadau interim:

Adroddiadau Terfynol

Mae’r Pwyllgor wedi cwblhau’r adolygiadau canlynol. Cliciwch ar y teitl perthnasol i weld yr adroddiadau terfynol a gyflwynwyd gerbron y Cyfarfod Llawn:
NAfW-Committees-First Assembly-ELLL-Adolygiadau polisi
Teitl yr Adolygiad Polisi Dyddiad Trafod yr Adroddiad yn y Cyfarfod Llawn
Y Pwyllgor Addysg a Dysgu Gydol Oes Adroddiad Interim:Ysgol y Dyfodol (pdf, 762kb)
Y Pwyllgor Addysg a Dysgu Gydol Oes Adroddiad Interim:Ysgol y Dyfodol (rtf, 164kb)
25 Mawrth 2003
Adolygiad Polisi o'r Iaith Gymraeg (pdf, 879kb) 9 Gorffennaf 2002
Adroddiad Adolygiad Polisi Addysg Uwch: Prif DdogfenAdroddiad Adolygiad Polisi Addysg Uwch: Atodiadau 15 Ionawr 2002
Darpariaeth Addysg y Blynyddoedd Cynnar ar gyfer Plant 3 Oed 6 Mawrth 2001
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu mewn Addysg 13 Mawrth 2001
Darparu Llefydd mewn Addysg 10 Gorffennaf 2001

Partners & Help