Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Y Pwyllgor Archwilio (Mehefin 1999 - Ebrill 2003)

WigleyMae'r Pwyllgor Archwilio yn sicrhau bod gwariant y Cynulliad yn cael ei archwilio'n iawn ac yn drylwyr, a bod y Cynulliad a chyrff cyhoeddus eraill yn cadw at y safonau uchaf posibl wrth reoli eu hadnoddau ariannol. Mae'n gwneud hyn er mwyn rhoi sicrwydd i bobl Cymru bod eu harian yn cael ei wario'n briodol ac yn effeithiolMae'r Pwyllgor Archwilio yn astudio adroddiadau sy'n cael eu paratoi gan Archwilydd Cyffredinol Cymru ar gyfrifon y Cynulliad a chyrff cyhoeddus eraill, ac ar ddarbodaeth, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y Cynulliad wrth gyflawni'i swyddogaethau. Yna bydd y Pwyllgor yn gwneud ymholiadau penodol ar faterion sydd o ddiddordeb neu faterion sy'n peri pryder sy'n deillio o'r adroddiadau hyn. Fel rhan o'r broses, gall y Pwyllgor glywed tystiolaeth gan y swyddogion cyfrifo, neu gan weision sifil, a bydd yn gofyn am bapurau perthnasol. Bydd wedyn yn adrodd yn ôl ac yn gwneud argymhellion ar ei ganfyddiadau. Ni chaiff y Pwyllgor gwestiynu gwerth amcanion polisi y Cynulliad nac unrhyw gorff arall sy'n cael ei arolygu ganddo.Mae'r Pwyllgor yn cyfarfod unwaith y mis yn ystod y tymor. I weld dyddiadau'r cyfarfodydd, cliciwch ar un o'r penawdau ar yr ochr chwith.

Partners & Help