Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
GEN-LD13042 - Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Gweinidogion Cymru a'r Cyngor Defnyddwyr DŵrDogfennau a osodwyd331776324KB17/02/2020
SUB-LD12301-EM-R - Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020 – Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd132096129KB17/02/2020
GEN-LD13039 - Adroddiad ar weithredu cynigion Comisiwn y GyfraithDogfennau a osodwyd474112463KB14/02/2020
SUB-LD13041-EM - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) (Dirymu) 2020 – Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd9830496KB14/02/2020
SUB-LD13041 - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) (Dirymu) 2020Dogfennau a osodwyd4710446KB14/02/2020
SUB-LD13040 - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Symiau)( Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd8499283KB14/02/2020
SUB-LD13040-EM - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Symiau)( Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020 – Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd121856119KB14/02/2020
SUB-LD13037 - Rheoliadau Addysg (Cymorth I Fyfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd6860867KB13/02/2020
SUB-LD13038 - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) 2020Dogfennau a osodwyd8396882KB13/02/2020
SUB-LD13037-EM - Rheoliadau Addysg (Cymorth I Fyfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020 – Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd117760115KB13/02/2020
SUB-LD13038-EM - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) 2020 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd130048127KB13/02/2020
CR-LD13021 - Y Pwyllgor Busnes - Amserlen ar gyfer trafod Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020, yn unol â Rheol Sefydlog 21.4A(ii)Dogfennau a osodwyd4915248KB12/02/2020
SUB-LD13022 - Rheoliadau Gofal a Chymorth (Gosod Ffioedd) (Cymru) a Rheolau Cofrestru Tir (Diwygiadau Amrywiol) 2020Dogfennau a osodwyd7065669KB12/02/2020
SUB-LD13022-EM - Rheoliadau Gofal a Chymorth (Gosod Ffioedd) (Cymru) a Rheolau Cofrestru Tir (Diwygiadau Amrywiol) 2020 – Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd160768157KB12/02/2020
SUB-LD13023 - Cod ymarfer ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 4 (taliadau uniongyrchol a dewis o lety) a Rhan 5 (codi ffioedd ac asesiadau ariannol) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014Dogfennau a osodwyd671744656KB12/02/2020
SUB-LD13023-EM - Memorandwm Esboniadol i’r Cod ymarfer ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 4 (taliadau uniongyrchol a dewis o lety) a Rhan 5 (codi ffioedd ac asesiadau ariannol) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a LlesiDogfennau a osodwyd107520105KB12/02/2020
LCM-LD13024 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Y Bil PysgodfeyddDogfennau a osodwyd110592108KB12/02/2020
GEN-LD13025 - Ymgynghoriad – Crynodeb o’r Ymatebion: Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016Dogfennau a osodwyd969728947KB12/02/2020
LCM-LD13036 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil AmaethyddiaethDogfennau a osodwyd230400225KB12/02/2020
SUB-LD13019 - Cod ymarfer mewn perthynas â pherfformiad a gwella gwasanaethau cymdeithasol yng NghymruDogfennau a osodwyd273408267KB11/02/2020
CR-LD12818 - Y Pwyllgor Busnes - Adroddiad ar yr amserlen ar gyfer trafod y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru)Dogfennau a osodwyd5734456KB11/02/2020
CR-LD12317 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)499 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Cymru) 2020 Dogfennau a osodwyd158720155KB11/02/2020
SUB-LD12311 - Rheoliadau Gofal Cymdeithasol Cymru (Pennu Gweithwyr Gofal Cymdeithasol) (Cofrestru) (Diwygio) 2020Dogfennau a osodwyd120832118KB11/02/2020
SUB-LD12311-EM - Rheoliadau Gofal Cymdeithasol Cymru (Pennu Gweithwyr Gofal Cymdeithasol) (Cofrestru) (Diwygio) 2020 – Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd318464311KB11/02/2020
SUB-LD12312 - Rheoliadau Gofal Cymdeithasol Cymru (Pennu Gweithwyr Gofal Cymdeithasol) (Cofrestru) (Diwygio) 2020 Dogfennau a osodwyd204800200KB11/02/2020
SUB-LD12312-EM - Rheoliadau Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 a Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Diwygiadau Amrywiol) 2020 – Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd379904371KB11/02/2020
CR-LD12313 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)492 – Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Terfynau Rhagnodedig ar gyfer Taliadau Diffygdaliad) (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd151552148KB11/02/2020
CR-LD12314 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)496 – Rheoliadau Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Y Cytundeb Ymadael) 2020 (Datgymhwyso Gohirio Isddeddfwriaeth) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2020Dogfennau a osodwyd10035298KB11/02/2020
CR-LD12315 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)491 – Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, Ffïoedd Iechyd Planhigion etc.) (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd239616234KB11/02/2020
CR-LD12316 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)493 - Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 2020Dogfennau a osodwyd154624151KB11/02/2020
SUB-LD13019-EM - Memorandwm Esboniadol i’r Cod ymarfer mewn perthynas â pherfformiad a gwella gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd120832118KB11/02/2020
PRI-LD12310-POS - Datganiad y Llywydd am Gymhwysedd Deddfwriaethol: Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru)Dogfennau a osodwyd6758466KB10/02/2020
PRI-LD12310 - Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru)Dogfennau a osodwyd161792158KB10/02/2020
PRI-LD12310-EM - Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) – Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd10485761MB10/02/2020
SUB-LD12309 - Gorchymyn Awdurdodau Parciau Cenedlaethol (Cymru) (Diwygio) 2020Dogfennau a osodwyd5324852KB06/02/2020
SUB-LD12309-EM - Gorchymyn Awdurdodau Parciau Cenedlaethol (Cymru) (Diwygio) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd161792158KB06/02/2020
GEN-LD12305 - Ymateb ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i’r adroddiad Cytundebau rhyngwladol y DU ar ôl Brexit: Rôl i’r Cynulliad gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth YchwanegolDogfennau a osodwyd281600275KB05/02/2020
CR-LD12308 - Adroddiad gan Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau. Caffael yn yr Economi SylfaenolDogfennau a osodwyd10485761MB05/02/2020
GEN-LD12306 - Ymateb Llywodraeth Cymru i Argymhellion y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol: Y Strategaeth Ryngwladol DdrafftDogfennau a osodwyd291840285KB05/02/2020
GEN-LD12307 - Ymateb ysgrifenedig Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn dwyn y teitl Gwaith dilynol ar gysgu ar y stryd: Gwasanaethau iechyd meddwl a gwasanaethau camddefnyddio sylweddauDogfennau a osodwyd261120255KB05/02/2020
AGR-LD12304 - Rheolaeth Ariannol a Llywodraethu – Cynghorau Tref a Chymuned 2018-19Dogfennau a osodwyd41943044MB05/02/2020
CR-LD12998 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)490 – Cod Ymarfer ar gyfer Lles Ieir Bwyta ac Ieir Bwyta at FridioDogfennau a osodwyd9420892KB04/02/2020
CR-LD12999 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)489 - Rheoliadau Addysg (Diwygiadau ynglŷn â’r Ysbeidiau rhwng Arolygiadau Addysg a Hyfforddiant) (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd9011288KB04/02/2020
GEN-LD12303 - Cynnig y Gyllideb Atodol 2019-20Dogfennau a osodwyd590848577KB04/02/2020
SUB-LD12301 - Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd5734456KB04/02/2020
SUB-LD123001-EM - Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygio) 2020 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd1843218KB04/02/2020
SUB-LD12302 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd5734456KB04/02/2020
SUB-LD12302-EM - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Cymru) 2020 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd115712113KB04/02/2020
SUB-LD13000 - Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygio) 2020Dogfennau a osodwyd5632055KB04/02/2020
SUB-LD123000-EM - Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygio) 2020 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd8396882KB04/02/2020

Partners & Help