Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
LCM-LD13122 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil MasnachDogfennau a osodwyd126976124KB02/04/2020
GEN-LD13121 - Datganiad Bwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru o dan adran 13(5) o Fesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau) 2010. Dogfennau a osodwyd103424101KB31/03/2020
AGR-LD13120 - Archwilio Cymru - Cynllun Blynyddol 2020-21Dogfennau a osodwyd547840535KB31/03/2020
SUB-LD13119 - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd5939258KB30/03/2020
SUB-LD13119-EM - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd176128172KB30/03/2020
SUB-LD13117 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd161792158KB27/03/2020
SUB-LD13117-EM - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd112640110KB27/03/2020
GEN-LD13116 - Datganiad Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru Deddf y Coronafeirws 2020 - Adrannau 8 (ac Atodlen 7), 9 a 75Dogfennau a osodwyd169984166KB27/03/2020
SUB-LD13118 - Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd219136214KB27/03/2020
SUB-LD13118-EM - Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2020 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd751616734KB27/03/2020
GEN-LD13115 - Return of Expenditure incurred and prosecutions taken under the Animal Health Act 1981 and incidednces of disease in imported animals for the year 2019 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd102400100KB26/03/2020
CR-LD13112 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad: SL(5)514 - Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Iechyd Planhigion ac Organeddau a Addaswyd yn Enetig) (Cymru) 2020 Dogfennau a osodwyd294912288KB25/03/2020
CR-LD13113 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad: SL(5)518 – Gorchymyn Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (Amrywio Atodlen 2) (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd208896204KB25/03/2020
SUB-LD13114 - Rheoliadau Taliadau Colli Cartref (Symiau Rhagnodedig) (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd5529654KB25/03/2020
SUB-LD13114-EM - Rheoliadau Taliadau Colli Cartref (Symiau Rhagnodedig) (Cymru) 2020 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd112640110KB25/03/2020
CR-LD13109 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad: SL(5)515 – Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) (Diwygio) 2020 Dogfennau a osodwyd128000125KB24/03/2020
CR-LD13108 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad: Offerynnau Statudol gydag Adroddiadau Clir - 24 Mawrth 2020Dogfennau a osodwyd114688112KB24/03/2020
CR-LD13110 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad: SL(5)519 - Rheoliadau Ychwanegu Fitaminau, Mwynau a Sylweddau Eraill (Cymru) (Diwygio) 2020Dogfennau a osodwyd204800200KB24/03/2020
LCM-LD13106 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil Y Coronafeirws Dogfennau a osodwyd311296304KB24/03/2020
CR-LD13107 - Pwyllgor Busnes: Diwygio Rheolau Sefydlog: Busnes y Cynulliad a Gweithdrefnau BrysDogfennau a osodwyd9113689KB24/03/2020
SUB-LD13111 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws: Cau Busnesau Hamdden, Llwybrau Troed a Thir Mynediad) (Cymru) 2020 Dogfennau a osodwyd6656065KB24/03/2020
SUB-LD13111-EM - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws: Cau Busnesau Hamdden, Llwybrau Troed a Thir Mynediad) (Cymru) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd6963268KB24/03/2020
SUB-LD13105 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Cau Busnes) (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd6656065KB23/03/2020
SUB-LD13105-EM - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Cau Busnes) (Cymru) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd6860867KB23/03/2020
CR-LD13103 - Y Pwyllgor Busnes - Amserlen diwygiedig ar gyfer ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Amaethyddiaeth 2020Dogfennau a osodwyd4915248KB20/03/2020
CR-LD13104 - Y Pwyllgor Busnes - Amserlen diwygiedig ar gyfer ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Pysgodfeydd 2020Dogfennau a osodwyd4915248KB20/03/2020
PRI-LD12454-RA - Cydsyniad Brenhinol i Ddeddf Cynulliad Deddf Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd5632055KB20/03/2020
GEN-LD13102 - Comisiynydd Plant Cymru - Amcangyfrif Cyllideb 2020/21Dogfennau a osodwyd460800450KB19/03/2020
SUB-LD13101-EM - Rheoliadau Marchnata Planhigion Ffrwythau a Deunyddiau Lluosogi (Cymru) (Diwygio) 2020 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd111616109KB19/03/2020
SUB-LD13101 - Rheoliadau Marchnata Planhigion Ffrwythau a Deunyddiau Lluosogi (Cymru) (Diwygio) 2020 Dogfennau a osodwyd5529654KB19/03/2020
CR-LD13099 - Pwyllgor Busnes: Diwygio Rheolau Sefydlog: Newidiadau sy’n deillio o newid enw’r sefydliadDogfennau a osodwyd10485761MB18/03/2020
CR-LD13100 - Diwygio Rheolau Sefydlog: Busnes y Cynulliad ac Amgylchiadau EithriadolDogfennau a osodwyd7884877KB18/03/2020
SUB-LD13097 - Gorchymyn Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) (Diwygio) 2020 Dogfennau a osodwyd4915248KB17/03/2020
SUB-LD13097-EM - Gorchymyn Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) (Diwygio) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd10137699KB17/03/2020
SUB-LD13098 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws) (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd133120130KB17/03/2020
SUB-LD13098-EM - Memorandwm Esboniadol i Reoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws) (Cymru) 2020 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd111616109KB17/03/2020
SUB-LD13096 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Fferyllol) (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd10485761MB17/03/2020
SUB-LD13096-EM - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Fferyllol) (Cymru) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd398336389KB17/03/2020
SUB-LD13093 - Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020 Dogfennau a osodwyd8396882KB17/03/2020
SUB-LD13093-EM - Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020 – Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd609280595KB17/03/2020
CR-LD13095 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad: SL(5)513 – Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) (Diwygio) 2020Dogfennau a osodwyd180224176KB17/03/2020
CR-LD13094 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad: SL(5)516 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Hysbysu) (Cymru) (Diwygio) 2020Dogfennau a osodwyd160768157KB17/03/2020
GEN-LD13092 - Cyfraith Etholiadol – Adroddiad terfynol ar y cyd Crynodeb o adrioddiadDogfennau a osodwyd744448727KB16/03/2020
GEN-LD13093 - Cyfraith Etholiadol – Adroddiad terfynol ar y cyd (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd10485761MB16/03/2020
PRI-LD13090 - Bil Gwasanaethau Bysiau (Cymru)Dogfennau a osodwyd254976249KB16/03/2020
PRI-LD13090-EM - Bil Gwasanaethau Bysiau (Cymru) – Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd20971522MB16/03/2020
PRI-LD13090-POS - Datganiad y Llywydd am Gymhwysedd Deddfwriaethol:Bil Gwasanaethau Bysiau (Cymru)Dogfennau a osodwyd130048127KB16/03/2020
CR-LD13091 - Gwrandawiad cyn penodi - Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae AbertaweDogfennau a osodwyd403456394KB16/03/2020
SUB-LD13087 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cynllun Atebolrwyddau Presennol ar gyfer Ymarfer Cyffredinol) (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd8908887KB13/03/2020
SUB-LD13087-EM - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cynllun Atebolrwyddau Presennol ar gyfer Ymarfer Cyffredinol) (Cymru) 2020 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd233472228KB13/03/2020

Partners & Help