Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
CR-LD10663 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol Adroddiad ar sail Rhagoriaeth ar gyfer Offerynnau Statudol a osodwyd yn rhy hwyr yn y Pedwerydd Cynulliad i'r Pwyllgor allu craffu arnyntDogfennau a osodwyd229376224KB05/04/2016
GEN-LD10661 - Ymateb i adroddiad Pwyllgor Menter a Busnes: Gwasanaethau Bysiau a Thrafnidiaeth Gymunedol yng NghymruDogfennau a osodwyd192512188KB05/04/2016
GEN-LD10662 - Ymateb Llywodraeth Cymru I Argymhellion adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes: Blaenoriaethau ar gyfer dyfodol Seilwaith Rheilffyrdd CymruDogfennau a osodwyd223232218KB05/04/2016
GEN-LD10660 - Comisiynydd Plant Cymru Amcangyfrif o’r gyllideb ar gyfer 2016 -2017Dogfennau a osodwyd125952123KB04/04/2016
AGR-LD10658 - Swyddfa Archwilio Cymru Cynllun Blynyddol 2016-17 - Gan gynnwys gwybodaeth ychwanegol am ein blaenoriaethau a’n strategaeth tair blyneddDogfennau a osodwyd10485761MB31/03/2016
SUB-LD10659 - Rheoliadau Personau Anabl (Bathodynnau ar gyfer Cerbydau Modur) (Cymru) (Diwygio) 2016Dogfennau a osodwyd193536189KB30/03/2016
SUB-LD10659-EM - Explanatory Memorandum to Regulations for the Amendment of the Eligibility Criteria for the Blue Badge Scheme (Saesneg yn unig / English only)Dogfennau a osodwyd261120255KB30/03/2016
CR-LD10654 -Adroddiad gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Etifeddiaeth y Pedwerydd Cynulliad Dogfennau a osodwyd31457283MB24/03/2016
CR-LD10656 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Adroddiad EtifeddiaethDogfennau a osodwyd10485761MB24/03/2016
CR-LD10657 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Blaenoriaethau ar gyfer seilwaith y rheilffyrddDogfennau a osodwyd10485761MB24/03/2016
CR-LD10655 - Adroddiad gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Etifeddiaeth y Pedwerydd Cynulliad - Barn Plant a Phobl IfancDogfennau a osodwyd52428805MB24/03/2016
CR-LD10650 - Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Llywodraeth Cymru yn caffael a phrynu Maes Awyr CaerdyddDogfennau a osodwyd471040460KB23/03/2016
GEN-LD10653 - YMATEB LLYWODRAETH CYMRU I ARGYMHELLION ADRODDIAD Y PWYLLGOR MENTER A BUSNES: PONTENSIAL YR ECONOMI FOROL YNG NGHYMRUDogfennau a osodwyd184320180KB23/03/2016
SUB-LD10652 - The Water Supply (Water Quality) (Amendment) Regulations 2016 (Saesneg yn Unig / English only)Dogfennau a osodwyd254976249KB23/03/2016
SUB-LD10652-EM - The Water Supply (Water Quality) (Amendment) Regulations 2016 – EXPLANATORY MEMORANDUM (Saesneg yn unig / English only)Dogfennau a osodwyd151552148KB23/03/2016
SUB-LD10651 - Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) (Diwygio) 2016Dogfennau a osodwyd283648277KB23/03/2016
SUB-LD10651-EM - The Private Water Supplies (Wales) (Amendment) Regulations 2016 – EXPLANATORY MEMORANDUM (Saesneg yn unig / English only)Dogfennau a osodwyd254976249KB23/03/2016
CR-LD10648 - Adroddiad gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Ymchwiliad Dilynol i Wasanaethau Mabwysiadu yng NghymruDogfennau a osodwyd656384641KB22/03/2016
CR-LD10649 - Etifeddiaeth Pwyllgor Cyllid y Pedwerydd CynulliadDogfennau a osodwyd41943044MB22/03/2016
PRI-LD10028-RA - Cydsyniad Brenhinol i Ddeddf Cynulliad Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016Dogfennau a osodwyd168960165KB21/03/2016
PRI-LD10201-RA - Cydsyniad Brenhinol i Ddeddf Cynulliad Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016Dogfennau a osodwyd168960165KB21/03/2016
PRI-LD10184-RA - Cydsyniad Brenhinol i Ddeddf Cynulliad Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016Dogfennau a osodwyd168960165KB21/03/2016
CR-LD10644 - Adroddiad y Pwyllgor Cyllid: Trafod yr ymgynghoriad ar y Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) drafftDogfennau a osodwyd10485761MB18/03/2016
CR-LD10646 - Etifeddiaeth Pwyllgor Safonau Ymddygiad y Pedwerydd CynulliadDogfennau a osodwyd704512688KB18/03/2016
CR-LD10645 - Cynulliad Cenedlaethol Cymru Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol Adroddiad Etifeddiaeth y Pedwerydd Cynulliad Mawrth 2016Dogfennau a osodwyd41943044MB18/03/2016
GEN-LD10647 - Review of the use and effectiveness of civil sanctions (Saesneg yn unig) Dogfennau a osodwyd228352223KB18/03/2016
CR-LD10637 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd Adroddiad Etifeddiaeth y Pedwerydd CynulliadDogfennau a osodwyd20971522MB17/03/2016
CR-LD10638 - Adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar Etifeddiaeth y Pedwerydd CynulliadDogfennau a osodwyd31457283MB17/03/2016
CR-LD10639 - Adroddiad Etifeddiaeth y Pedwerydd Cynulliad gan y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau CymdeithasolDogfennau a osodwyd52428805MB17/03/2016
CR-LD10636 - Y Pwyllgor Menter a Busness Adroddiad Etifeddiaeth y Pedwerydd CynulliadDogfennau a osodwyd20971522MB17/03/2016
GEN-LD10640 - Return of expenditure incurred and prosecutions taken under the Animal Health Act 1981 and incidences of disease in imported animals for the year 2015 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd536576524KB17/03/2016
GEN-LD10641 - Iaith fyw: iaith byw - Strategaeth y Gymraeg 2012-17 - Cynllun Gweithredu 2016-17Dogfennau a osodwyd312320305KB17/03/2016
SUB-LD10642 - Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Cyfansoddiad, Marchnata a Defnydd) (Cymru) 2016Dogfennau a osodwyd310272303KB17/03/2016
SUB-LD10642-EM - Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Cyfansoddiad, Marchnata a Defnydd) (Cymru) 2016 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd280576274KB17/03/2016
SUB-LD10643 - Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Hylendid, Samplu etc. a Gorfodi) (Cymru) 2016Dogfennau a osodwyd474112463KB17/03/2016
SUB-LD10643-EM - Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Hylendid, Samplu etc. a Gorfodi) (Cymru) 2016 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd280576274KB17/03/2016
CR-LD10634 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol – CLA698 - Rheoliadau Dyfroedd Ymdrochi (Diwygio) (Cymru) 2016Dogfennau a osodwyd10035298KB16/03/2016
GEN-LD10635 - Sut mae mesur cynnydd cenedl? - Dangosyddion cenedlaethol Dogfennau a osodwyd190464186KB16/03/2016
CR-LD10630 - Y Pwyllgor Cyllid - Dyfodol Cyllido CymruDogfennau a osodwyd812032793KB15/03/2016
CR-LD10633 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol Offerynnau Statudol gydag Adroddiadau Clir 14 Mawrth 2016Dogfennau a osodwyd147456144KB15/03/2016
GEN-LD10632 - Adroddiad Datblygu Cynaliadwy a’r Newid yn yr Hinsawdd 2015Dogfennau a osodwyd31457283MB15/03/2016
SUB-LD10631 - Rheoliadau Adeiladu (Diwygio) (Cymru) 2016Dogfennau a osodwyd176128172KB15/03/2016
SUB-LD10631-EM - The Building (Amendment) (Wales) Regulations 2016 – EXPLANATORY MEMORANDUM (Saesneg yn unig / English only)Dogfennau a osodwyd417792408KB15/03/2016
GEN-LD10629 - Addasiadau i Amcangyfrif o Incwm a Gwariant Comisiynydd y Gymraeg 2016-17Dogfennau a osodwyd7680075KB14/03/2016
GEN-LD10627 - Adroddiad Blynyddol ar Gynllyn y Trydydd Sector 2014-15Dogfennau a osodwyd20971522MB14/03/2016
GEN-LD10628 - Comisiynydd y Gymraeg: Amcangyfrif ar gyfer y flwyddyn ariannol 2016-17 Dogfennau a osodwyd273408267KB14/03/2016
SUB-LD10626 - Explanatory Memorandum to the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 (Consequential Amendments) (Secondary Legislation) (Amendment) 2016 (Saesneg yn unig / English only)Dogfennau a osodwyd126976124KB14/03/2016
SUB-LD10626 - Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) (Is-ddeddfwriaeth) (Diwygio) 2016Dogfennau a osodwyd134144131KB14/03/2016
CR-LD10625 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol – CLA688 – Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 3) 2016Dogfennau a osodwyd167936164KB11/03/2016
SUB-LD10624-EM - The Tuberculosis (Wales) (Amendment) Order 2016 – EXPLANATORY MEMORANDUM (Saesneg yn Unig / English only)Dogfennau a osodwyd237568232KB11/03/2016

Partners & Help