Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Dogfennau, Papurau ac Adroddiadau

Mae'n rhaid i ddogfennau, papurau ac adroddiadau penodol gael eu gosod yn swyddogol (eu cyflwyno) i'r Cynulliad neu eu hadneuo gyda Llyfrgell y Cynulliad.

Dod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch:

Datganiadau Barn

Gall unrhyw Aelod, ac eithrio aelodau o'r Llywodraeth, gyflwyno Datganiad Barn ar fater sy'n effeithio ar Gymru; gall unrhyw Aelod arall gefnogi, gwrthwynebu neu, fel arall, roi sylwadau ysgrifenedig ar Ddatganiad o'r fath. Mae Datganiadau Barn yn cael eu cyhoeddi ar wefan y Cynulliad, ond nid ydynt yn destun penderfyniad gan y Cynulliad.

Papurau wedi'u hadneuo

Mae papurau yn cael eu hadneuo yn y Llyfrgell fel arfer, ond nid bob amser, o ganlyniad i ymrwymiad gan Weinidog a wnaed mewn ymateb i Gwestiwn Cynulliad, neu yn ystod dadl yn y Cynulliad neu gyfarfod pwyllgor. Er nad oes gan Aelodau'r Cynulliad, ac eithrio aelodau o'r Llywodraeth, yr hawl i adneuo dogfennau yn y Llyfrgell, gallant gyflwyno achos ar gyfer adneuo papurau y cyfeiriwyd atynt yn nhrafodion y Cynulliad yn y Llyfrgell, a hynny o dan awdurdod y Llywydd.

Dogfennau a osodwyd

'Gosod' yw'r broses benodol ar gyfer cyflwyno dogfennau'n ffurfiol gerbron y Cynulliad.

Mae Rheol Sefydlog 15 yn nodi'r pum categori o ddogfen y gellir ei gosod gerbron y Cynulliad. Mae'r rhain yn cynnwys eitemau fel deddfwriaeth ddrafft, adroddiadau Pwyllgorau'r Cynulliad a dogfennau eraill sy'n rhaid eu gosod gerbron y Cynulliad yn ôl y gyfraith.

Partners & Help