Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Cynrychioli Cymru a’i phobl

Welsh flags

Mae’r Cynulliad yn cynnwys 60 o Aelodau Cynulliad etholedig - dewisir 40 ohonynt i gynrychioli etholaethau unigol a dewisir 20 ohonynt i gynrychioli pum rhanbarth Cymru (Gogledd Cymru, Canolbarth a Gorllewin Cymru, Gorllewin De Cymru, Canol De Cymru a Dwyrain De Cymru). Mae Aelodau’r Cynulliad yn cynrychioli eu hardaloedd fel Aelod o blaid wleidyddol neu fel Aelod annibynnol.

Cynrychiolir pob person yng Nghymru gan bump Aelod Cynulliad i gyd - un Aelod yn cynrychioli eu hetholaeth (yr ardal leol lle maent yn byw), a phedwar Aelod Cynulliad arall sy’n cynrychioli eu rhanbarth.

I gael rhagor o wybodaeth am sut y caiff Aelodau’r Cynulliad eu hethol, ewch i: Sut y caiff yr Aelodau eu hethol?

Yn dilyn etholiad Cynulliad, bydd Llywodraeth Cymru (y Gweinidogion) yn cael ei chreu o Aelodau Cynulliad o’r blaid a gaiff y nifer fwyaf o bleidleisiau. Mae’n cynnwys hyd at 14 o Aelodau Cynulliad. Mae Aelodau’r Cynulliad yn cwrdd ddwywaith yr wythnos pan fydd y Cynulliad yn eistedd. Maent yn trafod materion sydd o bwys i Gymru a’i phobl, maent yn gofyn cwestiynau i Weinidogion Llywodraeth Cymru, yn cynnal trafodaethau ac yn cynhyrchu adroddiadau ar bolisïau’r Llywodraeth ac adroddiadau’r pwyllgorau ac yn archwilio deddfau Cymru.

Yr enw a roddir i’r cyfarfodydd lle bydd pob un o’r 60 Aelod yn cwrdd ddwywaith yr wythnos yw’r Cyfarfod Llawn. Cynhelir y Cyfarfod Llawn yn y Siambr - sef siambr drafod y Senedd - ar brynhawn Mawrth a phrynhawn Mercher rhwng 13.30 a 18.30. Y Llywydd sy’n cadeirio’r cyfarfodydd hyn.

Gall unrhyw un wylio’r trafodaethau o’r oriel gyhoeddus yn y Senedd, neu ar wefan Senedd TV.

 

In other areas of the site

Gwybodaeth am ddigwyddiadau Cynulliad Cenedlaethol ar draws Cymru a digwyddiadau yn y Senedd

Ydych chi am ymweld â'r Senedd ym Mae Caerdydd?

Rhagor o wybodaeth ynghylch holl Aelodau'r Cynulliad

Find out more about how you can petition the Assembly

Partners & Help