Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

 

 

Pleidlais i bobl 16 oed

Mae cyfraith newydd i roi'r hawl i bobl 16 oed bleidleisio yng Nghymru erbyn 2021.

 

Gostwng yr oedran pleidleisio i 16

 

Mae'r Cynulliad wedi cytuno ar gyfraith newydd, i adnewyddu ein democratiaeth yng Nghymru. Nod y gyfraith newydd yw rhoi'r hawl i bobl ifanc 16 a 17 oed bleidleisio dros Aelodau Cynulliad yn etholiadau Cynulliad Cymru. Bydd yn rhoi llais iddyn nhw yn y penderfyniadau sy'n pennu cyfeiriad eu dyfodol.

Byddai Deddf Senedd ac Etholiadau (Cymru) yn gostwng yr oedran pleidleisio i 16.

Argymhellwyd y cynnig gan y Panel Arbenigol annibynnol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad, yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus. Dangosodd yr ymgynghoriad fod 59 y cant o'r bobl a ymatebodd yn cytuno y dylid gostwng yr oedran pleidleisio i 16.

Yn ôl Elin Jones AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

"Bydd pleidleisio yn 16 oed yn rhoi llais cryfach i bobl ifanc yn nyfodol ein cenedl.

"Mae rhoi'r hawl i bobl ifanc bleidleisio yn 16 oed yn ddatganiad pwerus gan y Cynulliad ein bod yn gwerthfawrogi eu barn.

"Bydd yn rhaid i bleidleisiau yn 16 oed gyd-fynd ag addysg briodol am wleidyddiaeth a dinasyddiaeth, a gwaith codi ymwybyddiaeth y cyhoedd er mwyn sicrhau bod pobl ifanc yn cael eu hannog a'u cefnogi i arfer eu hawl i bleidleisio.

"Byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill, gan gynnwys ein Senedd Ieuenctid, i benderfynu ar y ffordd orau o ddiwallu'r angen hwn."

 

160;


 
 

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

 
 


Rhaglen ddiwygio'r Cynulliad

Mae Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi ei gynlluniau i ddatblygu prif elfennau o'i raglen i ddiwygio senedd Cymru.  

Darllenwch ragor 


 
Mae eich barn yn bwysig

Eich Cynulliad chi ydym ni, ac rydym ni yma i’ch cynrychioli chi.

Darllenwch ragor am sut y gallwch helpu i lywio ein gwaith.


Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf

Cofrestrwch i dderbyn diweddariadau e-bost am waith diwygio Comisiwn y Cynulliad.

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf

 

 

TitlePartners & Help