Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Llwyddiannau’r Cynulliad


 

Ers ei greu ym 1999 daeth nifer o gerrig milltir i ran Cynulliad Cenedlaethol Cymru, a derbyniodd gydnabyddiaeth genedlaethol a rhyngwladol am ei ddulliau blaengar o feddwl a’i ddull gweithredu ystyriol o ran cynorthwyo democratiaeth yng Nghymru.

Y Cynulliad Cyntaf

1997

Rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol i'r Ddeddf Refferenda (Yr Alban a Chymru), ac ym mis Medi gofynnwyd i etholwyr Cymru a ydynt yn cytuno y dylid sefydlu Cynulliad Cymru ai peidio. Y canlyniad yw: Ydym 50.3%, Nac ydym 49.7%.

1998

Ar 31 Gorffennaf rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol i Ddeddf Llywodraeth Cymru.

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru gyfrifoldeb dros  swyddogaethau seneddol a llywodraethol.

1998

Ar 31 Gorffennaf rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol i Ddeddf Llywodraeth Cymru.

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru gyfrifoldeb dros  swyddogaethau seneddol a llywodraethol.

2001

Ar 27 Tachwedd cyhoeddodd y Prif Weinidog mai'r term Llywodraeth Cynulliad Cymru  a ddefnyddir yn y dyfodol i ddisgrifio polisïau a gweithredoedd y Cabinet, gan wneud gwahaniaeth rhwng y weithrediaeth a rhannau deddfwriaethol y Cynulliad.

2002

Sefydlir trefniadau etholiadol y Cynulliad Cenedlaethol.

Yr Ail Gynulliad

2003

Prif Weinidog Cymru a'r Llywydd yn ymweld â Chwarel y Penrhyn ym Methesda i dorri'r llechi cyntaf o Gymru ar gyfer eu defnyddio yn adeilad newydd y Cynulliad.

2004

Cyhoeddir dau fil ar gyfer Cymru yn unig yn araith y Frenhines yn ystod agoriad swyddogol y Senedd yn San Steffan; y Bil Trafnidiaeth (Cymru) a'r Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru).

2006

Adeilad y Senedd, Cynulliad Cymru yn agor ei ddrysau. Wedi'i gynllunio gan yr Arglwydd Richard Rogers, agorwyd yr adeilad yn swyddogol ar y 1 Mawrth 2006 ym mhresenoldeb Ei Mawrhydi Y Frenhines.


Mae Deddf Llywodraeth Cymru 2006 yn gwahanu’n ffurfiol y rolau seneddol a llywodraethol
ac yn creu endidau cyfreithiol ar wahân i’w cyflawni: sef Llywodraeth Cynulliad Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru.

2007

Mae Claire Clancy, Prif Weithredwr a Chlerc newydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn dechrau yn ei swydd, a chynhelir etholiadau'r trydydd Cynulliad.

Y Trydydd Cynulliad

2007

Caiff y Comisiwn ei gydnabod gyda'r wobr Dau Dic Anabledd, sy'n brawf o'i ragoriaeth o ran amrywiaeth, am y ffordd y mae'n recriwtio ac yn datblygu staff anabl.

2008

Caiff Siambr Hywel ei lansio fel siambr drafod  ieuenctid bwrpasol gyntaf Ewrop, i weithredu fel enghraifft blaenllaw o arfer y Cynulliad o ymgysylltu'n rhagweithiol â phobl ifanc gan ddefnyddio'r technolegau diweddaraf

2009

Mae'r Senedd yn cael ei gydnabod fel yr adeilad mwyaf gwyrdd sy'n perthyn i lywodraeth yn y DU, ac mae'r Comisiwn yn cyhoeddi adroddiad, sy'n canolbwyntio ar sut i sicrhau bod democratiaeth yn gweithio yng Nghymru.

2010

Caiff y Cynulliad ei restru ymhlith y 100 o leoedd hoyw-gyfeillgar gorau i weithio yn y DU yn ôl Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall, ac mae'r Cynulliad yn pleidleisio'n unfrydol dros gynnal refferendwm ynghylch a ddylid caniatáu rhagor o bwerau deddfwriaethol iddo.

2011

Ceir pleidlais gadarnahol yn y Refferendwm ar bwerau i'r Cynulliad ar gyfer y dyfodol.

Partners & Help