Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :


​Haf yn y Senedd 2019

P'un a ydych chi wedi bod o'r blaen neu os mai dyma'r tro cyntaf ichi ymweld â'r Senedd, ewch i lawr i Fae Caerdydd yr haf hwn wrth inni ddathlu 20 mlynedd ers sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru.


 Mae gennym raglen lawn ar gyfer yr haf:

  • Gall fforwyr ifanc deithio drwy'r canrifoedd ar hyd llwybrau'r plant

  • Ewch 'y tu ôl i'r llenni' i ardaloedd nad ydynt fel arfer ar agor i'r cyhoedd ar daith dywys, yn rhedeg bob dydd am 11.00 / 14.00 / 15.00

  • Gall plant adeiladu eu tirnodau mewn brics Lego® ar ein map o Gymru, neu fwynhau'r ardal deganau a chrefftau

  • Arddangosfeydd newydd ar gyfer haf 2019: Creu eich 'Cerdyn post o Gymru' eich hun wedi'i ysbrydoli gan arddangosfa arbennig gan Steve Knapik MBE o dirweddau ledled y wlad

  • Caffi a siop

Mae mynediad am ddim ac mae'r adeilad ar agor bob dydd rhwng 10.30 a 16.30

Wedi'i ddylunio i aros yn hyfryd ac yn oer yn ystod yr haf, mae'r Senedd yn adeilad cyhoeddus - eich adeilad chi - felly dewch i'n gweld ac archwilio ei le ym mywyd Cymru.

 
 

 
Cymryd rhan

Eich Cynulliad chi ydym ni, ac rydym yn eich cynrychioli chi. Mae sawl ffordd o gymryd rhan yn ein gwaith; dyma rai ohonynt. 

Datganoli - Ein Stori

I nodi 20 mlynedd o ddatganoli yng Nghymru, ry'n ni wedi datblygu llinell amser o'r prif gerrig filltir o siwrne Cymru i ddatganoli dros yr 20 mlynedd diwethaf.

Senedd Ieuenctid Cymru

Erbyn hyn mae gan bobl ifanc yng Nghymru lwyfan i'w llais gael ei glywed yn dilyn etholiad cyntaf Senedd Ieuenctid Cymru. 

 
 
Cynllunio'ch ymweliad

P'un a oes gennych ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth neu dim ond yn ymweld â Bae Caerdydd mae gennym yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.Yr Oriel

Chwilio am gyfle i orffwys eich traed? Eisteddwch ar un o'r 120 seddi derw Sir Benfro a gwyliwch un o'n ffilmiau dwyieithog ar waith y Cynulliad.

Y Siop Anrhegion a'r Caffi

Mwynhewch paned yn ein caffi sy'n cynnig ystod o luniaeth ynghyd ag un o'r golygfeydd gorau ym Mae Caerdydd! Yn ein siop roddion, gallwch brynu'r nwyddau celf a chrefft cyfoes gorau o Gymru.

 


Partners & Help