Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cyflwyniad

 

Arddangosfa deithiol yw Nifer o Leisiau, Un Genedl, a chafodd ei churadu gan David Drake, Cyfarwyddwr Ffotogallery Wales, ac Alice Randone, curadur Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Comisiynwyd yr arddangosfa gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac mae'n rhan o'r rhaglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau sy'n cael eu cynnal drwy gydol 2019 i nodi'r 20 mlynedd gyntaf o ddatganoli yng Nghymru. 

Nod y rhaglen yw:

  • Ennyn diddordeb, difyrru ac addysgu amrywiaeth o gynulleidfaoedd;

  • Adlewyrchu bywyd, diwylliant a rhagoriaeth Cymru gyfoes;

  • Helpu pobl i ddeall sefyllfa Cymru yn y byd;

  • Dangos y Senedd fel cartref bywyd cyhoeddus Cymru; 

  • Helpu pobl i ddeall effaith gwleidyddiaeth ar eu bywydau, a deall a gwerthfawrogi democratiaeth.

Bydd yr arddangosfa ar daith mewn amryw o leoliadau ledled Cymru rhwng Hydref 2019 a Mehefin 2020, a chaiff ei lansio yn y Senedd, canolfan democratiaeth a datganoli yng Nghymru, ym mis Medi 2019 fel rhan o'r Ŵyl Ddemocratiaeth. 

Nifer o Leisiau, Un Genedl

Bydd yr arddangosfa yn defnyddio ffotograffiaeth a chyfryngau lens i archwilio'r gobeithion a'r dyheadau ar gyfer dyfodol Cymru.

Comisiynwyd chwech o ffotograffwyr/artistiaid o Gymru, a/neu sy'n byw yng Nghymru ac yn gweithio ym maes ffotograffiaeth, y cyfryngau fideo a lens, delweddu digidol, gosodwaith a'r cyfryngau cymysg. 

Luce + Harry
Zillah Bowes
Edward Brydon
Huw Alden Davies
James Hudson
Jon Pountney

Nod yw arddangosfa fydd cyfleu cyfoeth ac amrywiaeth ddaearyddol, ddiwylliannol a chymdeithasol Cymru a, phan fo modd, annog y cyhoedd i gyfranogi.  

Y strategaeth gyffredinol o ran curadu yw sicrhau bod cynnwys yr arddangosfa:

  • O ansawdd uchel, yn gyfoes ac yn berthnasol i themâu'r arddangosfa;

  • Yn adlewyrchu cyfoeth ac amrywiaeth Cymru a'i chymunedau drwy gynrychioli pobl o wahanol oedrannau a chefndiroedd ac o wahanol rannau o Gymru;

  • Yn ennyn diddordeb, yn difyrru ac yn addysgu amrywiaeth o gynulleidfaoedd, gan adlewyrchu bywyd, diwylliant a rhagoriaeth Cymru gyfoes;

  • Yn peri i rywun feddwl ac yn ysgogi sgwrs am obeithion a dyheadau Cymru dros yr 20 mlynedd nesaf; a chan sicrhau hefyd

  • Nad yw'n peryglu niwtraliaeth a didueddrwydd gwleidyddol y Cynulliad.

www.ffotogallery.org

Partners & Help