Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Website Header - EN.png

Eleni, rydym yn croesawu yr Eisteddfod Genedlaethol i Fae Caerdydd. Byddwn wrth galon y gweithgareddau, gydag adeiladau'r Senedd a'r Pierhead yn ddau o leoliadau allweddol y Maes trwy gydol y digwyddiad.

Rydym yn edrych ymlaen at groesawu Y Lle Celf i'r Senedd eleni, gan roi lleoliad gwych i bobl fwynhau'r gwaith a gaiff ei gyflwyno eleni wrth edrych ar olygfeydd godidog y Bae. Bydd sesiynau'r Cymdeithasau hefyd yn cael eu cynnal yn ein hystafelloedd Pwyllgora, gan ddod â llawer o sefydliadau gwych i ystâd y Senedd. Yn y cyfamser, bydd Maes D, sef pafiliwn y dysgwyr, yn cael ei leoli yn adeilad hanesyddol y Pierhead. 

Bydd digon i'w weld a'i wneud yn y Senedd trwy gydol wythnos yr Eisteddfod, felly gwnewch yn siŵ eich bod yn ymweld ag un o adeiladau mwyaf eiconig Cymru ym mis Awst.


Y Cynulliad yn yr Eisteddfod

 
Dewch i weld cartref Democratiaeth Cymru
Ewch i wraidd gwleidyddiaeth Cymru ac archwilio'r Senedd. Canfyddwch bensaernïaeth godidog ein hadeilad a chanfod mwy am wleidyddiaeth yng Nghymru.
Ymunwch â ni yn un o sesiynau'r Cymdeithasau
Ymunwch â ni yn un o sesiynau'r Cymdeithasau, sy'n cynnwys rhai digwyddiadau a siaradwyr gwadd arbennig mewn sgyrsiau, trafodaethau panel a darlithoedd diddorol. 
Tynnwch eich llun yn y Siambr
Am wythnos yn unig, caiff ymwelwyr y cyfle i gael tynnu eu llun yn sedd y Llywydd, yn arbennig ar gyfer wythnos yr Eisteddfod.                                                                                       
 

Cymrwch ran yng ngwaith ein Pwyllgorau

Hoffech chi roi eich barn ar y materion sy'n bwysig i chi? Dysgwch fwy am ymholiadau cyfredol ein Pwyllgorau a beth y gallwch ei wneud i gymryd rhan.

Mwynhewch luniaeth gyda'r golygfeydd gorau ym Mae Caerdydd
Bydd Caffi'r Senedd ac Ystafell De'r Aelodau ar agor trwy gydol yr wythnos, yn gweini amrywiaeth o ddiodydd a byrbrydau. Cymrwch hoe o'r bwrlwm a mwynhewch yr awyrgylch yn y Senedd.
Gwybodaeth am ymweld â'r Senedd

Yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch wrth ymweld â'r Senedd yn ystod wythnos yr Eisteddfod.

Yr Eisteddfod yn y Cynulliad

 
Y Lle Celf (Linc Allanol)
Ymwelwch â'r Senedd i brofi arddangosfa Y Lle Celf eleni - arddangosfa agored aml-gyfrwng o gelf gain a chymhwysol gyfoes, a dathliad o bensaernïaeth yng Nghymru.
Sesiynau'r Cymdeithasau (Linc Allanol)

Rydym wrth ein boddau ein bod yn cynnal sesiynau'r Cymdeithasau eleni. Canfyddwch fwy am y sesiynau sy'n digwydd yn y Senedd drwy gydol yr wythnos.

Shw'mae Caerdydd: Learn Welsh (Linc allanol)

Eisiau dysgu Cymraeg? Bydd croeso cynnes yn y Pierhead i bawb sydd â diddordeb mewn dysgu siarad Cymraeg.

Gwybodaeth pwysig

Diogelwch

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth ardderchog i bob ymwelydd.
Mae systemau a gweithdrefnau diogelwch o ran mynediad wedi'u cynllunio ar gyfer darparu mynediad am ddim i’r cyhoedd ymweld â’r mannau cyhoeddus. Ar yr un pryd, mae’r trefniadau hyn yn sicrhau bod yr adeilad, a phawb sydd ynddo, yn ddiogel.

Bydd ein trefniadau diogelwch arferol ar waith yn ystod wythnos yr Eisteddfod. Am ragor o wybodaeth am ein gweithdrefnau, ewch i'n tudalennau Diogelwch a Mynediad.

Os ydych chi'n mynychu unrhyw un o'r sesiynau Cymdeithasau, sicrhewch eich bod yn caniatáu digon o amser i fynd trwy'r broses ddiogelwch. Rydym yn cynghori eich bod yn osgoi dod â bagiau mawr gyda chi a chludo cyn lleied â phosibl i wneud y broses yn gyflymach.

Ffotograffiaeth

Yn ystod y digwyddiad, rydym yn bwriadu tynnu lluniau a ffilmio deunydd a fydd yn cael eu defnyddio i hyrwyddo gwaith y Cynulliad ac i ymgysylltu â phobl Cymru. Efallai y byddwn yn gwneud hyn drwy ein llwyfannau ar y cyfryngau cymdeithasol, ein gwefan neu mewn deunydd print a digidol. Os nad ydych am ymddangos ar gyfryngau o’r fath, cysylltwch ag aelod o staff. Gweler ein polisi preifatrwydd llawn ar ein gwefan i weld sut yr ydym yn defnyddio’ch gwybodaeth.

Parc Pramiau

Mae’n bosib gadael eich pram yn yr ardal ddynodedig, ond ni fydd y Cynulliad yn monitro na darparu diogelwch ar gyfer pramiau a adawyd yn yr ardal hon. Eich cyfrifoldeb chi fydd eich eiddo, a ni fydd yr ardal yn cael ei fonitro gan ein dim diogelwch.


  


 

Partners & Help