Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Ymweld â ni

Mae’r Cynulliad ar agor i’r cyhoedd drwy amryw o wahanol raglenni a digwyddiadau.

Sut i gyrraedd Y Senedd (mapiau)

 

Y Senedd

 
 

Ffotograff mwenol o Siambr Y Cynulliad 

Archebwch daith dywysedig o amgylch y Senedd, ewch i Gyfarfod Llawn neu gyfarfod Pwyllgor, neu dysgwch am hanes yr adeilad ym Mae Caerdydd.

Taith rhith o'r Senedd

Canolfan Gwybodaeth Gogledd Cymru

 
 

Ffotograff o Ganolfan Gwybodaeth Y Cynulliad yn Ngogledd Cymru 

Yn yr adran hon, cewch wybod sut i ymweld â Chanolfan Ymwelwyr y Cynulliad ym Mae Colwyn.

 

 

 

Darlun yn dangos Y Senedd a'r Pierhead  

 

Mae Gwasanaeth Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc y Cynulliad yn darparu rhaglenni addysg wedi’u teilwra am ddim i ysgolion, colegau a grwpiau ieuenctid.

 

 

Y Pierhead

 
 

Ffotograff o'r Pierhead yn sefyll o flaen Y Senedd ym Mae Caerdydd 

Mae'r Pierhead yn fan cyfarfod unigryw i bobl Cymru ac yn darparu ar gyfer ymwelwyr, digwyddiadau a chynadleddau. Mae'n lle i fynegi barn a rhoi llais i faterion sydd o bwys i chi fel unigolion, cymunedau neu sefydliadau. Pierhead.org        

Y Cynulliad yn eich ardal chi

 
 

Ffotgraff o fws Gwasanaeth Allgymorth Y Cynulliad 

Mae gan y Cynulliad Reolwyr Cyswllt sy’n gweithio ledled Cymru. Dysgwch sut y gall y rheolwyr hyn eich helpu chi neu eich sefydliad a sut y gallwch gysylltu â hwy. Yn ogystal, darllenwch flog y Bws Allgymorth ac edrychwch ar orielau lluniau o’n digwyddiadau allgymorth

 


 


 

Partners & Help