Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn anelu am Delyn

06/06/2018

Bydd cyfle i bobl ddysgu mwy am waith Cynulliad Cenedlaethol Cymru, a sut i gyfrannu ato, pan ddaw i Delyn rhwng 27 a 30 Mehefin.

Bydd y rhaglen ddigwyddiadau’n cynnwys ymweliadau ag ysgolion, gweithdai cymunedol, sesiwn ar Senedd Ieuenctid newydd Cymru a thrafodaeth banel a fydd yn cynnwys y Dirprwy Lywydd Ann Jones AC, ac Aelod Cynulliad Delyn, Hannah Blythyn.

Ddydd Mercher, 27 Mehefin bydd y Cynulliad ym marchnad tref yr Wyddgrug yn esbonio sut y gall pobl ddylanwadu ar waith Aelodau a phwyllgorau’r Cynulliad a chyfrannu ato.

Ddydd Iau, 28 Mehefin, bydd cyfle i bobl ifanc o'r ardal ddod i Theatr Clwyd i ddysgu am Senedd Ieuenctid Cymru, gan gynnwys sut y gallant gofrestru i bleidleisio a sut y gallant sefyll fel ymgeisydd. Bydd cyfle hefyd i ystyried y materion yr hoffent i Senedd Ieuenctid Cymru eu trafod a darganfod beth mae'n ei olygu i fod yn Aelod.

Ddydd Gwener, 29 Mehefin, bydd trafodaeth banel am gynrychiolaeth menywod yng Nghymru, a hynny yng Nghanolfan Gymunedol Daniel Owen yn yr Wyddgrug. Bydd y Dirprwy Lywydd, Ann Jones AC, a'r Aelod Cynulliad lleol, Hannah Blythyn, yn cymryd rhan yn y drafodaeth a fydd yn rhan o raglen EqualiTeas Senedd y DU i ddathlu cydraddoldeb democrataidd.

"Rwy'n edrych ymlaen yn arw at gyfarfod â phobl o bob rhan o Sir y Fflint a Gogledd Cymru," meddai Ann Jones AC, Dirprwy Lywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

"Gan fod mwy a mwy o bwerau’n cael eu datganoli i Gymru, mae'n bwysig i bobl o bob rhan o’r wlad fedru llywio gwaith ein Cynulliad Cenedlaethol.

"Bydd yr amrywiaeth o ddigwyddiadau sydd wedi’u trefnu’n rhoi cyfle i bobl ddysgu am y Cynulliad a pha mor bwysig yw hi i gymunedau ymwneud â'r broses er mwyn dylanwadu ar yr hyn sy’n effeithio ar ein bywydau bob dydd."

Roedd y Cynulliad Cenedlaethol wedi bwriadu ymweld â Sir y Fflint y llynedd ond cafodd y gyfres o ddigwyddiadau eu canslo fel arwydd o barch yn dilyn marwolaeth Carl Sargeant, a fu’n gwasanaethu etholaeth Alun a Glannau Dyfrdwy am flynyddoedd.

Mae Senedd Delyn yn rhan o ymgyrch y Cynulliad i gysylltu â mwy o bobl yn eu cymunedau’u hunain a gwrando ar y pynciau sy’n bwysig iddyn nhw.

Mae'r Cynulliad wedi ymweld â Wrecsam, Abertawe a Chasnewydd yn y gorffennol.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yn www.cynulliad.cymru/senedd-delyn.

 

 

 

Partners & Help