Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Ymateb i’r cyhoeddiad am y cynigydd llwyddiannus a fydd yn rhedeg masnachfraint rheilffyrdd Cymru a'r Gororau

23/05/2018

Dywedodd Russell George AC, Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

"Cyhoeddi enw’r cynigydd llwyddiannus i redeg y fasnachfraint yw dechrau'r broses o sicrhau bod teithwyr yn cael y gwasanaethau gwell y maent wedi bod yn aros amdanynt.

"Ym mis Mehefin 2017, cyhoeddodd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 10 blaenoriaeth ar gyfer gwella gwasanaethau ac rwy’n dymuno’n dda i KeolisAmey wrth iddynt weithio gyda Llywodraeth Cymru a Thrafnidiaeth Cymru i roi’r newidiadau hyn ar waith.

"Mae'r Pwyllgor wedi galw'n gyson ar y llywodraeth i gyhoeddi manylion y contract cyn gynted ag y caiff ei ddyfarnu, ac edrychaf ymlaen at graffu ar fanylion y trefniadau, a'r cynigydd llwyddiannus, i weld sut a phryd y caiff anghenion teithwyr heddiw ac yfory eu diwallu."

 

 

Partners & Help