Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Y cynulliad yn ymuno â Stonewall i lansio menter cydraddoldeb i bobl draws

24/04/2018

  • Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn un o blith 13 o sefydliadau blaenllaw i ymuno â Stonewall, yr elusen lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws, i gefnogi pobl draws yn y gweithle a'r tu hwnt
  • Mae'r Cynulliad yn cefnogi rhaglen newydd i annog pobl nad ydyn nhw'n draws i 'ddod allan dros gydraddoldeb traws' 

  • Bydd hyfforddiant arloesol yn helpu staff i wella'u dealltwriaeth o faterion sy'n wynebu'r gymuned draws

 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn ymuno ag ystod o sefydliadau fel partneriaid lansio ar gyfer rhaglen newydd gan Stonewall i greu gwell cynghreiriaid ar gyfer pobl draws.

Fel un o'r 13 o bartneriaid lansio blaenllaw o blith y sectorau, bydd y Cynulliad yn arwain y ffordd wrth gynnig y rhaglen undydd arloesol hon yn eu gweithle. Drwy ddangos eu cefnogaeth, mae'r Cynulliad yn dangos eu hymrwymiad i ddod â newid cadarnhaol i weithleoedd a chymunedau i bobl draws a phobl anneuaidd.

Bydd y rhaglen cynghreiriaid traws yn helpu pobl nad ydyn nhw'n draws i ddeall sut y gallan nhw daclo gwahaniaethu gwrth-draws a 'dod allan' fel cynghreiriad i gefnogi pobl draws ym mhob man. Byddan nhw'n dod i ddeall effaith trawsffobia, ynghyd â'r dulliau a'r iaith i gynnwys pobl draws yn well yn y gwaith ac yn eu bywydau bob dydd. Bydd y rhaglen derfynol ar agor i unrhyw unigolyn o unrhyw ddiwydiant mewn unrhyw rôl sydd wedi ymrwymo i gydraddoldeb traws.

Mae addewid y Cynulliad i wella cynhwysiant traws yn dod ar adeg pam mae pobl draws a phobl anneuaidd yn wynebu lefelau difrifol o wahaniaethu yn y gwaith ac mewn cymdeithas.

Yn gynharach eleni, cyhoeddodd Stonewall waith ymchwil a ddangosodd fod hanner pobl draws (51 y cant) wedi cuddio'u hunaniaeth yn y gwaith am eu bod yn ofni gwahaniaethu neu gamdriniaeth. Yn fwy na hynny, mae un ymhob wyth o weithwyr traws (12 y cant) wedi dioddef ymosodiad corfforol gan gydweithwyr neu gwsmeriaid yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Dywedodd Joyce Watson AC, Comisiynydd y Cynulliad sy'n gyfrifol am gydraddoldeb: "mewn byd lle bo transffobia i'w weld lawer yn rhy aml, rydym yn falch i gyd-sefyll â sefydliadau arweiniol gan gynnwys y Swyddfa Eiddo Deallusol i fod yn bartner lansio ar gyfer rhaglen cymhreiriaid trans newydd Stonewall. Gall cefnogi mwy o bobl i fod yn gymhreiriaid trans fod yn rhywbeth pwerus i'w wneud wrth greu newid. Gall cymhreiriaid helpu wrth ddathlu pan fo pethau'n mynd yn dda a chynnig cymorth pan nad yw pethau'n mynd cystal."

Meddai Sanjay Sood-Smith, Cyfarwyddwr Rhaglenni Grymuso Stonewall: 'Rydyn ni'n falch o gael cefnogaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru i helpu i lansio ein rhaglen cynghreiriaid traws. Mae eu hymrwymiad i symud ymlaen ar eu taith er mwyn sicrhau cynhwysiant i bobl draws yn arwydd bod dyfodol positif yn bosibl.'

'Rydyn ni'n gwybod bod pobl draws a phobl anneuaidd yn wynebu camdriniaeth a gwahaniaethu yn eu bywydau o ddydd i ddydd. Mae hanner pobl draws a phobl anneuaidd wedi cuddio'u hunaniaeth yn y gwaith am eu bod yn ofni gwahaniaethu. Fodd bynnag, mae cael sefydliadau blaenllaw fel Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gefn i'n rhaglen cynghreiriaid traws yn dangos bod cefnogaeth gryf i bobl draws ym mhob math o sectorau gwahanol. Rydyn ni'n edrych ymlaen at adeiladu ar y cymorth positif iawn yma er mwyn creu mwy o weithleoedd cynhwysol ledled Prydain.'

 

 

Partners & Help