Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Archwilydd Cyffredinol Cymru: Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

23/01/2018

​Yn dilyn penderfyniad Archwilydd Cyffredinol presennol Cymru, Huw Vaughan Thomas, i ymddeol fis Gorffennaf 2018, mae proses ar y gweill i benodi olynydd, yn unol â gofynion Deddf Archwilio Cyhoeddus Cymru a Rheolau Sefydlog Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cadeiriodd Simon Thomas AC, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid​, banel dethol a g​ynigiodd Adrian Crompton, sef Cyfarwyddwr Busnes​ y Cynulliad​ yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, fel yr ymgeisydd a ffefrir.

Roedd y panel dethol yn cynnwys Simon Thomas AC, Cadeirydd, Nick Ramsay AC, Isobel Garner, Cadeirydd Bwrdd WAO, a Caroline Gardner, Archwilydd Cyffredinol yr Alban, ynghyd â Manon Antoniazzi​, Prif Weithredwr a Chlerc Cynulliad Cenedlaethol Cymru fel ymgynghorydd annibynnol.  

Dywedodd Mr Thomas:

"Roeddem yn chwilio am unigolyn eithriadol a chawsom amrywiaeth gref o ymgeiswyr.

"Mae Adrian wedi cael gyrfa lwyddiannus iawn a daw a daw â chyfoeth o brofiad arweinyddol mewn cyfnod sy'n cynnig heriau a chyfleoedd newydd.

"Nid oes gan y panel unrhyw amheuaeth y bydd Adrian yn ymgymryd â'r rôl â chryn fedrusrwydd a brwdfrydedd, ynghyd ag ymrwymiad angerddol i lwyddiant rôl Archwilydd Cyffredinol Cymru."

Mae Adrian Crompton wedi treulio dros 30 mlynedd o'i yrfa yn gweithio mewn sefydliadau seneddol yn y DU a dramor. Ar hyn o bryd ef yw Cyfarwyddwr Busnes y Cynulliad yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, ac mae'n arwain timau sy'n darparu gwasanaethau seneddol i gefnogi busnes ffurfiol y Cynulliad y Cyfarfod Llawn a'r pwyllgorau. Ef yw uwch ymgynghorydd gweithdrefnol a chyfansoddiadol y Llywydd a, chan ei fod wedi bod mewn swyddi uwch yn y Cynulliad ers ei sefydlu, mae wedi bod yn rhan annatod o'i ddatblygiad fel sefydliad seneddol effeithiol.

Ef hefyd yw uwch gynghorydd Bwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, sef corff statudol annibynnol sy'n gyfrifol am bennu cyflog, pensiwn a threfniadau cymorth ariannol Aelodau'r Cynulliad. Cyn ymuno â'r Cynulliad Cenedlaethol ym 1998, treuliodd Adrian ddeng mlynedd yng Ngwasanaeth Ymchwil Tŷ'r Cyffredin.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Adrian hefyd wedi bod yn gweithio i gryfhau sefydliadau gwleidyddol a gwella safon cynrychiolaeth wleidyddol mewn gwledydd yn y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica. Yn y cyswllt hwn, mae wedi gweithio gyda gwleidyddion, academyddion a gweision sifil yn yr Aifft, Sudan, Irac a Gwlad yr Iorddonen i helpu i ddatblygu eu systemau gwleidyddol a seneddol.​

Yn ystod cam nesaf y broses, bydd Mr Crompton yn ymddangos gerbron y Pwyllgor Cyllid. Nid yw'r dyddiad wedi'i gadarnhau eto.

Os bydd y Pwyllgor Cyllid yn cymeradwyo Mr Crompton, bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn pleidleisio ar ei enwebiad, ac yna bydd angen i'w Mawrhydi y Frenhines ei gymeradwyo.

 

Partners & Help