Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol: Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

30/11/2017

Mae Nick Ramsay AC, Cadeirydd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad Cenedlaethol, wedi rhyddhau'r datganiad a ganlyn mewn ymateb i adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Dywedodd Mr Ramsay:

"Mae gan y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (NPS) rôl bwysig i'w chwarae o ran sicrhau gwell bargen i gyrff cyhoeddus am eu nwyddau a'u gwasanaethau ac wrth gyflawni amcanion polisi caffael ehangach Llywodraeth Cymru.

"Mae adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol yn ei gwneud yn glir bod yr NPS ymhell o gyrraedd y disgwyliadau, sydd erbyn hyn yn ymddangos yn or-optimistaidd, ynghylch  faint o wariant cyhoeddus y byddai'n gallu dylanwadu arno, o leiaf yn ystod ei flynyddoedd cynnar.

"Mae'r adroddiad yn codi rhai cwestiynau ehangach ynghylch ymrwymiad cyrff cyhoeddus i brynu ar y cyd ac am y cydbwysedd rhwng blaenoriaethau cenedlaethol a lleol, a rheolaeth gyffredinol yr NPS.

"Bydd y Pwyllgor yn ystyried yr adroddiad hwn am yr NPS ochr yn ochr ag adroddiad ehangach yr Archwilydd Cyffredinol ar Gaffael Cyhoeddus yng Nghymru, a gyhoeddwyd fis diwethaf." 

 

 

Partners & Help