Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Datganiad gan y Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol, Elin Jones AC

07/11/2017

​“Daeth y newyddion trist am farwolaeth Carl Sargeant AC fel sioc enfawr i mi.  Gwasanaethodd bobl Alun a Glannau Dyfrdwy gyda balchder a  dycnwch a bu ei gyfraniad at ddatblygiad y sefydliad democrataidd hwn yn un enfawr.

“Fel arwydd o barch i Carl, ni fydd y Cynulliad yn cwrdd heddiw.  Byddwn oll am fyfyrio cyn rhoi teyrnged glodwiw iddo dros y dyddiau nesaf. 

Ar ran yr holl Aelodau a phawb sydd yn gweithio yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, dymunaf ddatgan fy nghydymdeimlad dwysaf â’i deulu a’i gyd-weithwyr.”

 

Partners & Help