Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Y Cofnod – Llwyfan newydd ar gyfer busnes y Cynulliad

06/11/2017

Rydym wedi bod yn gweithio i’w gwneud yn haws i chi chwilio, darganfod a rhannu’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch gan y Cynulliad.    ​


Busnes y Cynulliad yw’r gwaith a wneir gan Aelodau’r Cynulliad i gynrychioli pobl Cymru, i ddeddfu ar gyfer Cymru, i gytuno ar drethi yng Nghymru ac i graffu ar Lywodraeth Cymru. Rydym yn cadw cofnod ysgrife​​nedig o fusnes y Cynulliad - pob cwestiwn a godir, pob dadl a gaiff ei chynnal, a phob datganiad a wneir. Rydym hefyd yn ffilmio pob sesiwn Cyfarfod Llawn a phwyllgorau, ac yn eu harchifo ar Senedd.tv.

O hyn ymlaen, bydd ein llwyfan ar-lein newydd, ‘Y Cofnod’ yn cynnwys Cofnod y Trafodion (trawsgrifiadau o gyfarfodydd y Cyfarfod Llawn a Phwyllgorau), yn ogystal â busnes defnyddiol arall a gyflwynir, gan gynnwys yr holl gwestiynau llafar, cwestiynau amserol a chwestiynau ysgrifenedig a chynigion (sy’n sail ar gyfer dadleuon yn y Cyfarfod Llawn).  

Mae Y Cofnod yn cyflwyno busnes y Cynulliad mewn modd mwy agored, hygyrch a defnyddiol nag erioed o’r blaen, ond dim ond y cam cyntaf yw hwn ar siwrnai fwy i drawsnewid ein hallbwn digidol.  

Nodweddion 

Gwell dulliau chwilio a gwell hidlwyr ​

Mae chwilio am y wybodaeth sydd ei hangen arnoch o ran busnes y Cynulliad bellach yn haws nag erioed. Gallwch ddefnyddio chwiliadau geiriau allweddol i’ch helpu i ddod o hyd i’r union beth yr ydych yn chwilio amdano, a hidlo gwybodaeth yn gyflym erbyn hyn, drwy nodi dyddiad, enw Aelod Cynulliad, math o bwyllgor a chategorïau eitemau - i’ch cynorthwyo i chwilio’n fwy manwl a dod o hyd i’r union beth sydd ei angen arnoch.  

Am y tro cyntaf, mae trawsgrifiadau Pwyllgor bellach yn hawdd chwilio amdanynt ochr yn ochr â thrawsgrifiadau’r Cyfarfod Llawn yn hytrach na’u bod yn cael eu cadw mewn dau fformat a dau leoliad gwahanol. Ar hyn o bryd, dim ond trawsgrifiadau pwyllgor o gyfarfodydd o 1 Tachwedd ymlaen y gellir chwilio amdanynt. Mae pob math o wybodaeth ar gyfer y Pumed Cynulliad (Mai 2016 ymlaen) ar gael, ond mae unrhyw beth o’r Cynulliad Cyntaf i’r Pedwerydd Cynulliad (Mai 1999 - Ebrill 2016) ar gael yn ein harchifau. 

​Os hoffech weld hidlwyr chwilio neu eitemau busnes eraill, croesawn eich barn a’ch sylwadau. ​

Mwy o ffyrdd i rannu ac addasu 

Gallwch nawr rannu darnau penodol o fusnes y Cynulliad yn gyflym drwy’r cyfryngau cymdeithasol, dim ond drwy gyffwrdd botwm. Rydym wedi ychwanegu swyddogaeth ‘copïo fel testun plaen’ er hwylustod i ddefnyddwyr sy’n llunio darnau neu’n argraffu.  

​Mae trawsgrifiadau pwyllgor bellach ar gael fel XML ochr yn ochr â thrawsgrifiadau’r Cyfarfod Llawn. Mae gennym hefyd ragor o gynhyrchion data agored nag erioed o’r blaen. Darllenwch fwy am ddata agored yn y Cynulliad​.

Adborth a datblygiadau yn y dyfodol 

​Rydym wedi datblygu llwyfan Y Cofnod gyda chymorth nifer o grwpiau defnyddwyr gwirfoddol i geisio sicrhau ei fod yn diwallu eich anghenion. Credwn, fodd bynnag, nad yw profion defnyddwyr yn dod i ben ar adeg lansio prosiect. Byddem wrth ein bodd yn clywed eich barn wrth i chi ddefnyddio’r system hon am y tro cyntaf, a thrwy ei datblygu’n barhaus, gobeithio y gallwn ddiwallu rhagor o’ch anghenion hyd yn oed. 

Os oes gennych unrhyw sylwadau ar hyn o bryd, cysylltwch â ni. 

Byddwn yn nodi eich holl awgrymiadau ac yn eu hystyried yn unol â datblygiadau a newidiadau yn y dyfodol. Mae nifer o ddatblygiadau ar gyfer Y Cofnod yn y dyfodol sydd eisoes wedi’u cynllunio ar gyfer elfennau busnes y Cynulliad nad ydynt eto wedi’u cynnwys ar lwyfan Y Cofnod. Mae Y Cofnod yn gam cyntaf yn unig mewn prosiect trawsffurfio mwy, a gobeithiwn ymdrin â chymaint o adborth gan y defnyddwyr ag y gallwn.
 ​

Partners & Help